Tuesday, July 23, 2024
HomePopChi Bi Cang Lang Qu 赤壁沧浪曲 Red Cliff Canglang Qu Lyrics 歌詞...

Chi Bi Cang Lang Qu 赤壁沧浪曲 Red Cliff Canglang Qu Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 You Jiu Zhou 游九州

Chinese Song Name: Chi Bi Cang Lang Qu 赤壁沧浪曲 
English Tranlation Name: Red Cliff Canglang Qu
Chinese Singer:  He Tu 河图 You Jiu Zhou 游九州
Chinese Composer:  Hong Yu 宏宇
Chinese Lyrics:  Gu Cong Yin 顾从寅

Chi Bi Cang Lang Qu 赤壁沧浪曲 Red Cliff Canglang Qu Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图 You Jiu Zhou 游九州

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

 jīn zhāo   dú dēng jiāng lóu 
今  朝     独 登   江    楼  
bái làng dié xuě   tāo shēng jīng ōu 
白  浪   叠  雪    涛  声    惊   鸥 
bǎi nián   shān hǎi rú jiù 
百  年     山   海  如 旧  
dà jiāng dōng qù   huái gǔ chūn qiū 
大 江    东   去   怀   古 春   秋  
shuí sù   fēn zhēng bù xiū 
谁   诉   纷  争    不 休  
xī yǒu gù lěi   jiù shí wáng hóu 
西 有  故 垒    旧  时  王   侯  
shuí mì   zhé jǐ yín gōu 
谁   觅   折  戟 银  钩  
yīng xióng píng shēng   hái shuō fēng liú 
英   雄    平   生      还  说   风   流  
qǔ yǒu wù   yǐ wú rén huí shǒu 
曲 有  误   已 无 人  回  首   
gù tǔ yì xún   guāng yīn nán liú 
故 土 易 寻    光    阴  难  留  
yáo xiǎng   chì bì lián zhōu 
遥  想      赤  壁 连   舟   
sì yǒu huǒ guāng   rù yǎn móu 
似 有  火  光      入 眼  眸  
luàn shì   sān fēn tiān xià   wǔ fēn ēn chóu 
乱   世    三  分  天   下    五 分  恩 仇   
liǎng fēn míng yuè   wàn gǔ fēng liú 
两    分  明   月    万  古 风   流  
yǔ shàn zhǐ tiān wài   tán xiào miè dí shǒu 
羽 扇   指  天   外    谈  笑   灭  敌 手   
dōng fēng hǎo jiè   tiān yǒu yì  
东   风   好  借    天   有  意  
yě zhù tā yùn chóu 
也 助  他 运  筹   
tàn duō shǎo háo jié   cháng gē mò liú 
叹  多  少   豪  杰    长    歌 墨 留  
xún jì lái fǎng   duō shēng āi chóu 
寻  迹 来  访     多  生    哀 愁   
shèng shuāi qīng shǐ zhōng yǒu duàn  
盛    衰    青   史  终    有  断    
shì rén rú fú yóu 
世  人  如 蜉 蝣  
zhǐ xī jīn yǒu   zhì wèi chóu 
只  惜 今  有    志  未  酬   
jīn zhāo   dú dēng jiāng lóu 
今  朝     独 登   江    楼  
bái làng dié xuě   tāo shēng jīng ōu 
白  浪   叠  雪    涛  声    惊   鸥 
bǎi nián   shān hǎi rú jiù 
百  年     山   海  如 旧  
dà jiāng dōng qù   huái gǔ chūn qiū 
大 江    东   去   怀   古 春   秋  
qǔ yǒu wù   yǐ wú rén huí shǒu 
曲 有  误   已 无 人  回  首   
gù tǔ yì xún   guāng yīn nán liú 
故 土 易 寻    光    阴  难  留  
yáo xiǎng   chì bì lián zhōu 
遥  想      赤  壁 连   舟   
sì yǒu huǒ guāng   rù yǎn móu 
似 有  火  光      入 眼  眸  
yì zūn   dào gǔ zhuó jiǔ   gǔn tàng rù hóu 
一 樽    悼  古 浊   酒    滚  烫   入 喉  
xī rén yǐ qù   zhé huàn bēi qiū 
昔 人  已 去   谪  宦   悲  秋  
bái fà bìn biān shēng   yín yuè jū zài shǒu 
白  发 鬓  边   生      银  月  掬 在  手   
qīng shān yún wài  
青   山   云  外   
xiāo shēng yān yuǎn zhōng luò dù kǒu 
箫   声    咽  远   钟    落  渡 口  
kàn fēng yān sàn jìn   bǎi chǐ kōng lóu 
看  烽   烟  散  尽    百  尺  空   楼  
duō qíng xiào wǒ   gù guó shén yóu 
多  情   笑   我   故 国  神   游  
shèng shuāi gēng dié bù yóu rén  
盛    衰    更   迭  不 由  人   
yòu hé bì kàn tòu 
又  何 必 看  透  
jiāng yuè zhào wǒ   mèng yōu yōu 
江    月  照   我   梦   悠  悠  
qǔ yǒu wù   yǐ wú rén huí shǒu 
曲 有  误   已 无 人  回  首   
gù tǔ yì xún   guāng yīn nán liú 
故 土 易 寻    光    阴  难  留  
yáo xiǎng   chì bì lián zhōu 
遥  想      赤  壁 连   舟   
sì yǒu huǒ guāng   rù yǎn móu 
似 有  火  光      入 眼  眸  
luàn shì   sān fēn tiān xià   wǔ fēn ēn chóu 
乱   世    三  分  天   下    五 分  恩 仇   
liǎng fēn míng yuè   wàn gǔ fēng liú 
两    分  明   月    万  古 风   流  
yǔ shàn zhǐ tiān wài   tán xiào miè dí shǒu 
羽 扇   指  天   外    谈  笑   灭  敌 手   
dōng fēng hǎo jiè   tiān yǒu yì  
东   风   好  借    天   有  意  
yě zhù tā yùn chóu 
也 助  他 运  筹   
kàn fēng yān sàn jìn   bǎi chǐ kōng lóu 
看  烽   烟  散  尽    百  尺  空   楼  
duō qíng xiào wǒ   gù guó shén yóu 
多  情   笑   我   故 国  神   游  
shèng shuāi gēng dié bù yóu rén  
盛    衰    更   迭  不 由  人   
yòu hé bì kàn tòu 
又  何 必 看  透  
jiāng yuè zhào wǒ   mèng yōu yōu 
江    月  照   我   梦   悠  悠  
màn màn qián lù   wèi xiū 
漫  漫  前   路   未  休  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags