Bie Lai Chun Ban 别来春半 Haven’t Seen For Half Of Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ban Dun 半吨 Ting Jian Xing Sheng 听见星声

Bie Lai Chun Ban 别来春半 Haven't Seen For Half Of Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ban Dun 半吨 Ting Jian Xing Sheng 听见星声

Chinese Song Name:Bie Lai Chun Ban 别来春半
English Translation Name:Haven't Seen For Half Of Spring
Chinese Singer: Ban Dun 半吨 Ting Jian Xing Sheng 听见星声
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Bie Lai Chun Ban 别来春半 Haven't Seen For Half Of Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ban Dun 半吨 Ting Jian Xing Sheng 听见星声

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bié lái chūn bàn 
别  来  春   半  
chù mù róu cháng duàn 
触  目 柔  肠    断   
qì xià luò méi rú xuě luàn 
砌 下  落  梅  如 雪  乱   
fú le yì shēn hái mǎn 
拂 了 一 身   还  满  
yàn lái yīn xìn wú píng 
雁  来  音  信  无 凭   
lù yáo guī mèng nán chéng 
路 遥  归  梦   难  成    
lí hèn qià rú chūn cǎo 
离 恨  恰  如 春   草  
gèng xíng gèng yuǎn hái shēng 
更   行   更   远   还  生    
bié lái chūn bàn 
别  来  春   半  
chù mù róu cháng duàn 
触  目 柔  肠    断   
qì xià luò méi rú xuě luàn 
砌 下  落  梅  如 雪  乱   
fú le yì shēn hái mǎn 
拂 了 一 身   还  满  
yàn lái yīn xìn wú píng 
雁  来  音  信  无 凭   
lù yáo guī mèng nán chéng 
路 遥  归  梦   难  成    
lí hèn qià rú chūn cǎo 
离 恨  恰  如 春   草  
gèng xíng gèng yuǎn hái shēng 
更   行   更   远   还  生    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.