Sunday, April 21, 2024
HomePopCi 瓷 Porcelain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Xi...

Ci 瓷 Porcelain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Chinese Song Name: Ci 瓷
English Translation Name: Porcelain
Chinese Singer: Xiao Hun 小魂 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing
Chinese Composer: Xi Men Zhen 西门振
Chinese Lyrics: You Li 有礼

Ci 瓷 Porcelain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Hun 小魂 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xì yǔ bì yān   tà gǔ zhèn shí bǎn qīng tái 
细 雨 碧 烟    踏 古 镇   石  板  青   苔  
qiān jiā yáo lú   zhòu yè huǒ bú bài 
千   家  窑  炉   昼   夜 火  不 败  
ní zuò huǒ shāo   chèn shí hou tóu chái 
泥 做  火  烧     趁   时  候  投  柴   
qiǎo jiè shān shuǐ   zhe yán sè qīng huò bái 
巧   借  山   水     着  颜  色 青   或  白  
xiē huǒ chū yáo   liàn jiù zhè wàn bān xíng tài 
歇  火  出  窑    炼   就  这  万  般  形   态  
rú yù sì xuě   jìng céng shì ní tāi 
如 玉 似 雪    竟   曾   是  泥 胎  
zài yǐ miào bǐ   gōu lè yòu shàng cǎi 
再  以 妙   笔   勾  勒 釉  上    彩  
rén jiān wàn wù   biàn yuè rán yú qì wài 
人  间   万  物   便   跃  然  于 器 外  
xīn chá xiè hòu xīn wǎn   lú yān yǔ chuī yān xiāng ài 
新  茶  邂  逅  新  碗    炉 烟  与 炊   烟  相    爱 
tīng lǎo shī fu   jiāng gù shi dào lái 
听   老  师  傅   将    故 事  道  来  
cǐ jiān yáo huǒ   xīng shèng bǎi dài 
此 间   窑  火    兴   盛    百  代  
tǔ qì yuǎn sòng wáng dōu   cóng cǐ hòu yù yòng shù zǎi 
土 器 远   送   王   都    从   此 后  御 用   数  载  
chūn qiū xū yú   xīng yí dòu zhuǎn 
春   秋  须 臾   星   移 斗  转    
dāng shí shèng jǐng yí yè fān 
当   时  盛    景   一 页 翻  
píng dié bēi pán   réng sù shuō jiù shì fēn fán 
瓶   碟  杯  盘    仍   诉 说   旧  事  纷  繁  
qiě kàn míng qì   huì mǎn dà hǎo hé shān 
且  看  名   器   绘  满  大 好  河 山   
wù lóng táo shě   qiān wàn diǎn xīng huǒ pū pái 
雾 笼   陶  舍    千   万  点   星   火  铺 排  
xū chèn tiān qīng   jiāng yáo mén tuī kāi 
须 趁   天   青     将    窑  门  推  开  
mǎn mù lín láng   jiē yù yōng rù huái 
满  目 琳  琅     皆  欲 拥   入 怀   
shì shuí shēn pī   qiān fēng cuì sè ér lái 
是  谁   身   披   千   峰   翠  色 而 来  
liàn ní zhì pī   qǔ tiān dì líng qì guàn gài 
练   泥 制  坯   取 天   地 灵   气 灌   溉  
qīng huā líng lóng   huò sè yòu fěn cǎi 
青   花  玲   珑     或  色 釉  粉  彩  
bái yù míng jìng   shēng rú qìng zì zai 
白  玉 明   镜     声    如 磬   自 在  
lóng fèng mǔ dān   juàn liàn huà shàng tíng tái 
龙   凤   牡 丹    眷   恋   画  上    亭   台  
xīn chá xiè hòu xīn wǎn   lú yān yǔ chuī yān xiāng ài 
新  茶  邂  逅  新  碗    炉 烟  与 炊   烟  相    爱 
tīng lǎo shī fu   jiāng gù shi dào lái 
听   老  师  傅   将    故 事  道  来  
cǐ jiān yáo huǒ   xīng shèng bǎi dài 
此 间   窑  火    兴   盛    百  代  
tǔ qì yuǎn sòng wáng dōu   cóng cǐ hòu yù yòng shù zǎi 
土 器 远   送   王   都    从   此 后  御 用   数  载  
fǎng xiān shān qióng gé   yāo bā xiān guò hǎi 
访   仙   山   琼    阁   邀  八 仙   过  海  
piāo rán rú mèng fà láng cǎi 
飘   然  如 梦   珐 琅   彩  
liú guāng yí shùn   nà jiǔ táo děng shuí zhāi 
流  光    一 瞬     那 九  桃  等   谁   摘   
píng shēn fēng wù   shuō jìn shì jiān zī tài 
瓶   身   风   物   说   尽  世  间   姿 态  
chūn qiū xū yú   xīng yí dòu zhuǎn 
春   秋  须 臾   星   移 斗  转    
dāng shí shèng jǐng yí yè fān 
当   时  盛    景   一 页 翻  
píng dié bēi pán   réng sù shuō jiù shì fēn fán 
瓶   碟  杯  盘    仍   诉 说   旧  事  纷  繁  
qiě kàn míng qì   huì mǎn dà hǎo hé shān 
且  看  名   器   绘  满  大 好  河 山   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags