Categories
Pop

Bu Si Hui 不思悔 No Regrets Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Xue Er 蒋雪儿

Chinese Song Name:Bu Si Hui 不思悔 
English Translation Name:No Regrets
Chinese Singer:  Jiang Xue Er 蒋雪儿
Chinese Composer:Huang Jun Ze 黄钧泽 C-Jay
Chinese Lyrics:Guo Yu Qing 郭雨晴

Bu Si Hui 不思悔 No Regrets Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Xue Er 蒋雪儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiāng wù sàn tuì yān liǔ chuí 
江    雾 散  退  烟  柳  垂   
huī yī mèi nán yǎn lí chóu lèi 
挥  衣 袂  难  掩  离 愁   泪  
luò huā zhuì rù méi jiān zuì 
落  花  坠   入 眉  间   醉  
líng luò chéng ní huà chéng huī 
零   落  成    泥 化  成    灰  
fēng wēi wēi xié yáng suì 
风   微  微  斜  阳   碎  
liàn yàn yì zhǐ pō mò shān shuǐ 
潋   滟  一 纸  泼 墨 山   水   
qiě huāng táng zhè yì huí 
且  荒    唐   这  一 回  
yú shēng piāo bó bù sī huǐ 
余 生    漂   泊 不 思 悔  
dōng qù chūn guī cháo xī tuì 
冬   去 春   归  潮   汐 退  
miǎo miǎo tiān dì jiān yún nán zhuī 
渺   渺   天   地 间   云  难  追   
zhuó jiǔ liè xīn fēi 
浊   酒  烈  心  扉  
zuì lǐ tiǎo dēng kàn jiàn yǐng lái huí 
醉  里 挑   灯   看  剑   影   来  回  
wǒ tà guò shān xíng guò shuǐ 
我 踏 过  山   行   过  水   
yì shēn chén huī wú rén kě wēi 
一 身   尘   灰  无 人  可 偎  
yě bà wú xū tàn shì fēi 
也 罢 无 须 叹  是  非  
shān hé yuǎn wǒ rèn pái huái 
山   河 远   我 任  徘  徊   
jiāng wù sàn tuì yān liǔ chuí 
江    雾 散  退  烟  柳  垂   
huī yī mèi nán yǎn lí chóu lèi 
挥  衣 袂  难  掩  离 愁   泪  
luò huā zhuì rù méi jiān zuì 
落  花  坠   入 眉  间   醉  
líng luò chéng ní huà chéng huī 
零   落  成    泥 化  成    灰  
fēng wēi wēi xié yáng suì 
风   微  微  斜  阳   碎  
liàn yàn yì zhǐ pō mò shān shuǐ 
潋   滟  一 纸  泼 墨 山   水   
qiě huāng táng zhè yì huí 
且  荒    唐   这  一 回  
yú shēng piāo bó bù sī huǐ 
余 生    漂   泊 不 思 悔  
dōng qù chūn guī cháo xī tuì 
冬   去 春   归  潮   汐 退  
miǎo miǎo tiān dì jiān yún nán zhuī 
渺   渺   天   地 间   云  难  追   
zhuó jiǔ liè xīn fēi 
浊   酒  烈  心  扉  
zuì lǐ tiǎo dēng kàn jiàn yǐng lái huí 
醉  里 挑   灯   看  剑   影   来  回  
wǒ tà guò shān xíng guò shuǐ 
我 踏 过  山   行   过  水   
yì shēn chén huī wú rén kě wēi 
一 身   尘   灰  无 人  可 偎  
yě bà wú xū tàn shì fēi 
也 罢 无 须 叹  是  非  
shān hé yuǎn wǒ rèn pái huái 
山   河 远   我 任  徘  徊   
jiāng wù sàn tuì yān liǔ chuí 
江    雾 散  退  烟  柳  垂   
huī yī mèi nán yǎn lí chóu lèi 
挥  衣 袂  难  掩  离 愁   泪  
luò huā zhuì rù méi jiān zuì 
落  花  坠   入 眉  间   醉  
líng luò chéng ní huà chéng huī 
零   落  成    泥 化  成    灰  
fēng wēi wēi xié yáng suì 
风   微  微  斜  阳   碎  
liàn yàn yì zhǐ pō mò shān shuǐ 
潋   滟  一 纸  泼 墨 山   水   
qiě huāng táng zhè yì huí 
且  荒    唐   这  一 回  
yú shēng piāo bó bù sī huǐ 
余 生    漂   泊 不 思 悔  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.