Wednesday, October 4, 2023
HomePopBi Yu Shi 碧玉石 Jasper Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cong Yang...

Bi Yu Shi 碧玉石 Jasper Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cong Yang 丛扬

Chinese Song Name:Bi Yu Shi 碧玉石 
English Translation Name:Jasper 
Chinese Singer: Cong Yang 丛扬
Chinese Composer:Zhu Ge 朱鸽
Chinese Lyrics:Zhu Ge 朱鸽

Bi Yu Shi 碧玉石 Jasper Lyrics 歌詞 With Pinyin By Cong Yang 丛扬

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huā xiè huā fēi mǎn tiān   hóng xiāo duàn yǒu shuí lián 
花  榭  花  飞  满  天     红   绡   断   有  谁   怜   
dú zì yǐ xiù lián kàn   sī xù   wàn qiān 
独 自 倚 绣  帘   看    思 绪   万  千   
shuí fēng zhú cán nián   cái míng bai shí jiān 
谁   风   烛  残  年     才  明   白  时  间   
yǐ dù rì rú nián 
已 度 日 如 年   
shǒu zhù kōng gé yì jiān   fǎng sì shǒu zhù zhēn jié 
守   住  空   阁 一 间     仿   似 守   住  贞   洁  
zhè pái fāng ràng rén chuǎn bú guò qì què yī jiù zhēn liè 
这  牌  坊   让   人  喘    不 过  气 却  依 旧  贞   烈  
wǒ yě bù xiǎng   bù néng   bú kàn   bù tīng 
我 也 不 想      不 能     不 看    不 听   
rěn zhù bù kān   míng bú zhèng   yán bú shùn 
忍  住  不 堪    名   不 正      言  不 顺   
shì dào jīn xī 
事  到  今  昔 
chūn rú jiù   rén kōng shòu   jǐ dù qiū   jǐ duō chóu 
春   如 旧    人  空   瘦     几 度 秋    几 多  愁   
rì rú suō   yuè cháng yōu   jǐ bēi jiǔ   cái fāng xiū 
日 如 梭    月  常    忧    几 杯  酒    才  方   休  
chūn rú jiù   rén kōng shòu 
春   如 旧    人  空   瘦   
jǐ dù qiū   tiān jǐ duō chóu 
几 度 秋    添   几 多  愁   
suǒ xián chóu   mǎn xīn tóu 
锁  闲   愁     满  心  头  
huā xiè huā fēi mǎn tiān   hóng xiāo duàn yǒu shuí lián 
花  榭  花  飞  满  天     红   绡   断   有  谁   怜   
dú zì yǐ xiù lián kàn   sī xù   wàn qiān 
独 自 倚 绣  帘   看    思 绪   万  千   
shuí fēng zhú cán nián   cái míng bai shí jiān 
谁   风   烛  残  年     才  明   白  时  间   
yǐ dù rì rú nián 
已 度 日 如 年   
shǒu zhù kōng gé yì jiān   fǎng sì shǒu zhù zhēn jié 
守   住  空   阁 一 间     仿   似 守   住  贞   洁  
zhè pái fāng ràng rén chuǎn bú guò qì què yī jiù zhēn liè 
这  牌  坊   让   人  喘    不 过  气 却  依 旧  贞   烈  
wǒ yě bù xiǎng   bù néng   bú kàn   bù tīng 
我 也 不 想      不 能     不 看    不 听   
rěn zhù bù kān   míng bú zhèng   yán bú shùn 
忍  住  不 堪    名   不 正      言  不 顺   
shì dào jīn xī 
事  到  今  昔 
chūn rú jiù   rén kōng shòu   jǐ dù qiū   jǐ duō chóu 
春   如 旧    人  空   瘦     几 度 秋    几 多  愁   
rì rú suō   yuè cháng yōu   jǐ bēi jiǔ   cái fāng xiū 
日 如 梭    月  常    忧    几 杯  酒    才  方   休  
chūn rú jiù   rén kōng shòu 
春   如 旧    人  空   瘦   
jǐ dù qiū   tiān jǐ duō chóu 
几 度 秋    添   几 多  愁   
suǒ xián chóu   mǎn xīn tóu 
锁  闲   愁     满  心  头  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags