Tuesday, July 23, 2024
HomePopChun Ri Yu 春日语 The Word Of Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Chun Ri Yu 春日语 The Word Of Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shao Nian Shuang 少年霜

Chinese Song Name:Chun Ri Yu 春日语 
English Translation Name:The Word Of Spring 
Chinese Singer:  Shao Nian Shuang 少年霜
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Chun Ri Yu 春日语 The Word Of Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shao Nian Shuang 少年霜

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mǎn chéng liǔ sè chū xīn rùn wù wú shēng xì yǔ 
满  城    柳  色 初  新  润  物 无 声    细 雨 
qún yīng zhēng nuǎn shù shuí jiā yàn zi xián zǎo chūn 
群  莺   争    暖   树  谁   家  燕  子 衔   早  春   
xī shuǐ chán chán zòu huān lè qǔ yú ér shí jiàn xī xì 
溪 水   潺   潺   奏  欢   乐 曲 鱼 儿 石  涧   嬉 戏 
wàn huā cóng zhōng hú dié xún xún mì mì 
万  花  丛   中    蝴 蝶  寻  寻  觅 觅 
kàn yōu yōu xiǎo jìng chù yǒu chūn hóng bàn cuì zhú 
看  幽  幽  小   径   处  有  春   红   伴  翠  竹  
hé rén yú cǐ zhù zú 
何 人  于 此 驻  足 
gǎn tàn zhè hǎo guāng jǐng zuò shī fù 
感  叹  这  好  光    景   作  诗  赋 
yīng gē suí yàn wǔ liú 
莺   歌 随  燕  舞 流  
lián cǐ chù rì mù fāng guī tú 
连   此 处  日 暮 方   归  途 
zhì shēn yú chūn rì yǔ yì chǎng chūn guāng mù 
置  身   于 春   日 语 一 场    春   光    沐 
tóng tóng rì guāng qīng zhào liǔ duǒ yīng jiāo 
曈   曈   日 光    轻   照   柳  亸  莺   娇   
xié shuāng gān dòu jiǔ jiāng shí guāng yāo 
携  双     柑  斗  酒  将    时  光    邀  
yǔ sī fēng piàn zhōng yì céng nián shào 
雨 丝 风   片   中    忆 曾   年   少   
kàn zhè cháo fēi mù juǎn zhèng shì chūn shān rú xiào 
看  这  朝   飞  暮 卷   正    是  春   山   如 笑   
yuǎn chù hū chuán lái yì zhī tóng yáo 
远   处  忽 传    来  一 支  童   谣  
tián biān hái tóng chě zhe zhǐ yuān bēn pǎo 
田   边   孩  童   扯  着  纸  鸢   奔  跑  
shuí jiā de gū niang ā  xiù zhī hóng táo 
谁   家  的 姑 娘    啊 绣  枝  红   桃  
shuí jiā de shào nián ā  fēng huá zhèng mào 
谁   家  的 少   年   啊 风   华  正    茂  
mǎn chéng liǔ sè chū xīn rùn wù wú shēng xì yǔ 
满  城    柳  色 初  新  润  物 无 声    细 雨 
qún yīng zhēng nuǎn shù shuí jiā yàn zi xián zǎo chūn 
群  莺   争    暖   树  谁   家  燕  子 衔   早  春   
xī shuǐ chán chán zòu huān lè qǔ yú ér shí jiàn xī xì 
溪 水   潺   潺   奏  欢   乐 曲 鱼 儿 石  涧   嬉 戏 
wàn huā cóng zhōng hú dié xún xún mì mì 
万  花  丛   中    蝴 蝶  寻  寻  觅 觅 
kàn yōu yōu xiǎo jìng chù yǒu chūn hóng bàn cuì zhú 
看  幽  幽  小   径   处  有  春   红   伴  翠  竹  
hé rén yú cǐ zhù zú 
何 人  于 此 驻  足 
gǎn tàn zhè hǎo guāng jǐng zuò shī fù 
感  叹  这  好  光    景   作  诗  赋 
yīng gē suí yàn wǔ liú 
莺   歌 随  燕  舞 流  
lián cǐ chù rì mù fāng guī tú 
连   此 处  日 暮 方   归  途 
zhì shēn yú chūn rì yǔ yì chǎng chūn guāng mù 
置  身   于 春   日 语 一 场    春   光    沐 
tóng tóng rì guāng qīng zhào liǔ duǒ yīng jiāo 
曈   曈   日 光    轻   照   柳  亸  莺   娇   
xié shuāng gān dòu jiǔ jiāng shí guāng yāo 
携  双     柑  斗  酒  将    时  光    邀  
yǔ sī fēng piàn zhōng yì céng nián shào 
雨 丝 风   片   中    忆 曾   年   少   
kàn zhè cháo fēi mù juǎn zhèng shì chūn shān rú xiào 
看  这  朝   飞  暮 卷   正    是  春   山   如 笑   
yuǎn chù hū chuán lái yì zhī tóng yáo 
远   处  忽 传    来  一 支  童   谣  
tián biān hái tóng chě zhe zhǐ yuān bēn pǎo 
田   边   孩  童   扯  着  纸  鸢   奔  跑  
shuí jiā de gū niang ā  xiù zhī hóng táo 
谁   家  的 姑 娘    啊 绣  枝  红   桃  
shuí jiā de shào nián ā  fēng huá zhèng mào 
谁   家  的 少   年   啊 风   华  正    茂  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags