Category Archives: Pop

Guan Yu Wo Men De Gu Shi 关于我们的故事 Story About Us Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ma Sheng Hong 马省红

Guan Yu Wo Men De Gu Shi 关于我们的故事 Story About Us Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ma Sheng Hong 马省红

Chinese Song Name:Guan Yu Wo Men De Gu Shi 关于我们的故事 
English Translation Name:  Story About Us 
Chinese Singer: Ma Sheng Hong 马省红
Chinese Composer:Ma Sheng Hong 马省红
Chinese Lyrics:Ma Sheng Hong 马省红

Guan Yu Nan Cheng 关于南城 About Nancheng Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Yu Ting 郭雨婷

Chinese Song Name:Guan Yu Nan Cheng 关于南城 
English Translation Name:About Nancheng 
Chinese Singer: Guo Yu Ting 郭雨婷
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Guan Yu Ni De Qing Ge 关于你的情歌 Love Song About You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yu Hui Zhang 王禹会长

Guan Yu Ni De Qing Ge 关于你的情歌 Love Song About You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yu Hui Zhang 王禹会长.webp

Chinese Song Name:Guan Yu Ni De Qing Ge 关于你的情歌 
English Translation Name:Love Song About You
Chinese Singer: Wang Yu Hui Zhang 王禹会长
Chinese Composer:Yu Dai 喻岱
Chinese Lyrics:A Gui Gui 阿龟龟

Guan Yu Ni De 关于你的 About You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Hao Ming 张浩明

Guan Yu Ni De 关于你的 About You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Hao Ming 张浩明

Chinese Song Name:Guan Yu Ni De 关于你的 
English Translation Name: About You 
Chinese Singer: Zhang Hao Ming 张浩明
Chinese Composer:Zhang Hao Ming 张浩明
Chinese Lyrics:Zhang Hao Ming 张浩明

Gong Du 共度 Spend Together Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning

Gong Du 共度 Spend Together Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning

Chinese Song Name:Gong Du 共度 
English Translation Name: Spend Together 
Chinese Singer: Liu Yu Ning 刘宇宁 Liu Yuning
Chinese Composer:Liu Si Qing 刘思情
Chinese Lyrics:Liu Si Qing 刘思情

Lan Ling Xiang 兰陵香 Fragrance of Lanling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guan Jian 关剑

Lan Ling Xiang 兰陵香 Fragrance of Lanling Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guan Jian 关剑

Chinese Song Name:Lan Ling Xiang 兰陵香 
English Translation Name:Fragrance of Lanling
Chinese Singer: Guan Jian 关剑
Chinese Composer:Wang Jing Ping 王敬苹
Chinese Lyrics:Wang Ting 王婷 

Gong Zhuan 公转 Revolution Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Cha Dian De Mao 忘插电的猫

Gong Zhuan 公转 Revolution Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Cha Dian De Mao 忘插电的猫

Chinese Song Name:Gong Zhuan 公转
English Translation Name:Revolution
Chinese Singer:  Wang Cha Dian De Mao 忘插电的猫
Chinese Composer:Zhou Wei 周韦
Chinese Lyrics:Zhou Wei 周韦

Gong Zi Mo Zhuan Shen 公子莫转身 Don’t Turn Around Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dai Chuan 黛川

Gong Zi Mo Zhuan Shen 公子莫转身 Don't Turn Around Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dai Chuan 黛川

Chinese Song Name:Gong Zi Mo Zhuan Shen 公子莫转身 
English Translation Name:Don't Turn Around 
Chinese Singer: Dai Chuan 黛川
Chinese Composer:Xia Tian Yi Nan 夏天以南
Chinese Lyrics:Liang Kun 靓坤

Gong Zi Liu Bu 公子留步 Young Master, Hold Up Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hong Ge Ge 红格格

Gong Zi Liu Bu 公子留步 Young Master, Hold Up Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hong Ge Ge 红格格

Chinese Song Name:Gong Zi Liu Bu 公子留步 
English Translation Name:Young Master, Hold Up 
Chinese Singer: Hong Ge Ge 红格格
Chinese Composer:Xiao Yu 小宇 Cosmos
Chinese Lyrics:Xiao Yu 小宇 Cosmos

Ba Hao Dang Pu 八号当铺 Eighth Pawnshop Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Man 小曼

Ba Hao Dang Pu 八号当铺 Eighth Pawnshop Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Man 小曼.webp

Chinese Song Name:Ba Hao Dang Pu 八号当铺 
English Translation Name:Eighth Pawnshop
Chinese Singer: Xiao Man 小曼
Chinese Composer:Liu Jia 刘佳
Chinese Lyrics:Wang Ting 王婷