Monday, March 4, 2024
HomePopCai Zi Jia Ren 才子佳人 Scholar And Beauty Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Cai Zi Jia Ren 才子佳人 Scholar And Beauty Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ai Chen 艾辰 Ai Chen Zheng Guo Feng 郑国锋 Clown Zheng

Chinese Song Name:Cai Zi Jia Ren 才子佳人 
English Translation Name: Scholar And Beauty 
Chinese Singer: Ai Chen 艾辰 Ai Chen Zheng Guo Feng 郑国锋 Clown Zheng 
Chinese Composer:Zheng Guo Feng 郑国锋 Clown Zheng 
Chinese Lyrics:Qian Shan 千山 Li Tian Yang 李天阳

Cai Zi Jia Ren 才子佳人 Scholar And Beauty Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ai Chen 艾辰 Ai Chen Zheng Guo Feng 郑国锋 Clown Zheng 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

luó gǔ shēng shēng bù tíng xiē 
锣  鼓 声    声    不 停   歇  
chàng niàn zuò dǎ jiān 
唱    念   做  打 间   
rén qíng léng nuǎn dōu fú xiàn 
人  情   冷   暖   都  浮 现   
ài chén : 
艾 辰   : 
yān huā sān yuè cháng ān rè nao de jiē 
烟  花  三  月  长    安 热 闹  的 街  
gāo tiāo zhe dēng long pò luò de xì yuàn 
高  挑   着  灯   笼   破 落  的 戏 院   
xiān sheng bàn shàng le xíng tou gōu le liǎn 
先   生    扮  上    了 行   头  勾  了 脸   
hǎo xì zhèng yào shàng yǎn 
好  戏 正    要  上    演  
zhèng guó fēng : 
郑    国  锋   : 
luó gǔ shēng shēng bù tíng xiē 
锣  鼓 声    声    不 停   歇  
chàng niàn zuò dǎ jiān 
唱    念   做  打 间   
rén qíng léng nuǎn dōu fú xiàn 
人  情   冷   暖   都  浮 现   
ài chén : 
艾 辰   : 
yí mù bīng huāng mǎ luàn hōng hōng liè liè 
一 幕 兵   荒    马 乱   轰   轰   烈  烈  
yì chū cái zǐ jiā rén chán chán mián mián 
一 出  才  子 佳  人  缠   缠   绵   绵   
jǐ chǐ xì tái zhī shàng ēn ēn yuàn yuàn 
几 尺  戏 台  之  上    恩 恩 怨   怨   
zǒu yí biàn 
走  一 遍   
zhèng guó fēng : 
郑    国  锋   : 
yì lián qíng dòu chū kāi yǐn yǐn yuē yuē 
一 帘   情   窦  初  开  隐  隐  约  约  
yí shì děng dài cāng lǎo suì suì nián nián 
一 世  等   待  苍   老  岁  岁  年   年   
chù dòng shuí rén xīn zhōng bēi bēi qiè qiè 
触  动   谁   人  心  中    悲  悲  切  切  
shī le yǎn 
湿  了 眼  
ài chén : 
艾 辰   : 
dà mù lā kāi   èr hú sān xián 
大 幕 拉 开    二 胡 三  弦   
xiǎng chè zài ěr biān 
响    彻  在  耳 边   
fěn mò dēng tái   xiǎo shēng huā dàn yù jiàn 
粉  墨 登   台    小   生    花  旦  遇 见   
cái zǐ tuō kǒu chéng piān 
才  子 脱  口  成    篇   
jiā rén qiǎo xiào rú yān 
佳  人  巧   笑   如 嫣  
zuì shì fāng fēi chūn sè rǎn rén jiān 
最  是  芳   菲  春   色 染  人  间   
pǔ yì qǔ jǐn xiù liáng yuán 
谱 一 曲 锦  绣  良    缘   
ài chén : 
艾 辰   : 
yān huā sān yuè cháng ān rè nao de jiē 
烟  花  三  月  长    安 热 闹  的 街  
gāo tiāo zhe dēng long pò luò de xì yuàn 
高  挑   着  灯   笼   破 落  的 戏 院   
xiān sheng bàn shàng le xíng tou gōu le liǎn 
先   生    扮  上    了 行   头  勾  了 脸   
hǎo xì zhèng yào shàng yǎn 
好  戏 正    要  上    演  
shēng dàn jìng mò chǒu jù quán 
生    旦  净   末 丑   俱 全   
shuǐ xiù fān fēi jiān 
水   袖  翻  飞  间   
xǐ nù āi lè dōu chéng xiàn 
喜 怒 哀 乐 都  呈    现   
zhèng guó fēng : 
郑    国  锋   : 
yí mù bīng huāng mǎ luàn hōng hōng liè liè 
一 幕 兵   荒    马 乱   轰   轰   烈  烈  
yì chū cái zǐ jiā rén chán chán mián mián 
一 出  才  子 佳  人  缠   缠   绵   绵   
jǐ chǐ xì tái zhī shàng ēn ēn yuàn yuàn 
几 尺  戏 台  之  上    恩 恩 怨   怨   
zǒu yí biàn 
走  一 遍   
ài chén : 
艾 辰   : 
yì lián qíng dòu chū kāi yǐn yǐn yuē yuē 
一 帘   情   窦  初  开  隐  隐  约  约  
yí shì děng dài cāng lǎo suì suì nián nián 
一 世  等   待  苍   老  岁  岁  年   年   
chù dòng shuí rén xīn zhōng bēi bēi qiè qiè 
触  动   谁   人  心  中    悲  悲  切  切  
shī le yǎn 
湿  了 眼  
yí mù bīng huāng mǎ luàn hōng hōng liè liè 
一 幕 兵   荒    马 乱   轰   轰   烈  烈  
yì chū cái zǐ jiā rén chán chán mián mián 
一 出  才  子 佳  人  缠   缠   绵   绵   
jǐ chǐ xì tái zhī shàng ēn ēn yuàn yuàn 
几 尺  戏 台  之  上    恩 恩 怨   怨   
zǒu yí biàn 
走  一 遍   
hé : 
合 : 
yì zhé qīng méi zhú mǎ yōu yōu yuǎn yuǎn 
一 折  青   梅  竹  马 悠  悠  远   远   
yì xí jǔ àn qí méi xīn xīn niàn niàn 
一 席 举 案 齐 眉  心  心  念   念   
shì jiān bēi huān lí hé shēn shēn qiǎn qiǎn 
世  间   悲  欢   离 合 深   深   浅   浅   
luò tái qián 
落  台  前   
ài chén : 
艾 辰   : 
bīng róng xiāng jiàn   gǒu fèi mín yuàn 
兵   戎   相    见     狗  吠  民  怨   
fēng huǒ zhí lián tiān 
烽   火  直  连   天   
fēn fēi láo yàn   liú luò tiān biān mǎn miàn 
分  飞  劳  燕    流  落  天   边   满  面   
cái zǐ gē bǐ qì yàn 
才  子 搁 笔 弃 砚  
jiā rén zhǐ qín duàn xián 
佳  人  止  琴  断   弦   
zuì shì biān guān láng yān wù rén jiān 
最  是  边   关   狼   烟  误 人  间   
tàn yí jù qíng shēn yuán qiǎn 
叹  一 句 情   深   缘   浅   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags