Thursday, April 25, 2024
HomePopCheng Chun Cao Mu Shen 城春草木深 The vegetation Is Deep In Spring...

Cheng Chun Cao Mu Shen 城春草木深 The vegetation Is Deep In Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Chinese Song Name:Cheng Chun Cao Mu Shen 城春草木深 
English Translation Name: The vegetation Is Deep In Spring
Chinese Singer: He Tu 河图
Chinese Composer:He Tu 河图
Chinese Lyrics:Hu Li 狐离

Cheng Chun Cao Mu Shen 城春草木深 The vegetation Is Deep In Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Tu 河图

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gù chéng chūn shēn 
故 城    春   深   
hǎi táng huā yáo dòng yǐng fēn fēn 
海  棠   花  摇  动   影   纷  纷  
zhū mén bàn yǎn   jiē xià líng luò tái hén 
朱  门  半  掩    阶  下  零   落  苔  痕  
xì shù qián chén 
细 数  前   尘   
tīng gèng lòu yì shēng yòu yì shēng 
听   更   漏  一 声    又  一 声    
zhǐ kǒng yè shēn huā shuì qù le zhōng bù wén 
只  恐   夜 深   花  睡   去 了 终    不 闻  
dú yǐn fēng yuè lěng 
独 饮  风   月  冷   
sú shì lǐ fú chén   bàn juǎn jiù shī wén 
俗 世  里 浮 沉     半  卷   旧  诗  文  
jiě dé wú xiàn hèn 
解  得 无 限   恨  
shuí néng jiě zhè huāng miù fú shēng 
谁   能   解  这  荒    谬  浮 生    
zài zhuī wèn   shuí zuò duàn cháng shēng 
再  追   问    谁   作  断   肠    声    
chén jiǔ yú wēn bù zú wèi shuāng xuě píng shēng 
陈   酒  余 温  不 足 慰  霜     雪  平   生    
zǒu guò zhè yì shēng   jù sàn jiē bù yóu rén  
走  过  这  一 生      聚 散  皆  不 由  人   
dāng nián fán huā jí shèng de huàn jǐng yí shùn 
当   年   繁  花  极 盛    的 幻   景   一 瞬   
fēng chuī mǎn yì shēn 
风   吹   满  一 身   
mò shàng huā yǔ chén   jiù mèng lǐ fú shēng 
陌 上    花  与 尘     旧  梦   里 浮 生    
jiè wǒ yì lǚ hún 
借  我 一 缕 魂  
tōu shēng chóng yǎn piàn kè mào shèng 
偷  生    重    演  片   刻 茂  盛    
zài jiǔ děng   xià yì nián chūn fēn 
再  久  等     下  一 年   春   分  
zhè mèng tài chén děng bù jí kàn kè huí shén 
这  梦   太  沉   等   不 及 看  客 回  神   
bù cén shí hóng chén   hóng chén yǐ bié gù rén 
不 曾  识  红   尘     红   尘   已 别  故 人  
dài yè shēn shān hé rù mèng huáng liáng yì zhěn 
待  夜 深   山   河 入 梦   黄    粱    一 枕   
gù chéng chūn shēn 
故 城    春   深   
hǎi táng huā yáo dòng yǐng fēn fēn 
海  棠   花  摇  动   影   纷  纷  
zhū mén bàn yǎn   jiē xià líng luò tái hén 
朱  门  半  掩    阶  下  零   落  苔  痕  
xì shù qián chén 
细 数  前   尘   
tīng gèng lòu yì shēng yòu yì shēng 
听   更   漏  一 声    又  一 声    
zhǐ kǒng yè shēn huā shuì qù le zhōng bù wén 
只  恐   夜 深   花  睡   去 了 终    不 闻  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags