Bu Wang 不忘 Remember Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yi Bo 王一博 ‎YiBo

Bu Wang 不忘 Remember Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yi Bo 王一博 ‎YiBo

Chinese Song Name: Bu Wang 不忘 
English Tranlation Name: Remember
Chinese Singer:  Wang Yi Bo 王一博 ‎YiBo
Chinese Composer:  Song Bing Yang 宋秉洋 
Chinese Lyrics:  Yang Xia 杨夏 Song Bing Yang 宋秉洋 

Bu Wang 不忘 Remember Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yi Bo 王一博 ‎YiBo

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yún shēn yè wēi liáng 
云  深   夜 微  凉    
jiǎo yuè qīng fēng fú xīn rào 
皎   月  清   风   拂 心  绕  
yì rén duì xuě wàng 
一 人  对  雪  望   
wàng jìn qián chén shì guò wǎng 
望   尽  前   尘   事  过  往   
gū sū tiān zǐ xiào 
姑 苏 天   子 笑   
mái xuě dú cáng fēng huá mào 
埋  雪  独 藏   风   华  貌  
jìng shì qín shēng yáo 
静   室  琴  声    遥  
dàn yì qǔ wèn líng kōng huí xiǎng 
弹  一 曲 问  灵   空   回  响    
nǐ hái zài wèn ma 
你 还  在  问  吗 
wèn jìn gǔ lái shì rén de chī kuáng 
问  尽  古 来  世  人  的 痴  狂    
shuí yòu zài yuǎn fāng 
谁   又  在  远   方   
zài wèn shì jiān gù rén 
再  问  世  间   故 人  
hēi bái huǐ yù jǐ duō liàng 
黑  白  毁  誉 几 多  量    
hái néng wàng jì ma 
还  能   忘   记 吗 
yún shēn gòng xǔ yí nuò rén máng máng 
云  深   共   许 一 诺  人  茫   茫   
jūn yòu zài hé fāng 
君  又  在  何 方   
xiāng wàng bú wàng 
相    望   不 忘   
zé shì yùn hán guāng 
泽 世  韵  含  光    
féng luàn bì chū shēng míng yáng 
逢   乱   必 出  声    名   扬   
tā què bù kěn wàng 
他 却  不 肯  忘   
tà jìn qián chén shì guò wǎng 
踏 尽  前   尘   事  过  往   
bì chén zhēng míng xiǎng 
避 尘   铮    鸣   响    
nán bì ēn yuàn shì fēi kuáng 
难  避 恩 怨   是  非  狂    
jìng shì qín shēng yáo 
静   室  琴  声    遥  
dàn yì qǔ wèn líng kōng huí xiǎng 
弹  一 曲 问  灵   空   回  响    
nǐ hái zài wèn ma 
你 还  在  问  吗 
wèn jìn gǔ lái shì rén de chī kuáng 
问  尽  古 来  世  人  的 痴  狂    
shuí yòu zài yuǎn fāng 
谁   又  在  远   方   
zài wèn shì jiān gù rén 
再  问  世  间   故 人  
hēi bái huǐ yù jǐ duō liàng 
黑  白  毁  誉 几 多  量    
hái néng wàng jì ma 
还  能   忘   记 吗 
yún shēn gòng xǔ yí nuò rén máng máng 
云  深   共   许 一 诺  人  茫   茫   
jūn yòu zài hé fāng 
君  又  在  何 方   
xiāng wàng bú wàng 
相    望   不 忘   
nǐ hái zài wèn ma 
你 还  在  问  吗 
bú wèn gǔ jīn shì rén de chī kuáng 
不 问  古 今  世  人  的 痴  狂    
shuí yòu zài yuǎn fāng 
谁   又  在  远   方   
nán jiě shì jiān gù rén 
难  解  世  间   故 人  
hēi bái huǐ yù jǐ duō liàng 
黑  白  毁  誉 几 多  量    
hái néng wàng jì ma 
还  能   忘   记 吗 
kàn kè sàn qù wéi nǐ wǒ bú wàng 
看  客 散  去 唯  你 我 不 忘   
yǔ jūn zài shēn páng 
与 君  在  身   旁   
bié lái wú yàng 
别  来  无 恙   

English Translation For Bu Wang 不忘 Remember ​

It is a little cold in Yunshen's night

The moon is shining and the wind is blowing around the heart

A man looks at the  snow.

Looking forward to the past

A bottle of wine called Gusu Tianzi Xiao

Burying snow and hiding beauty alone

The sound of Qin in the quiet room

Play a song and ask for inspiration

Are you still asking?

Ask the crazy people in the past

Who is far away

Ask the old man of the world again

How much black and white detracts from reputation

Can you forget?

The promise that you gave to me at Yun Shen Bu Zhi Chu

Where are you?

Never forget you

This world is full of hope

Make a name in case of chaos

He won't forget

Those stepping on the past

The sound of avoiding dust

It's hard to avoid the right and wrong

The sound of Qin in the quiet room

Play a song and ask for inspiration

Are you still asking?

Ask the crazy people in the past

Who is far away

Ask the old man of the world again,How much black and white detracts from reputation

Can you forget?

The promise that you gave to me at Yun Shen Bu Zhi Chu

Where are you?

Never forget you

Are you still asking?

Ask the crazy people in the past

Who is far away

Ask the old man of the world again,How much black and white detracts from reputation

Can you forget?

Spectators dispersed, but I do not forget you.

Beside you

Hope that you are well

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.