Chu Kun Lun 出昆仑 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shan Xi 单夕

0
1284
Chu Kun Lun 出昆仑 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shan Xi 单夕
Chu Kun Lun 出昆仑 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shan Xi 单夕

Chinese Song Name:Chu Kun Lun 出昆仑
English Translation Name:Exiting Kunlun Mountains
Chinese Singer:Shan Xi 单夕
Chinese Composer:Shan Xi 单夕
Chinese Lyrics:Xiao Qian Qing 萧千情

Chu Kun Lun 出昆仑 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Shan Xi 单夕

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shān zhōng yǒu rén fú xiù yì huī tà xiáng yún
山 中 有 人 拂 袖 一 挥 踏 祥 云
dì lǐ tiān wén qiā zhǐ yí suàn tōng gǔ jīn
地 理 天 文 掐 指 一 算 通 古 今
zǎo yǒu ěr wén kūn lún shān shàng yǒu xiān jūn
早 有 耳 闻 昆 仑 山 上 有 仙 君
wǒ rù shān mén bài xiān zūn yì xīn xiū xíng
我 入 山 门 拜 仙 尊 一 心 修 行
shān zhōng yǒu yīn guāng yīn yí cùn duǎn yí cùn
山 中 有 氤 光 阴 一 寸 短 一 寸
dào zhōng yǒu shén bái xū yì fēn cháng yì fēn
道 中 有 神 白 须 一 分 长 一 分
chéng méng shī ēn téng zài nǐ xīn cháng wǒ shēn
承 蒙 师 恩 疼 在 你 心 长 我 身
tuì qù fán xīn zhǐ shǒu wò rì yuè jiǎo tà xīng chén
褪 去 凡 心 只 手 握 日 月 脚 踏 星 辰
dào cháng fǔ xū fú chén dài wǒ chū kūn lún
道 长 抚 须 拂 尘 带 我 出 昆 仑
zhàn mó shén dòu yāo qún fù shǒu tài jí bá guà zhèn
战 魔 神 斗 妖 群 覆 手 太 极 八 卦 阵
qiā jué huǒ lí fēng xùn niàn tiān qián hé dì kūn
掐 诀 火 离 风 巽 念 天 乾 和 地 坤
nǐ tīng wén dà dào wú xíng xiǎo dào wǒ lái zì kūn lún
你 听 闻 大 道 无 形 小 道 我 来 自 昆 仑
shān zhōng yǒu rén fú xiù yì huī tà xiáng yún
山 中 有 人 拂 袖 一 挥 踏 祥 云
dì lǐ tiān wén qiā zhǐ yí suàn tōng gǔ jīn
地 理 天 文 掐 指 一 算 通 古 今
zǎo yǒu ěr wén kūn lún shān shàng yǒu xiān jūn
早 有 耳 闻 昆 仑 山 上 有 仙 君
wǒ rù shān mén bài xiān zūn yì xīn xiū xíng
我 入 山 门 拜 仙 尊 一 心 修 行
shān zhōng yǒu yīn guāng yīn yí cùn duǎn yí cùn
山 中 有 氤 光 阴 一 寸 短 一 寸
dào zhōng yǒu shén bái xū yì fēn cháng yì fēn
道 中 有 神 白 须 一 分 长 一 分
chéng méng shī ēn téng zài nǐ xīn cháng wǒ shēn
承 蒙 师 恩 疼 在 你 心 长 我 身
tuì qù fán xīn zhǐ shǒu wò rì yuè jiǎo tà xīng chén
褪 去 凡 心 只 手 握 日 月 脚 踏 星 辰
dào cháng fǔ xū fú chén dài wǒ chū kūn lún
道 长 抚 须 拂 尘 带 我 出 昆 仑
zhàn mó shén dòu yāo qún fù shǒu tài jí bá guà zhèn
战 魔 神 斗 妖 群 覆 手 太 极 八 卦 阵
qiā jué huǒ lí fēng xùn niàn tiān qián hé dì kūn
掐 诀 火 离 风 巽 念 天 乾 和 地 坤
nǐ tīng wén dà dào wú xíng xiǎo dào wǒ lái zì kūn lún
你 听 闻 大 道 无 形 小 道 我 来 自 昆 仑
qiā jué huǒ lí fēng xùn niàn tiān qián hé dì kūn
掐 诀 火 离 风 巽 念 天 乾 和 地 坤
nǐ tīng wén dà dào wú xíng xiǎo dào wǒ lái zì kūn lún
你 听 闻 大 道 无 形 小 道 我 来 自 昆 仑

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here