Saturday, September 23, 2023
HomePopChu Han Zhi Zheng 楚汉之争 Battle Between Chu And Han Lyrics 歌詞...

Chu Han Zhi Zheng 楚汉之争 Battle Between Chu And Han Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Hong Jun 刘泓君 Chu Ge Tong Xue 楚歌同学

Chinese Song Name:Chu Han Zhi Zheng 楚汉之争 
English Translation Name:Battle Between Chu And Han 
Chinese Singer: Liu Hong Jun 刘泓君 Chu Ge Tong Xue 楚歌同学
Chinese Composer:Li Xing Yue 李星月
Chinese Lyrics:Ye Liu 叶流

Chu Han Zhi Zheng 楚汉之争 Battle Between Chu And Han Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Hong Jun 刘泓君 Chu Ge Tong Xue 楚歌同学

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shǐ huáng bēng èr shì zuò luàn bǎi nián jī yè huǐ yú yí dàn 
始  皇    崩   二 世  作  乱   百  年   基 业 毁  于 一 旦  
fǎ kē kè fù tǔ lí shān 
法 苛 刻 复 土 骊 山   
shù mín yuàn zú bào luàn àn shēng huò duān 
庶  民  怨   卒 暴  乱   暗 生    祸  端   
zhēng bǎi xìng yú yáng shù biān shī qī lùn fǎ dāng zhǎn 
征    百  姓   渔 阳   戍  边   失  期 论  法 当   斩   
yú fù dān shū hú míng bù ān 
鱼 腹 丹  书  狐 鸣   不 安 
shùn mín yuàn píng chāi qiǎn bù gān píng fán shì jiē gān 
顺   民  愿   凭   差   遣   不 甘  平   凡  势  揭  竿  
qún xióng xiǎng yìng yān zhào qí wèi chēng wáng 
群  雄    响    应   燕  赵   齐 魏  称    王   
dìng táo zhàn wǔ xìn sǐ de huāng táng 
定   陶  战   武 信  死 的 荒    唐   
nián suì jī huang wèi cún liáng zhǎn jìn xiāo xiǎo dài dù jiāng 
年   岁  饥 荒    未  存  粮    斩   尽  宵   小   待  渡 江    
wén zhū hóu pò fǔ chén zhōu shì xiàng zhuāng 
闻  诸  侯  破 釜 沉   舟   是  项    庄     
quán móu tāo lvè chóng xīn duó qǔ lǔ liáng 
权   谋  韬  略  重    新  夺  取 鲁 梁    
dù huái hé zhǎn duàn hòu lù yù fēng kuáng 
渡 淮   河 斩   断   后  路 欲 疯   狂    
gāi xià zhī zhàn fù kǎi gē pīn tā zuì hòu yì chǎng 
垓  下  之  战   赴 慨  歌 拼  他 最  后  一 场    
bù gū fù bàn shēng tiě mǎ róng guāng 
不 辜 负 半  生    铁  马 荣   光    
zhāng nán àn xiāng chí wèi zhàn gōng zuì yì zhū zì dāng dǎn hán 
漳    南  岸 相    持  未  战   功   罪  亦 诛  自 当   胆  寒  
shě mìng chū zhí yán quàn jiàn 
舍  命   出  直  言  劝   谏   
zhì xīn ān guò qín guān yì mǎ dāng xiān 
至  新  安 过  秦  关   一 马 当   先   
píng yīn nán dù kǒu zuò zhàn qiǎo yán lìng sè jù chéng wǎn 
平   阴  南  渡 口  作  战   巧   言  令   色 据 城    宛  
xián yáng zhī yuē shàn yǐ fēng guān 
咸   阳   之  约  善   以 封   官   
pò wǔ guān bà shàng fǎn xī rù hán gǔ guān zhōng ān 
破 武 关   灞 上    返  西 入 函  谷 关   中    安 
hóng mén yàn pèi gōng tuō qiào zhǐ yáng 
鸿   门  宴  沛  公   脱  壳   芷  阳   
xì xià fēn fēng fēng gè xī chǔ bà wáng 
戏 下  分  封   封   个 西 楚  霸 王   
shè jì wèi dìng miè huái wáng dà nì bú dào de wěi zhuāng 
社  稷 未  定   灭  怀   王   大 逆 不 道  的 伪  装     
bú zì liàng shì shuí àn dù chén cāng 
不 自 量    是  谁   暗 度 陈   仓   
quán móu tāo lvè chóng xīn duó qǔ lǔ liáng 
权   谋  韬  略  重    新  夺  取 鲁 梁    
dù huái hé zhǎn duàn hòu lù yù fēng kuáng 
渡 淮   河 斩   断   后  路 欲 疯   狂    
gāi xià zhī zhàn fù kǎi gē pīn tā zuì hòu yì chǎng 
垓  下  之  战   赴 慨  歌 拼  他 最  后  一 场    
bù gū fù bàn shēng tiě mǎ róng guāng 
不 辜 负 半  生    铁  马 荣   光    
quàn jūn tīng qiè yì fān yán 
劝   君  听   妾  一 番  言  
suì mù tiān hán kǔ diān lián 
岁  暮 天   寒  苦 颠   连   
quán móu tāo lvè chóng xīn duó qǔ lǔ liáng 
权   谋  韬  略  重    新  夺  取 鲁 梁    
dù huái hé zhǎn duàn hòu lù yù fēng kuáng 
渡 淮   河 斩   断   后  路 欲 疯   狂    
gāi xià zhī zhàn fù kǎi gē pīn tā zuì hòu yì chǎng 
垓  下  之  战   赴 慨  歌 拼  他 最  后  一 场    
bù gū fù bàn shēng tiě mǎ róng guāng 
不 辜 负 半  生    铁  马 荣   光    

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags