Bu Jue Qiu Se Qian 不觉秋色浅 The Color Of Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Bu Jue Qiu Se Qian 不觉秋色浅 The Color Of Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Chinese Song Name: Bu Jue Qiu Se Qian 不觉秋色浅
English Tranlation Name:  The Color Of Autumn 
Chinese Singer:  Yi Dong 以冬
Chinese Composer: Peng Yang 彭杨
Chinese Lyrics: Shang Xian Yue 上弦月

Bu Jue Qiu Se Qian 不觉秋色浅 The Color Of Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Dong 以冬

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

xīn yǔ guò hòu bú jiàn yóu zhǐ sǎn 
新  雨 过  后  不 见   油  纸  伞  
jiù mèng yì chǎng tiān le jǐ fēn nuǎn 
旧  梦   一 场    添   了 几 分  暖   
yī shang báo mò cháng tàn 
衣 裳    薄  莫 长    叹  
nà shí de qīng shēng dī yǔ chán mián zài liǎng àn 
那 时  的 轻   声    低 语 缠   绵   在  两    岸 
hé chù chuī yān bù jiě rén sī niàn 
何 处  炊   烟  不 解  人  思 念   
yuè xià lán zhōu cháng dí shēng shēng màn 
月  下  兰  舟   长    笛 声    声    慢  
qīng shān wài bié mèng hán 
青   山   外  别  梦   寒  
jūn bù zhī xiù lǐ fēng yuè xiàng sī shòu hóng yán 
君  不 知  袖  里 风   月  相    思 瘦   红   颜  
qǔ zhōng rén bù jué qiū sè qiǎn 
曲 中    人  不 觉  秋  色 浅   
wèn yí jù hé chù xún qīng huān 
问  一 句 何 处  寻  清   欢   
ruò jì mò zhǐ dāng xiāo qiǎn 
若  寂 寞 只  当   消   遣   
yòu zěn huì juǎn rù huí yì bù chéng mián 
又  怎  会  卷   入 回  忆 不 成    眠   
qǔ zhōng rén bù jué qiū sè qiǎn 
曲 中    人  不 觉  秋  色 浅   
yòu yì nián shí guāng áo chéng jiǎn 
又  一 年   时  光    熬 成    茧   
shí èr lóu dēng huǒ lán shān 
十  二 楼  灯   火  阑  珊   
nài hé xīn bú jìng wú fēng qǐ bō lán 
奈  何 心  不 静   无 风   起 波 澜  
xīn yǔ guò hòu bú jiàn yóu zhǐ sǎn 
新  雨 过  后  不 见   油  纸  伞  
jiù mèng yì chǎng tiān le jǐ fēn nuǎn 
旧  梦   一 场    添   了 几 分  暖   
yī shang báo mò cháng tàn 
衣 裳    薄  莫 长    叹  
nà shí de qīng shēng dī yǔ chán mián zài liǎng àn 
那 时  的 轻   声    低 语 缠   绵   在  两    岸 
hé chù chuī yān bù jiě rén sī niàn 
何 处  炊   烟  不 解  人  思 念   
yuè xià lán zhōu cháng dí shēng shēng màn 
月  下  兰  舟   长    笛 声    声    慢  
qīng shān wài bié mèng hán 
青   山   外  别  梦   寒  
jūn bù zhī xiù lǐ fēng yuè xiàng sī shòu hóng yán 
君  不 知  袖  里 风   月  相    思 瘦   红   颜  
qǔ zhōng rén bù jué qiū sè qiǎn 
曲 中    人  不 觉  秋  色 浅   
wèn yí jù hé chù xún qīng huān 
问  一 句 何 处  寻  清   欢   
ruò jì mò zhǐ dāng xiāo qiǎn 
若  寂 寞 只  当   消   遣   
yòu zěn huì juǎn rù huí yì bù chéng mián 
又  怎  会  卷   入 回  忆 不 成    眠   
qǔ zhōng rén bù jué qiū sè qiǎn 
曲 中    人  不 觉  秋  色 浅   
yòu yì nián shí guāng áo chéng jiǎn 
又  一 年   时  光    熬 成    茧   
shí èr lóu dēng huǒ lán shān 
十  二 楼  灯   火  阑  珊   
nài hé xīn bú jìng wú fēng qǐ bō lán 
奈  何 心  不 静   无 风   起 波 澜  
qǔ zhōng rén bù jué qiū sè qiǎn 
曲 中    人  不 觉  秋  色 浅   
wèn yí jù hé chù xún qīng huān 
问  一 句 何 处  寻  清   欢   
ruò jì mò zhǐ dāng xiāo qiǎn 
若  寂 寞 只  当   消   遣   
yòu zěn huì juǎn rù huí yì bù chéng mián 
又  怎  会  卷   入 回  忆 不 成    眠   
qǔ zhōng rén bù jué qiū sè qiǎn 
曲 中    人  不 觉  秋  色 浅   
yòu yì nián shí guāng áo chéng jiǎn 
又  一 年   时  光    熬 成    茧   
shí èr lóu dēng huǒ lán shān 
十  二 楼  灯   火  阑  珊   
nài hé xīn bú jìng wú fēng qǐ bō lán 
奈  何 心  不 静   无 风   起 波 澜  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.