Sunday, December 3, 2023
HomePopChun Sui Yong Nian 春岁永年 Age Of Spring YongNian Lyrics 歌詞 With...

Chun Sui Yong Nian 春岁永年 Age Of Spring YongNian Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Chinese Song Name: Chun Sui Yong Nian 春岁永年 
English Tranlation Name: Age Of Spring YongNian
Chinese Singer: Lun Sang 伦桑
Chinese Composer: Pao Pao 泡泡
Chinese Lyrics: Bu Zhi Tian Ming 不知天命

Chun Sui Yong Nian 春岁永年 Age Of Spring YongNian Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lun Sang 伦桑

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fú guāng liú zhuǎn shí èr mǎ 
浮 光    流  转    十  二 马 
qīng dì hān rán yù xiān jià 
青   帝 酣  然  驭 仙   驾  
yù hú jīn zhǎn shèng chūn huá 
玉 壶 金  盏   盛    春   华  
yì qīng fāng zūn bì tiān yá 
一 倾   芳   尊  碧 天   涯 
xiǎo fēng wú shù chuī méi huā 
小   风   无 数  吹   梅  花  
fēn fēi xiàng mò rén jia 
纷  飞  巷    陌 人  家  
xì yǔ xī lì qiāo dài wǎ 
细 雨 淅 沥 敲   黛  瓦 
niǎo niǎo jiāng shān rú huà 
袅   袅   江    山   如 画  
yú lǐ cháng yáng qīng xī xià 
鱼 鲤 徜    徉   清   溪 下  
piān rán dié wǔ cǎi xīn yá 
翩   然  蝶  舞 采  新  芽 
yì chuān yān yǔ qīng zòng mǎ 
一 川    烟  雨 轻   纵   马 
xún huā bù jué zuì wǎn xiá 
寻  花  不 觉  醉  晚  霞  
yù zhū lián wài tīng pí pá 
玉 珠  帘   外  听   琵 琶 
piāo dēng qiǎn quǎn yìng qún shā 
飘   灯   缱   绻   映   裙  纱  
huí móu yān rán zhǐ yí chà 
回  眸  嫣  然  只  一 刹  
zì cǐ duō qiān guà 
自 此 多  牵   挂  
chūn fēng yīng zhī wǒ xīn shì 
春   风   应   知  我 心  事  
chuī chè táo huā kāi mǎn zhī 
吹   彻  桃  花  开  满  枝  
fèi fǔ zhōng cháng qiè yú chún chǐ 
肺  腑 衷    肠    怯  于 唇   齿  
xiāng sī qiān yán yǐ chéng shī 
相    思 千   言  已 成    诗  
qià shì yuè sè zhèng nóng shí 
恰  是  月  色 正    浓   时  
xiāng féng yú xié qiáo fāng shì 
相    逢   于 斜  桥   坊   市  
yíng yíng qiǎn xiào róu qíng rào zhǐ 
盈   盈   浅   笑   柔  情   绕  指  
shào nián duō qíng chī shǐ yú jīn rì 
少   年   多  情   痴  始  于 今  日 
chūn shēn jiàn jiào fēng guāng hǎo 
春   深   渐   觉   风   光    好  
liàn yàn qīng bō yíng kè zhào 
潋   滟  清   波 迎   客 棹   
qǐ ài qiān jīn qīng yí xiào 
岂 爱 千   金  轻   一 笑   
qiě xiàng huā jiān liú wǎn zhào 
且  向    花  间   留  晚  照   
yín dēng yì qǔ zuì shēng xiāo 
银  灯   一 曲 醉  笙    箫   
chūn qiāo qiāo yè tiáo tiáo 
春   悄   悄   夜 迢   迢   
yòu tà yáng huā guò xiè qiáo 
又  踏 杨   花  过  谢  桥   
yún miǎo miǎo yuè jiǎo jiǎo 
云  渺   渺   月  皎   皎   
tiān kuò sù shū yǒu yàn dào 
天   阔  素 书  有  雁  到  
cháng jì qíng shēn shān shuǐ yáo 
长    寄 情   深   山   水   遥  
luó mù bù zhē xīn zì shāo 
罗  幕 不 遮  心  字 烧   
zòng dé chūn fēng yě bù xiāo 
纵   得 春   风   也 不 消   
xiù méi yí wèn hóng xiù zhāo 
秀  眉  一 问  红   袖  招   
wǒ dá líng xī qiú huáng diào 
我 答 灵   犀 求  凰    调   
kěn jiāng qīng chūn tuō nián shào 
肯  将    青   春   托  年   少   
zhí shǒu gòng jīn zhāo 
执  手   共   今  朝   
chūn fēng yīng zhī wǒ xīn shì 
春   风   应   知  我 心  事  
chuī chè táo huā kāi mǎn zhī 
吹   彻  桃  花  开  满  枝  
fèi fǔ zhōng cháng qiè yú chún chǐ 
肺  腑 衷    肠    怯  于 唇   齿  
xiāng sī qiān yán yǐ chéng shī 
相    思 千   言  已 成    诗  
qià shì yuè sè zhèng nóng shí 
恰  是  月  色 正    浓   时  
xiāng féng yú xié qiáo fāng shì 
相    逢   于 斜  桥   坊   市  
yíng yíng qiǎn xiào róu qíng rào zhǐ 
盈   盈   浅   笑   柔  情   绕  指  
shào nián duō qíng chī shǐ yú jīn rì 
少   年   多  情   痴  始  于 今  日 
shuí yǐ dōng fēng shí èr lán 
谁   倚 东   风   十  二 阑  
xìng huā yān yǔ shī jiāng nán 
杏   花  烟  雨 湿  江    南  
qīng niǎo yīn qín biàn fǎng qún shān 
青   鸟   殷  勤  遍   访   群  山   
mì dé xīn kòu chā bìn biān 
觅 得 新  寇  插  鬓  边   
měi rén rú yuè gé yún duān 
美  人  如 月  隔 云  端   
bái yī piān zhōu xún xī zhuǎn 
白  衣 扁   舟   寻  溪 转    
bì luò hé pàn xiāng qī yún hàn 
碧 落  河 畔  相    期 云  汉  
yāo yuè gòng yì chuán bái shǒu rén jiān 
邀  月  共   一 船    白  首   人  间   
zì fán huá chūn suì zhì yǒng nián 
自 繁  华  春   岁  至  永   年   
wèi jīng xú kě, bù dé fān chàng huò shǐ yòng 
未  经   许 可, 不 得 翻  唱    或  使  用   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags