Wednesday, April 24, 2024
HomePopCheng Shuo 成说 Lin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao...

Cheng Shuo 成说 Lin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Chinese Song Name: Cheng Shuo 成说
English Tranlation Name: Lin
Chinese Singer: Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader
Chinese Composer: Ceng Jie 曾婕 Joey.Z
Chinese Lyrics: Qing Cheng 卿成

Cheng Shuo 成说 Lin Lyrics 歌詞 With Pinyin By Pai Gu Jiao Zhu 排骨教主 Spareribs Leader

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yáng shā qǐ fēng yì chuī chéng qiáng yǐ fàn huáng 
扬   沙  起 风   一 吹   城    墙    已 泛  黄    
liú shuǐ shāng shāng huáng hé kùn yì fāng 
流  水   汤    汤    黄    河 困  一 方   
yáo yáo wú guī qī 
遥  遥  无 归  期 
zuò duō shǎo xiāng sī zhì zhī shēn páng 
作  多  少   相    思 置  之  身   旁   
tiān nán yǔ dì běi cái xiāng wàng 
天   南  与 地 北  才  相    望   
luò mǎ tí yòu yì chǎng chūn qiū yǐ fàn huáng 
落  马 蹄 又  一 场    春   秋  已 泛  黄    
yuán jū yuán chù hé nián hé yuè hé ~ yàng 
爰   居 爰   处  何 年   何 月  何 ~ 样   
sǐ shēng qì kuò 
死 生    契 阔  
yǔ zǐ chéng shuō yǔ zǐ gòng shí guāng 
与 子 成    说   与 子 共   时  光    
chéng yuān yāng chéng fèng huáng 
成    鸳   鸯   成    凤   凰    
yú jiē kuò xī bù wǒ huó xī ~~~~
于 嗟  阔  兮 不 我 活  兮 ~~~~
yú jiē xún xī bù wǒ xìn xī ~~~~
于 嗟  洵  兮 不 我 信  兮 ~~~~
zhí zǐ zhī shǒu yǔ zǐ xié lǎo fǒu xiāng wàng 
执  子 之  手   与 子 偕  老  否  相    忘   
shēng sǐ yòu hé fáng 
生    死 又  何 妨   
yáng shā qǐ fēng yì chuī chéng qiáng yǐ fàn huáng 
扬   沙  起 风   一 吹   城    墙    已 泛  黄    
liú shuǐ shāng shāng huáng hé kùn yì fāng 
流  水   汤    汤    黄    河 困  一 方   
yáo yáo wú guī qī 
遥  遥  无 归  期 
zuò duō shǎo xiāng sī zhì zhī shēn páng 
作  多  少   相    思 置  之  身   旁   
tiān nán yǔ dì běi cái xiāng wàng 
天   南  与 地 北  才  相    望   
luò mǎ tí yòu yì chǎng chūn qiū yǐ fàn huáng 
落  马 蹄 又  一 场    春   秋  已 泛  黄    
yuán jū yuán chù hé nián hé yuè hé ~ yàng 
爰   居 爰   处  何 年   何 月  何 ~ 样   
sǐ shēng qì kuò 
死 生    契 阔  
yǔ zǐ chéng shuō yǔ zǐ gòng shí guāng 
与 子 成    说   与 子 共   时  光    
chéng yuān yāng chéng fèng huáng 
成    鸳   鸯   成    凤   凰    
yú jiē kuò xī bù wǒ huó xī ~~~~
于 嗟  阔  兮 不 我 活  兮 ~~~~
yú jiē xún xī bù wǒ xìn xī ~~~~
于 嗟  洵  兮 不 我 信  兮 ~~~~
zhí zǐ zhī shǒu 
执  子 之  手   
yǔ zǐ xié lǎo fǒu xiāng wàng 
与 子 偕  老  否  相    忘   
shēng sǐ yòu hé fáng 
生    死 又  何 妨   
yú jiē kuò xī bù wǒ huó xī ~~~~
于 嗟  阔  兮 不 我 活  兮 ~~~~
yú jiē xún xī bù wǒ xìn xī ~~~~
于 嗟  洵  兮 不 我 信  兮 ~~~~
zhí zǐ zhī shǒu 
执  子 之  手   
yǔ zǐ xié lǎo fǒu xiāng wàng 
与 子 偕  老  否  相    忘   
shēng sǐ yòu hé fáng 
生    死 又  何 妨   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags