Cang Shan Wu Nian 苍山无念 Luxuriant Mountains Without Thought Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Cang Shan Wu Nian 苍山无念 Luxuriant Mountains Without Thought Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Chinese Song Name:Cang Shan Wu Nian 苍山无念
English Translation Name: Luxuriant Mountains Without Thought
Chinese Singer: Yi Dong 以冬
Chinese Composer:Xu Jing Xi 徐靖喜
Chinese Lyrics:Qiu Ya 邱雅

Cang Shan Wu Nian 苍山无念 Luxuriant Mountains Without Thought Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fèng xiāo shēng dòng   wèn wú bié   mèng zhōng   xiào yè 
凤   箫   声    动     问  无 别    梦   中      笑   靥 
xiāo yáo wǎn jiàn   shuí xiě   jiāng hú zuì   wàng táo yuán 
逍   遥  挽  剑     谁   写    江    湖 醉    望   桃  源   
cāng shān xuě   wèi xiē   ěr hǎi yuè   jì rú yān 
苍   山   雪    未  歇    洱 海  月    寂 如 烟  
zòng jiǔ zhōu   kōng qiǎn quǎn 
纵   九  州     空   缱   绻   
qiān qiū   yè   ēn xiāo   yuán miè 
千   秋    业   恩 销     缘   灭  
yǐ wéi   céng jīng dòng   tā chén shì   de yǎn 
以 为    曾   惊   动     他 尘   世    的 眼  
yǐ wéi   céng qīng dǎo   jí lè   zài xīn tián 
以 为    曾   倾   倒    极 乐   在  心  田   
wàn bān   jiē kōng xiāng   wú mèng yì wú niàn 
万  般    皆  空   相      无 梦   亦 无 念   
lán yīn rú qiū shuǐ   liú nián qiǎn 
兰  因  如 秋  水     流  年   浅   
qié lán sì wài   hé shān dié   fēng huǒ   hóng yán 
伽  蓝  寺 外    河 山   迭    烽   火    红   颜  
duō qíng wú qíng   shuí jiě   yīng xióng chī   tiān yá yuǎn 
多  情   无 情     谁   解    英   雄    痴    天   涯 远   
cāng shān xuě   wèi xiē   ěr hǎi yuè   jì rú yān 
苍   山   雪    未  歇    洱 海  月    寂 如 烟  
zòng jiǔ zhōu   kōng qiǎn quǎn 
纵   九  州     空   缱   绻   
qiān qiū   yè   ēn xiāo   yuán miè 
千   秋    业   恩 销     缘   灭  
yǐ wéi   céng jīng dòng   tā chén shì   de yǎn 
以 为    曾   惊   动     他 尘   世    的 眼  
yǐ wéi   céng qīng dǎo   jí lè   zài xīn tián 
以 为    曾   倾   倒    极 乐   在  心  田   
wàn bān   jiē kōng xiāng   wú mèng yì wú niàn 
万  般    皆  空   相      无 梦   亦 无 念   
lán yīn rú qiū shuǐ   liú nián qiǎn 
兰  因  如 秋  水     流  年   浅   
yǐ wéi   céng jīng dòng   tā chén shì   de yǎn 
以 为    曾   惊   动     他 尘   世    的 眼  
yǐ wéi   céng qīng dǎo   jí lè   zài xīn tián 
以 为    曾   倾   倒    极 乐   在  心  田   
wàn bān   jiē kōng xiāng   wú mèng yì wú niàn 
万  般    皆  空   相      无 梦   亦 无 念   
lán yīn rú qiū shuǐ   liú nián qiǎn 
兰  因  如 秋  水     流  年   浅   
lán yīn rú qiū shuǐ   liú nián qiǎn 
兰  因  如 秋  水     流  年   浅   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.