Saturday, September 23, 2023
HomePopCang Hai Gui Shao Nian 沧海归少年 The Youth Came Back Lyrics 歌詞...

Cang Hai Gui Shao Nian 沧海归少年 The Youth Came Back Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ming Yue 冥月

Chinese Song Name:Cang Hai Gui Shao Nian 沧海归少年
English Translation Name:The Youth Came Back 
Chinese Singer: Ming Yue 冥月
Chinese Composer:HeartStrings
Chinese Lyrics:Xiao Niang 潇娘

Cang Hai Gui Shao Nian 沧海归少年 The Youth Came Back Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ming Yue 冥月

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mù sè yōu yuǎn   bìng zuò kàn shān chuān 
暮 色 悠  远     并   坐  看  山   川    
bēi jiǔ duì cháng jiàn 
杯  酒  对  长    剑   
kuī tā méi yǎn   rú bié yǒu dòng tiān 
窥  他 眉  眼    如 别  有  洞   天   
bú ruò xún cháng shào nián 
不 若  寻  常    少   年   
xiāo yáo hǎo sì yún zhōng xiān 
逍   遥  好  似 云  中    仙   
chéng fēng yù lóng yóu tiān dì zhī jiān 
乘    风   御 龙   游  天   地 之  间   
jì yán mìng bù yóu tiān 
既 言  命   不 由  天   
piàn kè xiāng yuè níng jié chéng sī niàn 
片   刻 相    悦  凝   结  成    思 念   
yǐ kàng héng cāng hǎi sāng tián 
以 抗   衡   沧   海  桑   田   
jǔ bēi mèng yì chǎng   duì yǐn rén jiān cāng máng 
举 杯  梦   一 场      对  饮  人  间   苍   茫   
ruò wèi rù chóu cháng   zěn duì dé zhù zhè nián shào qīng kuáng 
若  未  入 愁   肠      怎  对  得 住  这  年   少   轻   狂    
cǐ xiāng hé xiāng   tán zhǐ yì huī 
此 乡    何 乡      弹  指  一 挥  
zòng guī lái bìn rǎn shuāng 
纵   归  来  鬓  染  霜     
bú biàn shào nián mú yàng 
不 变   少   年   模 样   
jiāng hú yōu yuǎn   dī shuǐ rù hǎi miàn 
江    湖 悠  远     滴 水   入 海  面   
xuān xiāo tīng bú jiàn 
喧   嚣   听   不 见   
xīn zhào bù xuān   hé xū guà ěr biān 
心  照   不 宣     何 须 挂  耳 边   
hù shuí yí shì zhōu quán 
护 谁   一 世  周   全   
xū yú jiān xiá yǐng liú guāng 
须 臾 间   霞  影   流  光    
jīng hóng yí piàn   fěn jiá rǎn hóng zhuāng 
惊   鸿   一 片     粉  颊  染  红   妆     
dào bú jìn lián bō yàng 
道  不 尽  连   波 漾   
dé yǐ yǔ jūn qīng gē tà jiāng shàng 
得 以 与 君  轻   歌 踏 江    上    
ér jūn yòu wàng xiàng hé fāng 
而 君  又  望   向    何 方   
zài yǐn mèng yì chǎng   tūn jìn rì yuè huī guāng 
再  饮  梦   一 场      吞  尽  日 月  辉  光    
pàn kōng gǔ huí xiǎng   fāng néng bú kuì duì niàn niàn bú wàng 
盼  空   谷 回  响      方   能   不 愧  对  念   念   不 忘   
cǐ xiāng hé xiāng   tán zhǐ yì huī 
此 乡    何 乡      弹  指  一 挥  
zòng guī lái bìn rǎn shuāng 
纵   归  来  鬓  染  霜     
réng shào nián mú yàng 
仍   少   年   模 样   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags