Thursday, April 25, 2024
HomePopBu Sheng Xi Jiang Nuan 不胜西江暖 The West River Is Warm Lyrics...

Bu Sheng Xi Jiang Nuan 不胜西江暖 The West River Is Warm Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Chinese Song Name: Bu Sheng Xi Jiang Nuan 不胜西江暖
English Tranlation Name: The West River Is Warm
Chinese Singer: Luan Yin She 鸾音社
Chinese Composer: Wang Yi Yi 王熠熠
Chinese Lyrics: Jiu Cun 九寸

Bu Sheng Xi Jiang Nuan 不胜西江暖 The West River Is Warm Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

màn shū : 
曼  殊  : 
lián mián xì yǔ rù yún duān 
连   绵   细 雨 入 云  端   
qīng shān méng lóng shuǐ mò rǎn 
青   山   朦   胧   水   墨 染  
wū yán xià shuí chēng zhǐ sǎn 
屋 檐  下  谁   撑    纸  伞  
bàn yǔ huā duó bù zài jiāng àn 
伴  雨 花  踱  步 在  江    岸 
qíng yì kě wēn jiǔ jǐ zhǎn 
情   意 可 温  酒  几 盏   
yǔ zhì xī jiāng shuí xiào tán 
雨 至  西 江    谁   笑   谈  
qiān yán wàn yǔ nán shù làn màn 
千   言  万  语 难  述  烂  漫  
yuàn chéng zhōu yóu jiāng hé hào hàn 
愿   乘    舟   游  江    河 浩  瀚  
zài dù qīng huān 
再  渡 清   欢   
qiān lǐ zhī wài bú shèng xī jiāng nuǎn 
千   里 之  外  不 胜    西 江    暖   
yàn què chéng shuāng fēn fēn xǐ jiāng nán 
雁  雀  成    双     纷  纷  徙 江    南  
yì chéng fán huá jìn kàn xún dé jǐ fān 
一 城    繁  华  尽  看  寻  得 几 番  
què bǎ chá zhēn mǎn 
却  把 茶  斟   满  
guò wàn zhòng shān bú shèng xī jiāng nuǎn 
过  万  重    山   不 胜    西 江    暖   
yì suō yān yǔ hóng yán wéi shuí tàn 
一 蓑  烟  雨 红   颜  为  谁   叹  
qǔ zhōng rén yì liǎng sàn qíng sī jiǎn bú duàn 
曲 终    人  亦 两    散  情   丝 剪   不 断   
xiāng jiàn zěn hèn wǎn 
相    见   怎  恨  晚  
lián mián xì yǔ rù yún duān 
连   绵   细 雨 入 云  端   
qīng shān méng lóng shuǐ mò rǎn 
青   山   朦   胧   水   墨 染  
wū yán xià shuí chēng zhǐ sǎn 
屋 檐  下  谁   撑    纸  伞  
bàn yǔ huā duó bù zài jiāng àn 
伴  雨 花  踱  步 在  江    岸 
qíng yì kě wēn jiǔ jǐ zhǎn 
情   意 可 温  酒  几 盏   
yǔ zhì xī jiāng shuí xiào tán 
雨 至  西 江    谁   笑   谈  
qiān yán wàn yǔ nán shù làn màn 
千   言  万  语 难  述  烂  漫  
yuàn chéng zhōu yóu jiāng hé hào hàn 
愿   乘    舟   游  江    河 浩  瀚  
zài dù qīng huān 
再  渡 清   欢   
qiān lǐ zhī wài bú shèng xī jiāng nuǎn 
千   里 之  外  不 胜    西 江    暖   
yàn què chéng shuāng fēn fēn xǐ jiāng nán 
雁  雀  成    双     纷  纷  徙 江    南  
yì chéng fán huá jìn kàn xún dé jǐ fān 
一 城    繁  华  尽  看  寻  得 几 番  
què bǎ chá zhēn mǎn 
却  把 茶  斟   满  
guò wàn zhòng shān bú shèng xī jiāng nuǎn 
过  万  重    山   不 胜    西 江    暖   
yì suō yān yǔ hóng yán wéi shuí tàn 
一 蓑  烟  雨 红   颜  为  谁   叹  
qǔ zhōng rén yì liǎng sàn qíng sī jiǎn bú duàn 
曲 终    人  亦 两    散  情   丝 剪   不 断   
qiān lǐ zhī wài bú shèng xī jiāng nuǎn 
千   里 之  外  不 胜    西 江    暖   
yàn què chéng shuāng fēn fēn xǐ jiāng nán 
雁  雀  成    双     纷  纷  徙 江    南  
yì chéng fán huá jìn kàn xún dé jǐ fān 
一 城    繁  华  尽  看  寻  得 几 番  
què bǎ chá zhēn mǎn 
却  把 茶  斟   满  
guò wàn zhòng shān bú shèng xī jiāng nuǎn 
过  万  重    山   不 胜    西 江    暖   
yì suō yān yǔ hóng yán wéi shuí tàn 
一 蓑  烟  雨 红   颜  为  谁   叹  
qǔ zhōng rén yì liǎng sàn qíng sī jiǎn bú duàn 
曲 终    人  亦 两    散  情   丝 剪   不 断   
xiāng jiàn zěn hèn wǎn 
相    见   怎  恨  晚  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags