Bu Zuo Shen Xian 不做神仙 Don’t Be A Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hai Sheng 海生

Bu Zuo Shen Xian 不做神仙 Don't Be A Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hai Sheng 海生

Chinese Song Name:Bu Zuo Shen Xian 不做神仙
English Translation Name: Don't Be A Fairy 
Chinese Singer: Hai Sheng 海生
Chinese Composer:Liu Xuan Rui 刘轩瑞
Chinese Lyrics:Chen Zhao Hong 陈兆红

Bu Zuo Shen Xian 不做神仙 Don't Be A Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hai Sheng 海生

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

líng xiāo diàn shàng   rén shēn guǒ 
灵   霄   殿   上      人  参   果  
zhòng xiān jìng wǒ   zuò shàng kè 
众    仙   敬   我   座  上    客 
zháng guǎn shí wàn tiān bīng yòu rú hé 
掌    管   十  万  天   兵   又  如 何 
hóng yán yí xiào bù wéi wǒ 
红   颜  一 笑   不 为  我 
jiǎ zhuāng zuì jiǔ   xì cháng é  
假  装     醉  酒    戏 嫦    娥 
jié shù nán táo   yǒu qǐ luò 
劫  数  难  逃    有  起 落  
ér wǒ zhǐ xiàn rén jiān de yān huǒ 
而 我 只  羡   人  间   的 烟  火  
cǐ nǎi tiān jī bù kě shuō 
此 乃  天   机 不 可 说   
bú zuò shén xiān yě bà   wéi nǐ fù fán jiān 
不 做  神   仙   也 罢   为  你 赴 凡  间   
zhǐ qiú yuè lǎo xiāng qiān hóng xiàn 
只  求  月  老  相    牵   红   线   
tiān tíng liú yún qiān juàn   xīng hé gāo xuán 
天   庭   流  云  千   卷     星   河 高  悬   
bù jí nǐ qiǎn xiào de méi yǎn 
不 及 你 浅   笑   的 眉  眼  
bú zuò shén xiān yě bà   wéi nǐ fù fán jiān 
不 做  神   仙   也 罢   为  你 赴 凡  间   
ài hèn zhǐ shì yí niàn zhī jiān 
爱 恨  只  是  一 念   之  间   
huǐ wǒ qiān nián xiū xíng   zhǐ wéi yù jiàn 
毁  我 千   年   修  行     只  为  遇 见   
kě fǒu gòng dù yí shì liáng yuán 
可 否  共   度 一 世  良    缘   
jiǎ zhuāng zuì jiǔ   xì cháng é  
假  装     醉  酒    戏 嫦    娥 
jié shù nán táo   yǒu qǐ luò 
劫  数  难  逃    有  起 落  
ér wǒ zhǐ xiàn rén jiān de yān huǒ 
而 我 只  羡   人  间   的 烟  火  
cǐ nǎi tiān jī bù kě shuō 
此 乃  天   机 不 可 说   
bú zuò shén xiān yě bà   wéi nǐ fù fán jiān 
不 做  神   仙   也 罢   为  你 赴 凡  间   
zhǐ qiú yuè lǎo xiāng qiān hóng xiàn 
只  求  月  老  相    牵   红   线   
tiān tíng liú yún qiān juàn   xīng hé gāo xuán 
天   庭   流  云  千   卷     星   河 高  悬   
bù jí nǐ qiǎn xiào de méi yǎn 
不 及 你 浅   笑   的 眉  眼  
bú zuò shén xiān yě bà   wéi nǐ fù fán jiān 
不 做  神   仙   也 罢   为  你 赴 凡  间   
ài hèn zhǐ shì yí niàn zhī jiān 
爱 恨  只  是  一 念   之  间   
huǐ wǒ qiān nián xiū xíng   zhǐ wéi yù jiàn 
毁  我 千   年   修  行     只  为  遇 见   
kě fǒu gòng dù yí shì liáng yuán 
可 否  共   度 一 世  良    缘   
bú zuò shén xiān yě bà   wéi nǐ fù fán jiān 
不 做  神   仙   也 罢   为  你 赴 凡  间   
zhǐ qiú yuè lǎo xiāng qiān hóng xiàn 
只  求  月  老  相    牵   红   线   
tiān tíng liú yún qiān juàn   xīng hé gāo xuán 
天   庭   流  云  千   卷     星   河 高  悬   
bù jí nǐ qiǎn xiào de méi yǎn 
不 及 你 浅   笑   的 眉  眼  
bú zuò shén xiān yě bà   wéi nǐ fù fán jiān 
不 做  神   仙   也 罢   为  你 赴 凡  间   
ài hèn zhǐ shì yí niàn zhī jiān 
爱 恨  只  是  一 念   之  间   
huǐ wǒ qiān nián xiū xíng   zhǐ wéi yù jiàn 
毁  我 千   年   修  行     只  为  遇 见   
kě fǒu gòng dù yí shì liáng yuán 
可 否  共   度 一 世  良    缘   
kě fǒu gòng dù yí shì liáng yuán 
可 否  共   度 一 世  良    缘   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.