Chen Niang 陈酿 Ageing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Chen Niang 陈酿 Ageing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Chinese Song Name:Chen Niang 陈酿
English Translation Name:Ageing 
Chinese Singer: Hua Tong 花僮
Chinese Composer:Hua Tong 花僮
Chinese Lyrics:Zhou Ren 周仁

Chen Niang 陈酿 Ageing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ yí lù pī jīng zhǎn jí 
我 一 路 披 荆   斩   棘 
tà mǎ huī jiàn 
踏 马 挥  剑   
kàn bà wàn lǐ cháng chuān 
看  罢 万  里 长    川    
dà mò gū yān 
大 漠 孤 烟  
kōng bǎ jīng chéng zhuǎn biàn 
空   把 京   城    转    遍   
zhōng xún bú dào xiāng jiàn 
终    寻  不 到  相    见   
suí shēn xì ruǎn   kě lián pán chán 
随  身   细 软     可 怜   盘  缠   
wǒ yì chéng xiá fēng ào gǔ 
我 一 程    侠  风   傲 骨 
xīng yí dòu zhuǎn 
星   移 斗  转    
luò gè jiǔ jìn kōng bēi 
落  个 酒  尽  空   杯  
wú rén zhēn mǎn 
无 人  斟   满  
chuāng kǒu míng yuè rú pán 
窗     口  明   月  如 盘  
shèng yè sè de yōu rán 
盛    夜 色 的 幽  然  
wú jiǔ wú huān   wú qiān wú bàn 
无 酒  无 欢     无 牵   无 绊  
yì tán chén niàng rǎn zhǐ sǎn 
一 坛  陈   酿    染  纸  伞  
bàn zhǎn yóu dēng tā luàn wǔ rán 
半  盏   油  灯   它 乱   舞 燃  
sì yě mán huāng   miǎo wú rén yān 
四 野 蛮  荒      渺   无 人  烟  
shuí diū liáng báo sù kè zhàn 
谁   丢  凉    薄  宿 客 栈   
yì tán chén niàng rǎn zhǐ sǎn 
一 坛  陈   酿    染  纸  伞  
bàn chǎng yān yǔ sǎn luò bó chuán 
半  场    烟  雨 散  落  泊 船    
sè sè yè fēng   hū xiào ěr biān 
瑟 瑟 夜 风     呼 啸   耳 边   
yòu jiāng jiù shì shuō jǐ biàn 
又  将    旧  事  说   几 遍   
wǒ yì chéng xiá fēng ào gǔ 
我 一 程    侠  风   傲 骨 
xīng yí dòu zhuǎn 
星   移 斗  转    
luò gè jiǔ jìn kōng bēi 
落  个 酒  尽  空   杯  
wú rén zhēn mǎn 
无 人  斟   满  
chuāng kǒu míng yuè rú pán 
窗     口  明   月  如 盘  
shèng yè sè de yōu rán 
盛    夜 色 的 幽  然  
wú jiǔ wú huān   wú qiān wú bàn 
无 酒  无 欢     无 牵   无 绊  
yì tán chén niàng rǎn zhǐ sǎn 
一 坛  陈   酿    染  纸  伞  
bàn zhǎn yóu dēng tā luàn wǔ rán 
半  盏   油  灯   它 乱   舞 燃  
sì yě mán huāng   miǎo wú rén yān 
四 野 蛮  荒      渺   无 人  烟  
shuí diū liáng báo sù kè zhàn 
谁   丢  凉    薄  宿 客 栈   
yì tán chén niàng rǎn zhǐ sǎn 
一 坛  陈   酿    染  纸  伞  
bàn chǎng yān yǔ sǎn luò bó chuán 
半  场    烟  雨 散  落  泊 船    
sè sè yè fēng hū xiào ěr biān 
瑟 瑟 夜 风   呼 啸   耳 边   
yòu jiāng jiù shì shuō jǐ biàn 
又  将    旧  事  说   几 遍   
yì tán chén niàng rǎn zhǐ sǎn 
一 坛  陈   酿    染  纸  伞  
bàn chǎng yān yǔ sǎn luò bó chuán 
半  场    烟  雨 散  落  泊 船    
sè sè yè fēng hū xiào ěr biān 
瑟 瑟 夜 风   呼 啸   耳 边   
yòu jiāng jiù shì shuō jǐ biàn 
又  将    旧  事  说   几 遍   
yòu jiāng jiù shì shuō jǐ biàn 
又  将    旧  事  说   几 遍   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.