Saturday, September 23, 2023
HomePopChun Ye Luo Cheng Wen Di 春夜洛城闻笛 Spring Night In Los Angeles...

Chun Ye Luo Cheng Wen Di 春夜洛城闻笛 Spring Night In Los Angeles Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Xue Er 蒋雪儿 Snow

Chinese Song Name: Chun Ye Luo Cheng Wen Di 春夜洛城闻笛
English Translation Name: Spring Night In Los Angeles
Chinese Singer: Jiang Xue Er 蒋雪儿 Snow
Chinese Composer: Lu Yi Fan 卢一帆
Chinese Lyrics: Lu Yi Fan 卢一帆

Chun Ye Luo Cheng Wen Di 春夜洛城闻笛 Spring Night In Los Angeles Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Xue Er 蒋雪儿 Snow

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gū yún guò zhòng shān 
孤 云  过  重    山   
fú yáo chuī fú yóu fēn luàn 
扶 摇  吹   蜉 蝣  纷  乱   
yì rú zǐ yī zhēn xiū 
亦 如 紫 衣 珍   羞  
suí wǎng rì bù hái 
随  往   日 不 还  
luò yè jù hái sàn 
落  叶 聚 还  散  
gū wù qīng tiān xiāng wéi bàn 
孤 鹜 青   天   相    为  伴  
bù qiú míng líng zhī suì 
不 求  冥   灵   之  岁  
yuàn zhāo mù ān rán 
愿   朝   暮 安 然  
shuí jiā yù dí àn fēi shēng 
谁   家  玉 笛 暗 飞  声    
sàn rù chūn fēng mǎn luò chéng 
散  入 春   风   满  洛  城    
cǐ yè qǔ zhōng wén zhé liǔ 
此 夜 曲 中    闻  折  柳  
hé rén bù qǐ gù yuán qíng 
何 人  不 起 故 园   情   
fǔ shǒu dǎn luò yì fú chén 
俯 首   掸  落  一 浮 尘   
xī rì shēng gē zài wèi wén 
昔 日 笙    歌 再  未  闻  
jǔ bēi dú zhuó kōng duì yuè 
举 杯  独 酌   空   对  月  
qīng fēng suí wǒ rù xīng chén 
清   风   随  我 入 星   辰   
gū yún guò zhòng shān 
孤 云  过  重    山   
fú yáo chuī fú yóu fēn luàn 
扶 摇  吹   蜉 蝣  纷  乱   
yì rú zǐ yī zhēn xiū 
亦 如 紫 衣 珍   羞  
suí wǎng rì bù hái 
随  往   日 不 还  
luò yè jù hái sàn 
落  叶 聚 还  散  
gū wù qīng tiān xiāng wéi bàn 
孤 鹜 青   天   相    为  伴  
bù qiú míng líng zhī suì 
不 求  冥   灵   之  岁  
yuàn zhāo mù ān rán 
愿   朝   暮 安 然  
shuí jiā yù dí àn fēi shēng 
谁   家  玉 笛 暗 飞  声    
sàn rù chūn fēng mǎn luò chéng 
散  入 春   风   满  洛  城    
cǐ yè qǔ zhōng wén zhé liǔ 
此 夜 曲 中    闻  折  柳  
hé rén bù qǐ gù yuán qíng 
何 人  不 起 故 园   情   
fǔ shǒu dǎn luò yì fú chén 
俯 首   掸  落  一 浮 尘   
xī rì shēng gē zài wèi wén 
昔 日 笙    歌 再  未  闻  
jǔ bēi dú zhuó kōng duì yuè 
举 杯  独 酌   空   对  月  
qīng fēng suí wǒ rù xīng chén 
清   风   随  我 入 星   辰   
shuí jiā yù dí àn fēi shēng 
谁   家  玉 笛 暗 飞  声    
sàn rù chūn fēng mǎn luò chéng 
散  入 春   风   满  洛  城    
cǐ yè qǔ zhōng wén zhé liǔ 
此 夜 曲 中    闻  折  柳  
hé rén bù qǐ gù yuán qíng 
何 人  不 起 故 园   情   
fǔ shǒu dǎn luò yì fú chén 
俯 首   掸  落  一 浮 尘   
xī rì shēng gē zài wèi wén 
昔 日 笙    歌 再  未  闻  
jǔ bēi dú zhuó kōng duì yuè 
举 杯  独 酌   空   对  月  
qīng fēng suí wǒ rù xīng chén 
清   风   随  我 入 星   辰   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags