Thursday, April 25, 2024
HomePopBu Rang 不让 Don't Let Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yin...

Bu Rang 不让 Don’t Let Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yin Jw 五音Jw Lu Shen 陆深

Chinese Song Name: Bu Rang 不让
English Tranlation Name: Don't Let
Chinese Singer: Wu Yin Jw 五音Jw Lu Shen 陆深
Chinese Composer: Wu Yin Jw 五音Jw
Chinese Lyrics: Vagary

Bu Rang 不让 Don't Let Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Yin Jw 五音Jw Lu Shen 陆深

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǔ yīn : 
五 音  : 
rén yí jìng yì chū shén 
人  一 静   易 出  神   
xí guàn yǔ qì yīn yūn 
习 惯   雨 气 氤  氲  
zhēn chóu chàng hù zhe jiǎ tiān zhēn 
真   惆   怅    护 着  假  天   真   
lù shēn : 
陆 深   : 
yì zhāng yǐ yì zhǎn dēng 
一 张    椅 一 盏   灯   
tīng guàn fēng mǎn zhú cūn 
听   惯   风   满  竹  村  
lǎo pí xiāng nuǎn zhe jiù líng hún 
老  皮 相    暖   着  旧  灵   魂  
wǔ yīn : 
五 音  : 
zuàn yì bǎ guò wǎng 
攥   一 把 过  往   
xuè sè yóu dài yú wēn 
血  色 犹  带  余 温  
duì rén duì jǐ de hěn 
对  人  对  己 的 狠  
yì huí xiǎng yě chén mèn 
一 回  想    也 沉   闷  
lù shēn : 
陆 深   : 
nán dé tōu jǐ fēn ān wěn 
难  得 偷  几 分  安 稳  
gòng bàn chǎng wēi xūn 
共   半  场    微  醺  
qìng xìng méi jié rán yì shēn 
庆   幸   没  孑  然  一 身   
wǔ yīn : 
五 音  : 
hāi jìn mǎn qiāng páng huáng 
咳  尽  满  腔    彷   徨    
zhī lí shòu gǔ kēng qiāng 
支  离 瘦   骨 铿   锵    
wèn wǒ rú hé dí dǎng 
问  我 如 何 抵 挡   
jiū jié yǐ rù gāo huāng 
纠  结  已 入 膏  肓    
lù shēn : 
陆 深   : 
jīng léi tuī bō zhú làng 
惊   雷  推  波 逐  浪   
yān miè diào guǐ cāng máng 
湮  灭  吊   诡  苍   茫   
fú shì báo liáng pīn yì shēng nuǎn 
浮 世  薄  凉    拼  一 生    暖   
fú shì páng bó qì xiàng 
浮 世  磅   礴 气 象    
wǔ yīn : 
五 音  : 
yě céng dēng gāo lóu 
也 曾   登   高  楼  
yě céng zhú zhào jiǔ yōu 
也 曾   烛  照   九  幽  
yě céng gòng tīng jìng jì 
也 曾   共   听   静   寂 
yě céng shēng sǐ tóng móu 
也 曾   生    死 同   谋  
lù shēn : 
陆 深   : 
yǔ qí wèn bù lǎo qí lín 
与 其 问  不 老  麒 麟  
dǒng bu dǒng bái tóu 
懂   不 懂   白  头  
hái bù rú zuàn jǐn shuāng shǒu 
还  不 如 攥   紧  双     手   
wǔ yīn : 
五 音  : 
kán kě zhì sǐ wú xiū 
坎  坷 至  死 无 休  
dà huǎng cháo lái mù hòu 
大 谎    朝   来  暮 候  
wàn qǐng luò yún shēn chù 
万  顷   落  云  深   处  
zhì gù duō shǎo tān qiú 
桎  梏 多  少   贪  求  
lù shēn : 
陆 深   : 
mìng xiāng zhàn xuè zhòng gōu 
命   相    蘸   血  重    勾  
zhí niǜ nì shuǐ xíng zhōu 
执  拗  逆 水   行   舟   
hé : 
合 : 
zhòng qǐ zhī hòu bú pò bù xiū 
重    启 之  后  不 破 不 休  
bù zhōng jú bù huí tóu 
不 终    局 不 回  头  
céng jīng diān pèi shào nián láng 
曾   经   颠   沛  少   年   郎   
zhòu sǐ cháng shēng dōu bú ràng 
骤   死 长    生    都  不 让   
wǒ xìn de shén yǒu zuì shú xī liǎn páng 
我 信  的 神   有  最  熟  悉 脸   庞   
guò mìng zhī jiāo mú yàng 
过  命   之  交   模 样   
wǔ yīn : 
五 音  : 
tiáo tiáo tiān yì fù chún liáng 
迢   迢   天   意 负 纯   良    
lù shēn : 
陆 深   : 
máng máng yīn guǒ sài huāng táng 
茫   茫   因  果  赛  荒    唐   
hé : 
合 : 
yí jù zhí dé wú zhē wú dǎng 
一 句 值  得 无 遮  无 挡   
tǎn dàng dàng duì wú cháng 
坦  荡   荡   对  无 常    

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags