Chun Ri Yan 春日宴 Spring Feast Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ya Qing 鸦青 A Zhuo 阿酌

Chun Ri Yan 春日宴 Spring Feast Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ya Qing 鸦青 A Zhuo 阿酌

Chinese Song Name:Chun Ri Yan 春日宴
English Translation Name: Spring Feast
Chinese Singer: Ya Qing 鸦青 A Zhuo 阿酌
Chinese Composer:Xun Wu Qi Shi 寻雾启示
Chinese Lyrics: A Zhuo 阿酌

Chun Ri Yan 春日宴 Spring Feast Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ya Qing 鸦青 A Zhuo 阿酌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zuì yǐn yì zhǎn shuǐ zhōng tiān 
醉  饮  一 盏   水   中    天   
nǐ dào shī zhōng shuō fēi hóng huà quán 
你 道  诗  中    说   飞  虹   化  泉   
yǐn hòu dāng chéng xīng rù hǎi 
饮  后  当   乘    星   入 海  
mèng wú biān 
梦   无 边   
wǒ què zhǐ xiǎng xīng xià mián 
我 却  只  想    星   下  眠   
piāo luò táo huā duī xuě yún bìn biān 
飘   落  桃  花  堆  雪  云  鬓  边   
cái xià fēi hóng rào gè quān 
裁  下  飞  虹   绕  个 圈   
tóng xīn tóng jié 
同   心  同   结  
bú ruò bǎ cháng juàn 
不 若  把 长    卷   
lái xiāo qiǎn fú shēng bàn rì xián 
来  消   遣   浮 生    半  日 闲   
dú yì lún yuè ér nóng dàn 
读 一 轮  月  儿 浓   淡  
wān wān shān xī qīng qiǎn 
弯  弯  山   溪 清   浅   
hóng ní xiǎo lú zhèng tàng chá yān 
红   泥 小   炉 正    烫   茶  烟  
fēng lái dé chán mián 
风   来  得 缠   绵   
yǔ dī luò sù zhǐ diǎn chéng táo huā jiān 
雨 滴 落  素 纸  点   成    桃  花  笺   
cái tái tóu wàng xiàng tiān biān 
才  抬  头  望   向    天   边   
zhī nǚ zhèng chán jīn xiàn 
织  女 正    缠   金  线   
qià qù zhe yì shuāng yàn ér luò wū yán 
恰  觑 着  一 双     燕  儿 落  屋 檐  
xìng huā tàn zhī rù xiǎo xuān 
杏   花  探  枝  入 小   轩   
tíng wài yáng liǔ duī yān dù chén nián 
庭   外  杨   柳  堆  烟  渡 陈   年   
guāng yīn rěn rǎn yòu gū fù 
光    阴  荏  苒  又  辜 负 
xǔ duō yuàn 
许 多  愿   
hái méi dú gòu de shī piān 
还  没  读 够  的 诗  篇   
hái yǒu yú shēng děng zhe nǐ bìng jiān 
还  有  余 生    等   着  你 并   肩   
zhè dà hǎo rén jiān dāng rán zhí dé tān liàn 
这  大 好  人  间   当   然  值  得 贪  恋   
bú ruò bǎ cháng juàn 
不 若  把 长    卷   
lái xiāo qiǎn fú shēng bàn rì xián 
来  消   遣   浮 生    半  日 闲   
dú yì lún yuè ér nóng dàn 
读 一 轮  月  儿 浓   淡  
wān wān shān xī qīng qiǎn 
弯  弯  山   溪 清   浅   
hóng ní xiǎo lú zhèng tàng chá yān 
红   泥 小   炉 正    烫   茶  烟  
fēng lái dé chán mián 
风   来  得 缠   绵   
yǔ dī luò sù zhǐ diǎn chéng táo huā jiān 
雨 滴 落  素 纸  点   成    桃  花  笺   
cái tái tóu wàng xiàng tiān biān 
才  抬  头  望   向    天   边   
zhī nǚ zhèng chán jīn xiàn 
织  女 正    缠   金  线   
qià qù zhe yì shuāng yàn ér luò wū yán 
恰  觑 着  一 双     燕  儿 落  屋 檐  
bú ruò bǎ cháng juàn 
不 若  把 长    卷   
fān ya ma fān dào chūn rì yàn 
翻  呀 嘛 翻  到  春   日 宴  
lǜ jiǔ yì bēi gē yí biàn 
绿 酒  一 杯  歌 一 遍   
zài bài yòu chén sān yuàn 
再  拜  又  陈   三  愿   
shū juàn xià liáng shǒu qiāo xiāng qiān 
书  卷   下  两    手   悄   相    牵   
yí yuàn jūn qiān suì 
一 愿   君  千   岁  
èr yuàn qiè cháng jiàn péi zài nǐ shēn biān 
二 愿   妾  长    健   陪  在  你 身   边   
sān yuàn rú tóng liáng shàng yàn 
三  愿   如 同   梁    上    燕  
yuē hǎo suì suì nián nián 
约  好  岁  岁  年   年   
qīng sī hào shǒu yě mò wàng zhǎng xiàng jiàn 
青   丝 皓  首   也 莫 忘   长    相    见   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.