Wednesday, February 28, 2024
HomePopChun Feng Ci Bi 春风词笔 The Spring Term Pen Lyrics 歌詞 With...

Chun Feng Ci Bi 春风词笔 The Spring Term Pen Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wi 三无 Marblue

Chinese Song Name: Chun Feng Ci Bi 春风词笔
English Tranlation Name: The Spring Term Pen
Chinese Singer: San Wi 三无 Marblue
Chinese Composer: Liu Jia Lin 刘佳林
Chinese Lyrics: Qi Ying Jun 七英俊

Chun Feng Ci Bi 春风词笔 The Spring Term Pen Lyrics 歌詞 With Pinyin By San Wi 三无 Marblue

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn fēng qiān lǐ guò guān shān 
春   风   千   里 过  关   山   
fēi huā juǎn   ruǎn hóng luàn 
飞  花  卷     软   红   乱   
shù zhòng lóu   shǎo bēi huān 
数  重    楼    少   悲  欢   
qù nián píng lán bēi jiǔ tiān yá tóng xiāng wàng 
去 年   凭   栏  杯  酒  天   涯 同   相    忘   
piāo líng shēn shāng   pāo zhì huāng táng 
飘   零   参   商      抛  掷  荒    唐   
jiāng shān duō qíng bú xiàng rén jiān wèn cāng sāng 
江    山   多  情   不 向    人  间   问  沧   桑   
shào nián gù mèng lǐ   gān dǎn rú xuě jiàn rú kuáng 
少   年   故 梦   里   肝  胆  如 雪  剑   如 狂    
shì shì yún shuǐ   cí bǐ bú fù chǔ tiān cháng 
世  事  云  水     词 笔 不 赋 楚  天   长    
chūn shēn chù jiù rén gǔ shàng 
春   深   处  旧  人  骨 上    
dāng yǒu yì zhī yōu yǐng lì xié yáng 
当   有  一 枝  幽  影   立 斜  阳   
bǎi nián xīn shì lù diàn shēn 
百  年   心  事  露 电   身   
líng luò jiàn shàng qián chén 
零   落  剑   上    前   尘   
ěr lái yòu shì yì chūn 
尔 来  又  是  一 春   
bié hòu jiāng hú yè lěng jiǔ zhōng wú xiāng féng 
别  后  江    湖 夜 冷   酒  中    无 相    逢   
huái zāi huái zāi   fù jìn píng shēng 
怀   哉  怀   哉    负 尽  平   生    
jiāng shān duō qíng bú xiàng rén jiān wèn cāng sāng 
江    山   多  情   不 向    人  间   问  沧   桑   
shào nián gù mèng lǐ   gān dǎn rú xuě jiàn rú kuáng 
少   年   故 梦   里   肝  胆  如 雪  剑   如 狂    
shì shì yún shuǐ   cí bǐ bú fù chǔ tiān cháng 
世  事  云  水     词 笔 不 赋 楚  天   长    
chūn shēn chù jiù rén gǔ shàng 
春   深   处  旧  人  骨 上    
dāng yǒu yì zhī yōu yǐng lì xié yáng 
当   有  一 枝  幽  影   立 斜  阳   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags