Thursday, April 25, 2024
HomePopBu Yue 步月 Step On The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Bu Yue 步月 Step On The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mou Ren Ju 某人举

Chinese Song Name:Bu Yue 步月
English Translation Name:Step On The Moon 
Chinese Singer: Mou Ren Ju 某人举
Chinese Composer:Mou Ren Ju 某人举
Chinese Lyrics:Mou Ren Ju 某人举

Bu Yue 步月 Step On The Moon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Mou Ren Ju 某人举

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng yuè qiū 
风   月  秋  
yān huǒ fēng lín gē bì shǒu 
烟  火  烽   林  戈 壁 守   
lín bié zhēng hán lèi méi zhuāng sōng 
临  别  征    含  泪  梅  妆     松   
xuān bù dé shě wén shēng 
轩   不 得 舍  闻  声    
pàn liáng rén luò hóng 
盼  良    人  落  红   
yì lǚ qīng sī méi shāo zhōng 
一 缕 青   丝 梅  梢   中    
yáo yù mén 
遥  玉 门  
lěng rén jìng shǒu pàn sī jūn 
冷   人  静   守   盼  思 君  
yuán mén zhuǎn shēn bīng bài dǎo gē zhèn 
辕   门  转    身   兵   败  倒  戈 阵   
bīng mǎ guī bú jiàn jūn 
兵   马 归  不 见   君  
wú qǐ shēn duàn hún 
毋 起 身   断   魂  
shí guò sān gēng xuè lèi fēn 
时  过  三  更   血  泪  纷  
ā  
啊 
cǐ shēng yǐ wú xīn qíng zhēn 
此 生    已 无 心  情   真   
ā  
啊 
yì wǎn shě lí duàn hái shēn 
一 碗  舍  离 断   还  身   
wàng jīn xī xiào wú zài hèn 
望   今  夕 笑   无 再  恨  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags