Monday, May 27, 2024
HomePopBen Shi Qing Feng Ke 本是清风客 A Breeze Guest Lyrics 歌詞 With...

Ben Shi Qing Feng Ke 本是清风客 A Breeze Guest Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hui Xiao Xian 回小仙

Chinese Song Name:Ben Shi Qing Feng Ke 本是清风客
English Translation Name:A Breeze Guest 
Chinese Singer: Hui Xiao Xian 回小仙
Chinese Composer:Kang Bing Hui 康兵辉
Chinese Lyrics:Chen Zhao Hong 陈兆红

Ben Shi Qing Feng Ke 本是清风客 A Breeze Guest Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hui Xiao Xian 回小仙

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tà guò wàn shuǐ qiān shān   gū shēn yì rén 
踏 过  万  水   千   山     孤 身   一 人  
yún yóu tiān xià   jiāng hǎi jì yú shēng 
云  游  天   下    江    海  寄 余 生    
nǐ wǒ jiē shì lù rén   hóng chén cuò rèn 
你 我 皆  是  路 人    红   尘   错  认  
gù shi huà zuò   qī yuàn xì wén 
故 事  化  作    凄 怨   戏 文  
zòng rán qíng shēn yuán qiǎn   bú bì jì hèn 
纵   然  情   深   缘   浅     不 必 记 恨  
liáng chén xiāng wù   rú yì chǎng kōng wén 
良    辰   相    误   如 一 场    空   闻  
qīng jiǔ yǐn lèi bàn zūn   zuì yì bàn shēng 
清   酒  饮  泪  半  樽    醉  忆 半  生    
mò rán huí shǒu   rén shì fú chén 
蓦 然  回  首     人  世  浮 沉   
běn shì qīng fēng kè   wú yì liàn fán chén 
本  是  清   风   客   无 意 恋   凡  尘   
piān piān wéi nǐ duì jǐng shāng chūn 
偏   偏   为  你 对  景   伤    春   
yè yǔ qiāo zhú shēng   yí mèng nán chéng 
夜 雨 敲   竹  声      一 梦   难  成    
tàn xī luò huā liú shuǐ wú hén 
叹  息 落  花  流  水   无 痕  
běn shì qīng fēng kè   wú yì liàn fán chén 
本  是  清   风   客   无 意 恋   凡  尘   
zhǐ guài yuè lǎo qiān cuò hóng shéng 
只  怪   月  老  牵   错  红   绳    
bǎi nián xiū yí mèng   yí niàn qíng shēn 
百  年   修  一 梦     一 念   情   深   
tiān yá zhuǎn shēn cǐ shēng bú wèn 
天   涯 转    身   此 生    不 问  
zòng rán qíng shēn yuán qiǎn   bú bì jì hèn 
纵   然  情   深   缘   浅     不 必 记 恨  
liáng chén xiāng wù   rú yì chǎng kōng wén 
良    辰   相    误   如 一 场    空   闻  
qīng jiǔ yǐn lèi bàn zūn   zuì yì bàn shēng 
清   酒  饮  泪  半  樽    醉  忆 半  生    
mò rán huí shǒu   rén shì fú chén 
蓦 然  回  首     人  世  浮 沉   
běn shì qīng fēng kè   wú yì liàn fán chén 
本  是  清   风   客   无 意 恋   凡  尘   
piān piān wéi nǐ duì jǐng shāng chūn 
偏   偏   为  你 对  景   伤    春   
yè yǔ qiāo zhú shēng   yí mèng nán chéng 
夜 雨 敲   竹  声      一 梦   难  成    
tàn xī luò huā liú shuǐ wú hén 
叹  息 落  花  流  水   无 痕  
běn shì qīng fēng kè   wú yì liàn fán chén 
本  是  清   风   客   无 意 恋   凡  尘   
zhǐ guài yuè lǎo qiān cuò hóng shéng 
只  怪   月  老  牵   错  红   绳    
bǎi nián xiū yí mèng   yí niàn qíng shēn 
百  年   修  一 梦     一 念   情   深   
tiān yá zhuǎn shēn cǐ shēng bú wèn 
天   涯 转    身   此 生    不 问  
běn shì qīng fēng kè   wú yì liàn fán chén 
本  是  清   风   客   无 意 恋   凡  尘   
piān piān wéi nǐ duì jǐng shāng chūn 
偏   偏   为  你 对  景   伤    春   
yè yǔ qiāo zhú shēng   yí mèng nán chéng 
夜 雨 敲   竹  声      一 梦   难  成    
tàn xī luò huā liú shuǐ wú hén 
叹  息 落  花  流  水   无 痕  
běn shì qīng fēng kè   wú yì liàn fán chén 
本  是  清   风   客   无 意 恋   凡  尘   
zhǐ guài yuè lǎo qiān cuò hóng shéng 
只  怪   月  老  牵   错  红   绳    
bǎi nián xiū yí mèng   yí niàn qíng shēn 
百  年   修  一 梦     一 念   情   深   
tiān yá zhuǎn shēn cǐ shēng bú wèn 
天   涯 转    身   此 生    不 问  
tiān yá zhuǎn shēn cǐ shēng bú wèn 
天   涯 转    身   此 生    不 问  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags