Chang Meng Qu 长梦去 Long Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Ai De Ma 小爱的妈 Xie Meng Ren Jian 写梦人间

Chang Meng Qu 长梦去 Long Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Ai De Ma 小爱的妈 Xie Meng Ren Jian 写梦人间

Chinese Song Name:Chang Meng Qu 长梦去 
English Translation Name:Long Dream 
Chinese Singer: Xiao Ai De Ma 小爱的妈 Xie Meng Ren Jian 写梦人间
Chinese Composer:Li Jian Heng 李建衡
Chinese Lyrics:Qing Yan 清彦

Chang Meng Qu 长梦去 Long Dream Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Ai De Ma 小爱的妈 Xie Meng Ren Jian 写梦人间

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

luò yīng pá shàng qīng tái   liào qiào chūn hán lái 
落  英   爬 上    青   苔    料   峭   春   寒  来  
zuó yè duō qíng mèng   bù kān cāi 
昨  夜 多  情   梦     不 堪  猜  
yán yǔ xià dú pái huái   xīn shì sǎn luò chén āi 
檐  雨 下  独 徘  徊     心  事  散  落  尘   埃 
kòu huā yù wèn nián   huā bù kāi 
叩  花  欲 问  年     花  不 开  
luò yīng yòu piāo chuāng wài   huàn huí shī qíng lái 
落  英   又  飘   窗     外    唤   回  诗  情   来  
nài yì chuán duō qíng hèn   bù kān zǎi 
奈  一 船    多  情   恨    不 堪  载  
gū zhī dēng yǐng xià luò mò   juàn shàng qīng shòu nán cái 
孤 枝  灯   影   下  落  墨   绢   上    清   瘦   难  裁  
jiāng ài zēng chēn chī   dōu liú bái 
将    爱 憎   嗔   痴    都  留  白  
yě céng jiàn guò chūn fēng   rù huái 
也 曾   见   过  春   风     入 怀   
yě céng yú rén hǎi   miǎn lài 
也 曾   于 人  海    眄   睐  
màn màn bǎi nián sān wàn liù qiān yè 
漫  漫  百  年   三  万  六  千   夜 
yuàn yè yè cháng mèng bú zài   xǐng lái 
愿   夜 夜 长    梦   不 再    醒   来  
luò yīng yòu piāo chuāng wài   huàn huí shī qíng lái 
落  英   又  飘   窗     外    唤   回  诗  情   来  
nài yì chuán duō qíng hèn   bù kān zǎi 
奈  一 船    多  情   恨    不 堪  载  
gū zhī dēng yǐng xià luò mò   juàn shàng qīng shòu nán cái 
孤 枝  灯   影   下  落  墨   绢   上    清   瘦   难  裁  
jiāng ài zēng chēn chī   dōu liú bái 
将    爱 憎   嗔   痴    都  留  白  
yě céng jiàn guò chūn fēng   rù huái 
也 曾   见   过  春   风     入 怀   
yě céng yú rén hǎi   miǎn lài 
也 曾   于 人  海    眄   睐  
màn màn bǎi nián sān wàn liù qiān yè 
漫  漫  百  年   三  万  六  千   夜 
yuàn yè yè cháng mèng bú zài   xǐng lái 
愿   夜 夜 长    梦   不 再    醒   来  
yě céng jiàn guò chūn fēng   rù huái 
也 曾   见   过  春   风     入 怀   
yě céng yú rén hǎi   miǎn lài 
也 曾   于 人  海    眄   睐  
màn màn bǎi nián sān wàn liù qiān yè 
漫  漫  百  年   三  万  六  千   夜 
yuàn yè yè cháng mèng bú zài   xǐng lái 
愿   夜 夜 长    梦   不 再    醒   来  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.