Friday, April 12, 2024
HomePopBian Jing Chun 汴京春 Bian City Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Bian Jing Chun 汴京春 Bian City Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Chinese Song Name: Bian Jing Chun 汴京春
English Tranlation Name: Bian City Spring
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌
Chinese Composer: Pony
Chinese Lyrics: Qin Jun Yan 秦筠晏  

Bian Jing Chun 汴京春 Bian City Spring Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qīng zhōu guī yú wǎn chūn tiān   mù tóng chū cái xīn zhǐ yuān 
轻   舟   归  渔 晚  春   天     牧 童   初  裁  新  纸  鸢   
zěn wèi wò jǐn   piān piān fēi xiàng hé biān 
怎  未  握 紧    翩   翩   飞  向    何 边   
liǔ xià zhī niáng pāo yín sī   yún jǐn dài dé yàn lái jiǎn 
柳  下  织  娘    抛  银  丝   云  锦  待  得 燕  来  剪   
yù zhǐ wēi tái   xiào dào “ yīng xún cǐ jiān ” 
玉 指  微  抬    笑   道  “ 应   寻  此 间   ” 
yě fāng zì shū juǎn   jiàn dàn yuǎn   jiàn wén chē mǎ zhī shēng xuān 
野 芳   自 舒  卷     渐   淡  远     渐   闻  车  马 之  声    喧   
biàn jīng huá mèng   huán huǎn yìng xiàn yǎn qián 
汴   京   华  梦     缓   缓   映   现   眼  前   
shuí jiā cǎi lián nǚ   nòng shuǐ yù gē   què yòu dī yín jiāng shēng liǎn 
谁   家  采  莲   女   弄   水   欲 歌   却  又  低 吟  将    声    敛   
wéi yīn qiáo jiàn   qiáo shàng xuě jū shào nián 
唯  因  瞧   见     桥   上    雪  驹 少   年   
jiǔ zhāo fān dòng   hú guāng céng luán jìn qīng rù zuì kè yǎn 
酒  招   幡  动     湖 光    层   峦   尽  倾   入 醉  客 眼  
piān wèn táo hóng yì zhī   wéi shuí kāi xiào yán 
偏   问  桃  红   一 枝    为  谁   开  笑   颜  
jiē qián xī xiāng chū chàng bà   xiàng wěi mài táng shēng yòu tiān 
街  前   西 厢    初  唱    罢   巷    尾  卖  糖   声    又  添   
fēng shí qíng   luò huā záo yǐ fēi biàn 
风   时  晴     落  花  早  已 飞  遍   
cái chūn wéi yuān   qīng mèng rén jiān yān yún zhōng yǐn xiàn 
裁  春   为  鸢     清   梦   人  间   烟  云  中    隐  现   
wàn zhuǎn xún zōng zhǐ cáng yú nǐ shuāng yǎn 
万  转    寻  踪   只  藏   于 你 双     眼  
bì liǔ rú cháo tiān tāo juǎn   wēi yǔ rùn hóng shū shū diǎn 
碧 柳  如 潮   天   涛  卷     微  雨 润  红   疏  疏  点   
shì chén shì   shì qǐ mèng   yí niàn jiān 
是  尘   世    是  绮 梦     一 念   间   
qīng zhōu guī yú wǎn chūn tiān   mù tóng chū cái xīn zhǐ yuān 
轻   舟   归  渔 晚  春   天     牧 童   初  裁  新  纸  鸢   
zěn wèi wò jǐn   piān piān fēi xiàng hé biān 
怎  未  握 紧    翩   翩   飞  向    何 边   
liǔ xià zhī niáng pāo yín sī   yún jǐn dài dé yàn lái jiǎn 
柳  下  织  娘    抛  银  丝   云  锦  待  得 燕  来  剪   
yù zhǐ wēi tái   xiào dào “ yīng xún cǐ jiān ” 
玉 指  微  抬    笑   道  “ 应   寻  此 间   ” 
yě fāng zì shū juǎn   jiàn dàn yuǎn   jiàn wén chē mǎ zhī shēng xuān 
野 芳   自 舒  卷     渐   淡  远     渐   闻  车  马 之  声    喧   
biàn jīng huá mèng   huán huǎn yìng xiàn yǎn qián 
汴   京   华  梦     缓   缓   映   现   眼  前   
shuí jiā cǎi lián nǚ   nòng shuǐ yù gē   què yòu dī yín jiāng shēng liǎn 
谁   家  采  莲   女   弄   水   欲 歌   却  又  低 吟  将    声    敛   
wéi yīn qiáo jiàn   qiáo shàng xuě jū shào nián 
唯  因  瞧   见     桥   上    雪  驹 少   年   
jiǔ zhāo fān dòng   hú guāng céng luán jìn qīng rù zuì kè yǎn 
酒  招   幡  动     湖 光    层   峦   尽  倾   入 醉  客 眼  
piān wèn táo hóng yì zhī   wéi shuí kāi xiào yán 
偏   问  桃  红   一 枝    为  谁   开  笑   颜  
jiē qián xī xiāng chū chàng bà   xiàng wěi mài táng shēng yòu tiān 
街  前   西 厢    初  唱    罢   巷    尾  卖  糖   声    又  添   
fēng shí qíng   luò huā záo yǐ fēi biàn 
风   时  晴     落  花  早  已 飞  遍   
cái chūn wéi yuān   qīng mèng rén jiān yān yún zhōng yǐn xiàn 
裁  春   为  鸢     清   梦   人  间   烟  云  中    隐  现   
wàn zhuǎn xún zōng zhǐ cáng yú nǐ shuāng yǎn 
万  转    寻  踪   只  藏   于 你 双     眼  
bì liǔ rú cháo tiān tāo juǎn   wēi yǔ rùn hóng shū shū diǎn 
碧 柳  如 潮   天   涛  卷     微  雨 润  红   疏  疏  点   
shì chén shì   shì qǐ mèng   yí niàn jiān 
是  尘   世    是  绮 梦     一 念   间   
jiǔ zhāo fān dòng   hú guāng céng luán jìn qīng rù zuì kè yǎn 
酒  招   幡  动     湖 光    层   峦   尽  倾   入 醉  客 眼  
piān wèn táo hóng yì zhī   wéi shuí kāi xiào yán 
偏   问  桃  红   一 枝    为  谁   开  笑   颜  
jiē qián xī xiāng chū chàng bà   xiàng wěi mài táng shēng yòu tiān 
街  前   西 厢    初  唱    罢   巷    尾  卖  糖   声    又  添   
fēng shí qíng   luò huā záo yǐ fēi biàn 
风   时  晴     落  花  早  已 飞  遍   
cái chūn wéi yuān   qīng mèng rén jiān yān yún zhōng yǐn xiàn 
裁  春   为  鸢     清   梦   人  间   烟  云  中    隐  现   
wàn zhuǎn xún zōng zhǐ cáng yú nǐ shuāng yǎn 
万  转    寻  踪   只  藏   于 你 双     眼  
bì liǔ rú cháo tiān tāo juǎn   wēi yǔ rùn hóng shū shū diǎn 
碧 柳  如 潮   天   涛  卷     微  雨 润  红   疏  疏  点   
shì chén shì   shì qǐ mèng   yí niàn jiān 
是  尘   世    是  绮 梦     一 念   间   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags