Wednesday, February 21, 2024
HomePopCeng You Qing Niao Xian Zhi Lai 曾有青鸟衔枝来 A Green Bird Once...

Ceng You Qing Niao Xian Zhi Lai 曾有青鸟衔枝来 A Green Bird Once Brought A Branch Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁

Chinese Song Name:Ceng You Qing Niao Xian Zhi Lai 曾有青鸟衔枝来 
English Translation Name:A Green Bird Once Brought A Branch
Chinese Singer: Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁
Chinese Composer:Ji Cui Xi 纪粹希 G-Tracy
Chinese Lyrics:Long Xiao Tao 龙小套

Ceng You Qing Niao Xian Zhi Lai 曾有青鸟衔枝来 A Green Bird Once Brought A Branch Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qi Ran 奇然 Shen Mi Ren 沈谧仁

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wén shí : 
闻  时  : 
wén shuō xiān kè céng lái 
闻  说   仙   客 曾   来  
shí yǒu sōng yún zhuì rù huái 
时  有  松   云  坠   入 怀   
bái méi yǔ shuāng xuě chū kāi 
白  梅  与 霜     雪  初  开  
shào nián rén yì zài yán wài 
少   年   人  意 在  言  外  
chén bú dào : 
尘   不 到  : 
jīn yǒu gù rén qián lái 
今  有  故 人  前   来  
nián zhuǎn lún huí gé qiān zǎi 
辗   转    轮  回  隔 千   载  
liào chóng féng yīng wú yàng   bù rǎn chén āi 
料   重    逢   应   无 恙     不 染  尘   埃 
wén shí : 
闻  时  : 
niàn chūn fēng   bù sǎo shān mén wài 
念   春   风     不 扫  山   门  外  
chén bú dào : 
尘   不 到  : 
yǔ jūn duì zuò   yè tīng shān lài 
与 君  对  坐    夜 听   山   籁  
hé : 
合 : 
bù cén xuān zhī yú kǒu 
不 曾  宣   之  于 口  
shì bù kě shuō yì bù gǎn cāi 
是  不 可 说   亦 不 敢  猜  
jūn kě zhī kū xiǔ zhī dì 
君  可 知  枯 朽  之  地 
céng yǒu qīng niǎo xián zhī lái 
曾   有  青   鸟   衔   枝  来  
wèi wǒ lín bié yì yǎn 
慰  我 临  别  一 眼  
dù qīng míng líng tái   jié rán hóng chén cí bài 
渡 清   明   灵   台    孑  然  红   尘   辞 拜  
huí shēn duì miàn bù shí   gù rén hé zài 
回  身   对  面   不 识    故 人  何 在  
chén bú dào : 
尘   不 到  : 
chén āi hé chù rě lái 
尘   埃 何 处  惹 来  
bù qiú jiě   zhì shēn shì wài 
不 求  解    置  身   世  外  
dào lóng zhōng fāng cái jiě kāi 
到  笼   中    方   才  解  开  
xiū cǐ xīn wú guà wú ài 
修  此 心  无 挂  无 碍 
wén shí : 
闻  时  : 
zhū hóng fù gài qiǎn bái 
朱  红   覆 盖  浅   白  
zhí niàn yě yí bìng shēn mái 
执  念   也 一 并   深   埋  
guān zhòng shēng guān qián chén   wú rén kě dài 
观   众    生    观   前   尘     无 人  可 待  
chén bú dào : 
尘   不 到  : 
xiào chūn fēng   bù sǎo shān mén wài 
笑   春   风     不 扫  山   门  外  
wén shí : 
闻  时  : 
líng rán sōng xiāng   pēng rán rù huái 
泠   然  松   香      怦   然  入 怀   
hé : 
合 : 
bù cén xuān zhī yú kǒu 
不 曾  宣   之  于 口  
shì bù kě shuō yì bù gǎn cāi 
是  不 可 说   亦 不 敢  猜  
jūn kě zhī kū xiǔ zhī dì 
君  可 知  枯 朽  之  地 
céng yǒu qīng niǎo xián zhī lái 
曾   有  青   鸟   衔   枝  来  
wèi wǒ lín bié yì yǎn 
慰  我 临  别  一 眼  
dù qīng míng líng tái   jié rán hóng chén cí bài 
渡 清   明   灵   台    孑  然  红   尘   辞 拜  
huí shēn duì miàn bù shí   gù rén hé zài 
回  身   对  面   不 识    故 人  何 在  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags