Wednesday, May 22, 2024
HomePopBie Li Chou 别离愁 Don't Leave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen...

Bie Li Chou 别离愁 Don’t Leave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Chinese Song Name: Bie Li Chou 别离愁
English Tranlation Name: Don't Leave
Chinese Singer: Chen Xiao Xian 辰小弦
Chinese Composer: Hu Han 胡寒
Chinese Lyrics: Qing Xuan Ju Zhu Ren 清玄居主人

Bie Li Chou 别离愁 Don't Leave Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chuāng wài liáng chū tòu   yù shuō hái xiū 
窗     外  凉    初  透    欲 说   还  休  
shuāng yún wèn xī fēng   xiāng shān kě yī jiù 
霜     云  问  西 风     香    山   可 依 旧  
píng jǐ kàn shū xìn   xié zhào gāo lóu 
凭   几 看  书  信    斜  照   高  楼  
lǎn huàn jiù yī shān   wéi jūn sī qiū 
懒  换   旧  衣 衫     为  君  思 秋  
xiě jìn lí bié cí   lù yuǎn péng qiū 
写  尽  离 别  词   路 远   蓬   丘  
zhī jǐ wéi yī rén   bù zhú bō liú 
知  己 唯  一 人    不 逐  波 流  
dú zì kàn duō shí   chuāng shēng cán lòu 
独 自 看  多  时    窗     声    残  漏  
yè mèng jūn zhī fǒu   zhú yǐng nán jiǔ 
夜 梦   君  知  否    烛  影   难  久  
xī shí tóng zuì yì bēi jiǔ 
昔 时  同   醉  一 杯  酒  
quàn yǐn xiāng fú jiù 
劝   饮  相    扶 就  
zhé huā zuò shǎng chóu 
折  花  作  赏    筹   
shùn xī hǎo mèng   kě yuàn wéi rén liú 
瞬   息 好  梦     可 愿   为  人  留  
lěng yǔ hán yì qǐ   lián lóng yè jiǔ 
冷   雨 寒  意 起   帘   笼   夜 久  
mǎn jiē hóng yè zhuì   dú zhēn huáng huā jiǔ 
满  阶  红   叶 坠     独 斟   黄    花  酒  
yì qǔ bié lí cí   shuí gòng chàng chóu 
一 曲 别  离 词   谁   共   唱    酬   
jiàn jiào rén xiāo shòu   bú shèng jīn xiù 
渐   觉   人  消   瘦     不 胜    襟  袖  
yuè zhào bàn chuáng   fēng bù xiū 
月  照   半  床       风   不 休  
yòu dào suì lái qiū 
又  到  岁  来  秋  
yè luò xīn xù chóu 
叶 落  心  绪 愁   
yàn guò shāng huái   qiě jì sī yōu yōu 
雁  过  伤    怀     且  寄 思 悠  悠  
wǎng rì tóng zuì   yì bēi jiǔ 
往   日 同   醉    一 杯  酒  
quàn yǐn xiāng fú jiù 
劝   饮  相    扶 就  
zhé huā zuò shǎng chóu 
折  花  作  赏    筹   
shùn xī hǎo mèng   kě yuàn wéi rén liú 
瞬   息 好  梦     可 愿   为  人  留  
lěng yǔ hán yì qǐ   lián lóng yè jiǔ 
冷   雨 寒  意 起   帘   笼   夜 久  
mǎn jiē hóng yè zhuì   dú zhēn huáng huā jiǔ 
满  阶  红   叶 坠     独 斟   黄    花  酒  
yì qǔ bié lí cí   shuí gòng chàng chóu 
一 曲 别  离 词   谁   共   唱    酬   
jiàn jiào rén xiāo shòu   bú shèng jīn xiù 
渐   觉   人  消   瘦     不 胜    襟  袖  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags