Saturday, December 2, 2023
HomePopBu Lian Ren Jian 不恋人间 Unloved The World Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Bu Lian Ren Jian 不恋人间 Unloved The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Xia 阿夏

Chinese Song Name:Bu Lian Ren Jian 不恋人间 
English Translation Name:Unloved The World 
Chinese Singer: A Xia 阿夏
Chinese Composer:Liu Hao Hang  刘浩航、Zhou Ting 周听
Chinese Lyrics:Liu Hao Hang  刘浩航、Ji Ye 纪夜

Bu Lian Ren Jian 不恋人间 Unloved The World Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Xia 阿夏

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jì dé nà yí cì chū jiàn 
记 得 那 一 次 初  见   
nǐ chuǎng rù wǒ shì jiè 
你 闯     入 我 世  界  
nà lí huā bān tiān xiān de xiào yán 
那 梨 花  般  天   仙   的 笑   颜  
huǎng rú gé shì de yì yǎn 
恍    如 隔 世  的 一 眼  
qīng sù shuō zhe hán xuān 
倾   诉 说   着  寒  暄   
wéi lái shēng de shī piān liú xù xiě 
为  来  生    的 诗  篇   留  续 写  
qīng tán zòu zhe pí pá de xián 
轻   弹  奏  着  琵 琶 的 弦   
wǎng shì suí fēng kě jiàn 
往   事  随  风   可 见   
rú jīn de wǒ men hù bù xiāng qiàn 
如 今  的 我 们  互 不 相    欠   
zěn tàn nà tiān shàng de gōng què 
怎  叹  那 天   上    的 宫   阙  
hé lín zhōng dì niǎo què 
和 林  中    的 鸟   雀  
yòu zěn néng shì tóng yí gè shì jiè 
又  怎  能   是  同   一 个 世  界  
rǔ běn yáo chí tiān shàng xiān 
汝 本  瑶  池  天   上    仙   
hé gǎn qǐng xià fán jiān 
何 敢  请   下  凡  间   
yòu hé gǎn zǔ yuē nǐ kàn rén jiān 
又  何 敢  阻 约  你 看  人  间   
rǔ shì yán shàng sān cùn xuě 
汝 是  檐  上    三  寸  雪  
hé gǎn tān ér liú liàn 
何 敢  贪  而 留  恋   
yě zhǐ bú guò shì jīng hóng yì piē 
也 只  不 过  是  惊   鸿   一 瞥  
rǔ běn yáo chí tiān shàng xiān 
汝 本  瑶  池  天   上    仙   
nài hé yǔ nǐ wú yuán 
奈  何 与 你 无 缘   
cōng cōng yì bié bù liú hé shì yán 
匆   匆   一 别  不 留  何 誓  言  
rǔ shì yán shàng sān cùn xuě 
汝 是  檐  上    三  寸  雪  
yǔ zhǐ shì yì lǚ yān 
予 只  是  一 缕 烟  
nǐ wǒ běn lái mìng zhōng jiù wú yuán 
你 我 本  来  命   中    就  无 缘   
qīng tán zòu zhe pí pá de xián 
轻   弹  奏  着  琵 琶 的 弦   
wǎng shì suí fēng kě jiàn 
往   事  随  风   可 见   
rú jīn de wǒ men hù bù xiāng qiàn 
如 今  的 我 们  互 不 相    欠   
zěn tàn nà tiān shàng de gōng què 
怎  叹  那 天   上    的 宫   阙  
hé lín zhōng dì niǎo què 
和 林  中    的 鸟   雀  
yòu zěn néng shì tóng yí gè shì jiè 
又  怎  能   是  同   一 个 世  界  
rǔ běn yáo chí tiān shàng xiān 
汝 本  瑶  池  天   上    仙   
hé gǎn qǐng xià fán jiān 
何 敢  请   下  凡  间   
yòu hé gǎn zǔ yuē nǐ kàn rén jiān 
又  何 敢  阻 约  你 看  人  间   
rǔ shì yán shàng sān cùn xuě 
汝 是  檐  上    三  寸  雪  
hé gǎn tān ér liú liàn 
何 敢  贪  而 留  恋   
yě zhǐ bú guò shì jīng hóng yì piē 
也 只  不 过  是  惊   鸿   一 瞥  
rǔ běn yáo chí tiān shàng xiān 
汝 本  瑶  池  天   上    仙   
nài hé yǔ nǐ wú yuán 
奈  何 与 你 无 缘   
cōng cōng yì bié bù liú hé shì yán 
匆   匆   一 别  不 留  何 誓  言  
rǔ shì yán shàng sān cùn xuě 
汝 是  檐  上    三  寸  雪  
yǔ zhǐ shì yì lǚ yān 
予 只  是  一 缕 烟  
nǐ wǒ běn lái mìng zhōng jiù wú yuán 
你 我 本  来  命   中    就  无 缘   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags