Tuesday, February 27, 2024
HomePopBei Feng Xing 北风行 North Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua...

Bei Feng Xing 北风行 North Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Zi 华子 Xiao Gang Pao 小钢炮

Chinese Song Name:Bei Feng Xing 北风行
English Translation Name: North Wind
Chinese Singer: Hua Zi 华子 Xiao Gang Pao 小钢炮
Chinese Composer:Shi Man 十满
Chinese Lyrics:Bai Yu Qi 白羽淇

Bei Feng Xing 北风行 North Wind Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hua Zi 华子 Xiao Gang Pao 小钢炮

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huá zǐ : shāng fēng xì zhū lián 
华  子 : 商    风   戏 珠  帘   
shī qǐ mù yún jiān 
诗  起 暮 云  间   
yì bié jūn bú jiàn 
一 别  君  不 见   
liǎng háng lèi yī zhān 
两    行   泪  衣 沾   
shān rán yù xià lèi shāng róng 
潸   然  欲 下  泪  伤    容   
xī chuāng yǐ shì màn màn yè sān gēng 
西 窗     已 是  漫  漫  夜 三  更   
cháng tàn gù rén yǐ yuǎn chéng 
长    叹  故 人  已 远   程    
yòu tiān jǐ fēn xīn shuāng jǐ fēn lěng 
又  添   几 分  新  霜     几 分  冷   
xiǎo gāng pào : zhěn xiāng sī gū yè 
小   钢   炮  : 枕   相    思 孤 夜 
pǐn wǎng shì bù mián 
品  往   事  不 眠   
piān zhōu méng lóng yuè 
扁   舟   朦   胧   月  
mèng duàn yú chuāng qián 
梦   断   于 窗     前   
shān rán yù xià lèi shāng róng 
潸   然  欲 下  泪  伤    容   
xī chuāng yǐ shì màn màn yè sān gēng 
西 窗     已 是  漫  漫  夜 三  更   
cháng tàn gù rén yǐ yuǎn chéng 
长    叹  故 人  已 远   程    
yòu tiān jǐ fēn xīn shuāng jǐ fēn lěng 
又  添   几 分  新  霜     几 分  冷   
xiǎo gāng pào + huá zǐ : qíng rú tán huā fēn fēn chóu 
小   钢   炮  + 华  子 : 情   如 昙  花  纷  纷  愁   
luò yè duàn cháng xiá lù bù xiāng féng 
落  叶 断   肠    狭  路 不 相    逢   
zuì xīn de shī wàn zhòng 
醉  心  的 诗  万  重    
sī niàn liáo běi fēng 
思 念   撩   北  风   
huá zǐ : zhěn xiāng sī gū yè 
华  子 : 枕   相    思 孤 夜 
xiǎo gāng pào : pǐn wǎng shì bù mián 
小   钢   炮  : 品  往   事  不 眠   
huá zǐ : piān zhōu méng lóng yuè 
华  子 : 扁   舟   朦   胧   月  
xiǎo gāng pào : mèng duàn yú chuāng qián 
小   钢   炮  : 梦   断   于 窗     前   
xiǎo gāng pào + huá zǐ : shān rán yù xià lèi shāng róng 
小   钢   炮  + 华  子 : 潸   然  欲 下  泪  伤    容   
xī chuāng yǐ shì màn màn yè sān gēng 
西 窗     已 是  漫  漫  夜 三  更   
cháng tàn gù rén yǐ yuǎn chéng 
长    叹  故 人  已 远   程    
yòu tiān jǐ fēn xīn shuāng jǐ fēn lěng 
又  添   几 分  新  霜     几 分  冷   
qíng rú tán huā fēn fēn chóu 
情   如 昙  花  纷  纷  愁   
luò yè duàn cháng xiá lù bù xiāng féng 
落  叶 断   肠    狭  路 不 相    逢   
zuì xīn de shī wàn zhòng 
醉  心  的 诗  万  重    
sī niàn liáo běi fēng 
思 念   撩   北  风   
shān rán yù xià lèi shāng róng 
潸   然  欲 下  泪  伤    容   
xī chuāng yǐ shì màn màn yè sān gēng 
西 窗     已 是  漫  漫  夜 三  更   
cháng tàn gù rén yǐ yuǎn chéng 
长    叹  故 人  已 远   程    
yòu tiān jǐ fēn xīn shuāng jǐ fēn lěng 
又  添   几 分  新  霜     几 分  冷   
qíng rú tán huā fēn fēn chóu 
情   如 昙  花  纷  纷  愁   
luò yè duàn cháng xiá lù bù xiāng féng 
落  叶 断   肠    狭  路 不 相    逢   
zuì xīn de shī wàn zhòng 
醉  心  的 诗  万  重    
sī niàn liáo běi fēng 
思 念   撩   北  风   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags