Tuesday, June 18, 2024
HomePopBu Mian Shan He 不灭山河 Immortal Mountains And Rivers Lyrics 歌詞 With...

Bu Mian Shan He 不灭山河 Immortal Mountains And Rivers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Xiao Han 张晓涵

Chinese Song Name:Bu Mian Shan He 不灭山河
English Translation Name: Immortal Mountains And Rivers
Chinese Singer: Zhang Xiao Han 张晓涵
Chinese Composer:Bai Yu Qi 白羽淇
Chinese Lyrics::Bai Yu Qi 白羽淇 Shi Man 十满

Bu Mian Shan He 不灭山河 Immortal Mountains And Rivers Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Xiao Han 张晓涵

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

láng yān qǐ 
狼   烟  起 
mǎ tí chōng 
马 蹄 冲    
tiě lǚ tà píng le shān hé 
铁  履 踏 平   了 山   河 
jūn mǎ yì hū bǎi liè qiān hōng 
军  马 一 呼 百  裂  千   轰   
zài yǐ jiàn zòng héng 
再  倚 剑   纵   横   
yàn yún yōu yōu 
燕  云  幽  幽  
qiān qiū wàn dài 
千   秋  万  代  
gòng zhù xiāo xióng 
共   铸  枭   雄    
dú liú bǎi zhǎn kè jiāng guó 
独 留  百  斩   刻 疆    国  
huáng chéng rú tú rú huǒ yīng zhāo gē 
皇    城    如 荼 如 火  应   朝   歌 
jiàn yǐng suō pó cán yáng rán cháng hé 
剑   影   娑  婆 残  阳   燃  长    河 
sì hǎi bā huāng wú hàn bàn shì fú shēng chàng 
四 海  八 荒    无 憾  半  世  浮 生    唱    
rén jiān āi chóu 
人  间   哀 愁   
xī fēng xiāo xiāo 
西 风   潇   潇   
gū yún 
孤 云  
dù shān hé 
渡 山   河 
luàn shì zhōng qiū fēng huí yìng wǒ jì mò 
乱   世  中    秋  风   回  应   我 寂 寞 
yì chéng chūn 
一 城    春   
yì chǎng jiù mèng 
一 场    旧  梦   
yì huī xiù zhēng cháng kōng 
一 挥  袖  争    长    空   
zhǎn jīng pò yuè nì shuǐ hán bīng fēng 
斩   荆   破 月  逆 水   寒  冰   封   
yì hú chóu 
一 壶 愁   
jìng qīng qióng 
敬   青   穹    
xuě màn chù cáng yīng xióng 
雪  漫  处  藏   英   雄    
bú miè shān hé 
不 灭  山   河 
qīng fēng xiāo gǔ shēng dòng 
青   峰   箫   鼓 声    动   
yí chà chén 
一 刹  尘   
yí shì zòng héng 
一 世  纵   横   
yì huí shǒu bá cháng gōng 
一 回  首   拔 长    弓   
yí jiàn zhǎn jīn nì shuǐ hán líng fēng 
一 剑   斩   金  逆 水   寒  凌   风   
yì shí hóng yì shí luò 
一 时  鸿   一 时  落  
dòu zhuǎn xīng yí cāng qióng 
斗  转    星   移 苍   穹    
bēi huān lí hé lái qù tài cōng cōng 
悲  欢   离 合 来  去 太  匆   匆   
láng yān qǐ 
狼   烟  起 
mǎ tí chōng 
马 蹄 冲    
tiě lǚ tà píng le shān hé 
铁  履 踏 平   了 山   河 
jūn mǎ yì hū bǎi liè qiān hōng 
军  马 一 呼 百  裂  千   轰   
zài yǐ jiàn zòng héng 
再  倚 剑   纵   横   
yàn yún yōu yōu 
燕  云  幽  幽  
qiān qiū wàn dài 
千   秋  万  代  
gòng zhù xiāo xióng 
共   铸  枭   雄    
dú liú bǎi zhǎn kè jiāng guó 
独 留  百  斩   刻 疆    国  
huáng chéng rú tú rú huǒ yīng zhāo gē 
皇    城    如 荼 如 火  应   朝   歌 
jiàn yǐng suō pó cán yáng rán cháng hé 
剑   影   娑  婆 残  阳   燃  长    河 
sì hǎi bā huāng wú hàn bàn shì fú shēng chàng 
四 海  八 荒    无 憾  半  世  浮 生    唱    
rén jiān āi chóu 
人  间   哀 愁   
xī fēng xiāo xiāo 
西 风   潇   潇   
gū yún 
孤 云  
dù shān hé 
渡 山   河 
luàn shì zhōng qiū fēng huí yìng wǒ jì mò 
乱   世  中    秋  风   回  应   我 寂 寞 
yì chéng chūn 
一 城    春   
yì chǎng jiù mèng 
一 场    旧  梦   
yì huī xiù zhēng cháng kōng 
一 挥  袖  争    长    空   
zhǎn jīng pò yuè nì shuǐ hán bīng fēng 
斩   荆   破 月  逆 水   寒  冰   封   
yì hú chóu 
一 壶 愁   
jìng qīng qióng 
敬   青   穹    
xuě màn chù cáng yīng xióng 
雪  漫  处  藏   英   雄    
bú miè shān hé 
不 灭  山   河 
qīng fēng xiāo gǔ shēng dòng 
青   峰   箫   鼓 声    动   
yí chà chén 
一 刹  尘   
yí shì zòng héng 
一 世  纵   横   
yì huí shǒu bá cháng gōng 
一 回  首   拔 长    弓   
yí jiàn zhǎn jīn nì shuǐ hán líng fēng 
一 剑   斩   金  逆 水   寒  凌   风   
yì shí hóng yì shí luò 
一 时  鸿   一 时  落  
dòu zhuǎn xīng yí cāng qióng 
斗  转    星   移 苍   穹    
bēi huān lí hé lái qù tài cōng cōng 
悲  欢   离 合 来  去 太  匆   匆   
qǐng jūn mò huà fēng hóu shì 
请   君  莫 话  封   侯  事  
yì jiāng gōng chéng wàn gǔ kū 
一 将    功   成    万  骨 枯 
yì chéng chūn 
一 城    春   
yì chǎng jiù mèng 
一 场    旧  梦   
yì huī xiù zhēng cháng kōng 
一 挥  袖  争    长    空   
zhǎn jīng pò yuè nì shuǐ hán bīng fēng 
斩   荆   破 月  逆 水   寒  冰   封   
yì hú chóu 
一 壶 愁   
jìng qīng qióng 
敬   青   穹    
xuě màn chù cáng yīng xióng 
雪  漫  处  藏   英   雄    
bú miè shān hé 
不 灭  山   河 
qīng fēng xiāo gǔ shēng dòng 
青   峰   箫   鼓 声    动   
yí chà chén 
一 刹  尘   
yí shì zòng héng 
一 世  纵   横   
yì huí shǒu bá cháng gōng 
一 回  首   拔 长    弓   
yí jiàn zhǎn jīn nì shuǐ hán líng fēng 
一 剑   斩   金  逆 水   寒  凌   风   
yì shí hóng yì shí luò 
一 时  鸿   一 时  落  
dòu zhuǎn xīng yí cāng qióng 
斗  转    星   移 苍   穹    
bēi huān lí hé lái qù tài cōng cōng 
悲  欢   离 合 来  去 太  匆   匆   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags