Bo Hua Hun 帛画魂 BoHua Soul Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lei Jia 雷佳

Bo Hua Hun 帛画魂 BoHua Soul Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lei Jia 雷佳

Chinese Song Name: Bo Hua Hun 帛画魂
English Tranlation Name: BoHua Soul
Chinese Singer: Lei Jia 雷佳
Chinese Composer: Wang Ling Yun 王凌云
Chinese Lyrics: Wang Ling 王凌 Zheng Kun 郑琨

Bo Hua Hun 帛画魂 BoHua Soul Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lei Jia 雷佳

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jīn wū dī shēng sù   lì zài fú sāng shù 
金  乌 低 声    诉   立 在  扶 桑   树  
suí rì chū rì luò   zhāo zhāo mù mù 
随  日 出  日 落    朝   朝   暮 暮 
chán chú bàn yù tù   guǎng hán gōng lǐ zhù 
蟾   蜍  伴  玉 兔   广    寒  宫   里 住  
yuè guāng dào yǐng cháng é  de lèi zhū 
月  光    倒  影   嫦    娥 的 泪  珠  
shén líng zhú lóng   zài xiáng yún jiān fēi wǔ 
神   灵   烛  龙     在  祥    云  间   飞  舞 
xiāng huǒ rán qǐ xīn yuàn   jìng jìng dǎo zhù 
香    火  燃  起 心  愿     静   静   祷  祝  
hái zi ā    bié zài hài pà 
孩  子 啊   别  再  害  怕 
nà lǐ yào bǐ rén jiān hái huī huáng 
那 里 要  比 人  间   还  辉  煌    
hái zi ā    qù péi péi fù qīn ba 
孩  子 啊   去 陪  陪  父 亲  吧 
zhōng yǒu yí rì   hún guī qù xī 
终    有  一 日   魂  归  去 兮 
chóng yuán yì jiā 
重    圆   一 家  
bái zhū luò yù zān   qǔ jū luó páo cháng 
白  珠  落  玉 簪    曲 裾 罗  袍  长    
hóng yán zhǐ wéi fū jūn zhuāng 
红   颜  只  为  夫 君  妆     
dǐng zhōng ròu wēi tàng   hú zhōng jiǔ chún xiāng 
鼎   中    肉  微  烫     壶 中    酒  醇   香    
shì nǚ xiāng suí   wú yán shēng wéi zhàng 
侍  女 相    随    无 言  升    帷  帐    
cháng lóng shén bào   liǎng liǎng xiāng shì shǒu wàng 
长    龙   神   豹    两    两    相    誓  守   望   
qīng sī zhuán yǎn bái fà   jì yè màn cháng 
青   丝 转    眼  白  发   祭 夜 漫  长    
lí bié shāng   rén shì wú cháng 
离 别  伤      人  世  无 常    
hé bì liú liàn shì jiān duō fán huá 
何 必 留  恋   世  间   多  繁  华  
xī huān yàn   qīn rén yī wēi shēn páng 
惜 欢   宴    亲  人  依 偎  身   旁   
céng yǒu yì tiān   xiào yǔ mǎn táng 
曾   有  一 天     笑   语 满  堂   
zěn kān huí xiǎng 
怎  堪  回  想    
ràng bái fà rén sòng hēi fā 
让   白  发 人  送   黑  发 
rù dì yù yòu hé fáng 
入 地 狱 又  何 妨   
zhǐ jiàn dào dà yǔ zhī fù zhì shuǐ shī bài 
只  见   到  大 禹 之  父 治  水   失  败  
luò dé biàn tǐ lín shāng 
落  得 遍   体 鳞  伤    
jiǎo xià qīng yú fān jiāng chì shé kuáng wǔ 
脚   下  青   鱼 翻  江    赤  蛇  狂    舞 
rú liè yàn bān jiū chán shēn shàng 
如 烈  焰  般  纠  缠   身   上    
wú chù táo wáng 
无 处  逃  亡   
hún fēi yáng   tiān shàng dì xià 
魂  飞  扬     天   上    地 下  
nǎ lǐ zhǎo huí wēn nuǎn nà gù xiāng 
哪 里 找   回  温  暖   那 故 乡    
mèng yì chǎng   fú shēng rú huà luò bǐ xià 
梦   一 场      浮 生    如 画  落  笔 下  
zhōng yǒu yí rì   hún guī qù xī 
终    有  一 日   魂  归  去 兮 
chóng yuán yì jiā 
重    圆   一 家  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.