Bu Ru Lai Yin Jiu 不如来饮酒 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮 Ruby

Bu Ru Lai Yin Jiu 不如来饮酒 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮 Ruby

Chinese Song Name: Bu Ru Lai Yin Jiu 不如来饮酒
English Tranlation Name: Why Don't We Drink
Chinese Singer: Hua Tong 花僮 Ruby
Chinese Composer: Hua Tong 花僮 Ruby
Chinese Lyrics: Bai Ju Yi 白居易 Xu Cheng 徐成

Bu Ru Lai Yin Jiu 不如来饮酒 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Tong 花僮 Ruby

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qiū xīn yí jì chóu mò rú qiū yè suí fēng liú 
秋  心  一 季 愁   莫 如 秋  叶 随  风   流  
ài yǔ hèn fāng xiū míng yuè rén dú yǐ gāo lóu 
爱 与 恨  方   休  明   月  人  独 倚 高  楼  
tiān liáng hǎo gè qiū bá zì dào tiē zài méi tóu 
天   凉    好  个 秋  八 字 倒  贴  在  眉  头  
yě bà fán shì yì hú jiǔ 
也 罢 凡  事  一 壶 酒  
qiě zuì qiě jiāng xiāo yáo yóu 
且  醉  且  将    逍   遥  游  
jiāng hú mèng yōu yōu bù rú lái yǐn jiǔ 
江    湖 梦   幽  幽  不 如 来  饮  酒  
qiān hú wàn dǒu bù shāng tóu zài yǐn yì bēi fǒu 
千   槲 万  斗  不 伤    头  再  饮  一 杯  否  
ài hèn yōu yōu zuì bù xiū bù rú lái yǐn jiǔ 
爱 恨  悠  悠  醉  不 休  不 如 来  饮  酒  
diǎn diǎn chóu   zuì xǐng qǐ zài yì xiǔ 
点   点   愁     醉  醒   岂 在  一 宿  
jīng jù : 
京   剧 : 
jiāng hú yōu yōu   yí 
江    湖 幽  幽    咦 
qiū xīn yí jì chóu mò rú qiū yè suí fēng liú 
秋  心  一 季 愁   莫 如 秋  叶 随  风   流  
ài yǔ hèn fāng xiū míng yuè rén dú yǐ gāo lóu 
爱 与 恨  方   休  明   月  人  独 倚 高  楼  
tiān liáng hǎo gè qiū bá zì dào tiē zài méi tóu 
天   凉    好  个 秋  八 字 倒  贴  在  眉  头  
yě bà fán shì yì hú jiǔ 
也 罢 凡  事  一 壶 酒  
qiě zuì qiě jiāng xiāo yáo yóu 
且  醉  且  将    逍   遥  游  
jiāng hú mèng yōu yōu bù rú lái yǐn jiǔ 
江    湖 梦   幽  幽  不 如 来  饮  酒  
qiān hú wàn dǒu bù shāng tóu zài yǐn yì bēi fǒu 
千   槲 万  斗  不 伤    头  再  饮  一 杯  否  
ài hèn yōu yōu zuì bù xiū bù rú lái yǐn jiǔ 
爱 恨  悠  悠  醉  不 休  不 如 来  饮  酒  
diǎn diǎn chóu zuì xǐng qǐ zài yì xiǔ 
点   点   愁   醉  醒   岂 在  一 宿  
jiāng hú mèng yōu yōu bù rú lái yǐn jiǔ 
江    湖 梦   幽  幽  不 如 来  饮  酒  
qiān hú wàn dǒu bù shāng tóu zài yǐn yì bēi fǒu 
千   槲 万  斗  不 伤    头  再  饮  一 杯  否  
ài hèn yōu yōu zuì bù xiū bù rú lái yǐn jiǔ 
爱 恨  悠  悠  醉  不 休  不 如 来  饮  酒  
diǎn diǎn chóu zuì xǐng qǐ zài yì xiǔ 
点   点   愁   醉  醒   岂 在  一 宿  
jiāng hú mèng yōu yōu bù rú lái yǐn jiǔ 
江    湖 梦   幽  幽  不 如 来  饮  酒  
qiān hú wàn dǒu bù shāng tóu zài yǐn yì bēi fǒu 
千   槲 万  斗  不 伤    头  再  饮  一 杯  否  
ài hèn yōu yōu zuì bù xiū bù rú lái yǐn jiǔ 
爱 恨  悠  悠  醉  不 休  不 如 来  饮  酒  
diǎn diǎn chóu zuì xǐng qǐ zài yì xiǔ 
点   点   愁   醉  醒   岂 在  一 宿  
diǎn diǎn chóu   zuì xǐng qǐ zài yì xiǔ 
点   点   愁     醉  醒   岂 在  一 宿  
diǎn diǎn chóu xǐng hòu hé chù shì yōu 
点   点   愁   醒   后  何 处  是  忧  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.