Monday, May 20, 2024
HomePopChun Jiang Hua Yue 春江花月 Spring Months Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Chun Jiang Hua Yue 春江花月 Spring Months Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Ma Duo Ji 白玛多吉

Chinese Song Name: Chun Jiang Hua Yue 春江花月
English Tranlation Name: Spring Months 
Chinese Singer: Bai Ma Duo Ji 白玛多吉
Chinese Composer: Bai Ma Duo Ji 白玛多吉
Chinese Lyrics: Wan Shui Qian Shan 万水千山

Chun Jiang Hua Yue 春江花月 Spring Months Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Ma Duo Ji 白玛多吉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yè luò qiū yì lái 
叶 落  秋  意 来  
qiū lái rén gǎn huái 
秋  来  人  感  怀   
jiù shì shàng xīn tóu 
旧  事  上    心  头  
rì luò xī shān wài 
日 落  西 山   外  
shān wài jú huā kāi 
山   外  菊 花  开  
lái shí mù jǐn bài 
来  时  木 槿  败  
liǎng zhī bái lù qù 
两    只  白  鹭 去 
yì lǚ jiāng fēng zài 
一 缕 江    风   在  
rén qù lóu yǐ kōng 
人  去 楼  已 空   
chuāng wài chē mǎ lóng 
窗     外  车  马 龙   
wù shì què rén fēi 
物 是  却  人  非  
zhí niàn bèi chén fēng 
执  念   被  尘   封   
jiāng zhōu yān yǔ méng 
江    州   烟  雨 蒙   
yì qǔ fēng yǎ sòng 
一 曲 风   雅 颂   
gù xiāng sī niàn qiē 
故 乡    思 念   切  
chūn jiāng huā yuè yè 
春   江    花  月  夜 
yè luò qiū yì lái 
叶 落  秋  意 来  
qiū lái rén gǎn huái 
秋  来  人  感  怀   
jiù shì shàng xīn tóu 
旧  事  上    心  头  
rì luò xī shān wài 
日 落  西 山   外  
shān wài jú huā kāi 
山   外  菊 花  开  
lái shí mù jǐn bài 
来  时  木 槿  败  
liǎng zhī bái lù qù 
两    只  白  鹭 去 
yì lǚ jiāng fēng zài 
一 缕 江    风   在  
rén qù lóu yǐ kōng 
人  去 楼  已 空   
chuāng wài chē mǎ lóng 
窗     外  车  马 龙   
wù shì què rén fēi 
物 是  却  人  非  
zhí niàn bèi chén fēng 
执  念   被  尘   封   
jiāng zhōu yān yǔ méng 
江    州   烟  雨 蒙   
yì qǔ fēng yǎ sòng 
一 曲 风   雅 颂   
gù xiāng sī niàn qiē 
故 乡    思 念   切  
chūn jiāng huā yuè yè 
春   江    花  月  夜 
rén qù lóu yǐ kōng 
人  去 楼  已 空   
chuāng wài chē mǎ lóng 
窗     外  车  马 龙   
wù shì què rén fēi 
物 是  却  人  非  
zhí niàn bèi chén fēng 
执  念   被  尘   封   
jiāng zhōu yān yǔ méng 
江    州   烟  雨 蒙   
yì qǔ fēng yǎ sòng 
一 曲 风   雅 颂   
gù xiāng sī niàn qiē 
故 乡    思 念   切  
chūn jiāng huā yuè yè 
春   江    花  月  夜 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags