Sunday, December 3, 2023
HomePopBu Fan 不凡 Uncommon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Zheng Liang...

Bu Fan 不凡 Uncommon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Zheng Liang 王铮亮 Reno Wang

Chinese Song Name: Bu Fan 不凡
English Tranlation Name: Uncommon
Chinese Singer: Wang Zheng Liang 王铮亮 Reno Wang
Chinese Composer: Wang Zheng Liang 王铮亮 Reno Wang
Chinese Lyrics: Boomfisher@TNK

Bu Fan 不凡 Uncommon Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Zheng Liang 王铮亮 Reno Wang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chèn nián shào   bié jīn zhāo   qǐ chéng tà biàn huāng cǎo 
趁   年   少     别  今  朝     启 程    踏 遍   荒    草  
gào bié píng fán   xún mì xiāo yáo 
告  别  平   凡    寻  觅 逍   遥  
bù zhāo yáo   bì chén xiāo   nài hé rén xīn nán liào 
不 招   摇    避 尘   嚣     奈  何 人  心  难  料   
cáng de zhāo   wú rén xiǎo   zhí niàn bù cén dòng yáo 
藏   的 招     无 人  晓     执  念   不 曾  动   摇  
ràng ěr yú wǒ zhà chéng tú láo 
让   尔 虞 我 诈  成    徒 劳  
zhǎng zhōng bǎo   xīn zhōng dāo   xié mó dōu bù zú dào 
掌    中    宝    心  中    刀    邪  魔 都  不 足 道  
gū shēn shì liàn rè xuè shāo 
孤 身   试  炼   热 血  烧   
zài yì yǎn shú xī liǎn jiá 
再  一 眼  熟  悉 脸   颊  
zài wú qiān guà dōu fàng xià 
再  无 牵   挂  都  放   下  
zhǎn duàn hòu tiān dì wéi jiā 
斩   断   后  天   地 为  家  
cóng cǐ xiāng wàng yú tiān yá 
从   此 相    忘   于 天   涯 
tǎn dàng jǐn shèn de qiáng dà 
坦  荡   谨  慎   的 强    大 
jī bàn qí yù de zào huà 
羁 绊  奇 遇 的 造  化  
qiān wàn nián fǎng fú yí chà 
千   万  年   仿   佛 一 刹  
zhè yí lù pò kōng 
这  一 路 破 空   
kǔ nàn yǒu qiān zhòng   shuí rén dǒng 
苦 难  有  千   重      谁   人  懂   
zhǐ qiú yǒu zhāo zài xiāng féng 
只  求  有  朝   再  相    逢   

xiū liàn chén shì zhōng 
修  炼   尘   世  中    
yuán chóu wàn shì kōng   dōu mù sòng 
缘   仇   万  事  空     都  目 送   
zhōng jiū píng fán bù píng yōng 
终    究  平   凡  不 平   庸   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags