Monday, March 4, 2024
HomePopBan Sheng Tan 半生叹 Half Life Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Ban Sheng Tan 半生叹 Half Life Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Ying 阿颖

Chinese Song Name:Ban Sheng Tan 半生叹
English Translation Name:Half Life Sigh
Chinese Singer: A Ying 阿颖
Chinese Composer:Wang Jian Fu 王建夫
Chinese Lyrics:Yao Cheng Jie 姚成杰

Ban Sheng Tan 半生叹 Half Life Sigh Lyrics 歌詞 With Pinyin By A Ying 阿颖

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǎn fēng fǔ míng yuè 
晚  风   抚 明   月  
hán jiāng rǎn hóng yè 
寒  江    染  红   叶 
sān shí qī zǎi suì gēng dié 
三  十  七 载  岁  更   迭  
jiù shì rú yǐng què sì jié 
旧  事  如 影   却  似 劫  
bié cōng cōng 
别  匆   匆   
pà xiāng féng 
怕 相    逢   
yí shì wú chéng mèng lún kōng 
一 事  无 成    梦   轮  空   
liǎng bìn bái fà shēng 
两    鬓  白  发 生    
fāng zhī shēn qíng chén zhòng 
方   知  深   情   沉   重    
tān liàn jiē chéng hèn 
贪  恋   皆  成    恨  
bù gǎn lùn zhèng gōng 
不 敢  论  正    公   
fú míng fǔ wǒ shēn 
浮 名   腐 我 身   
shuí lián shì jiān rén 
谁   怜   世  间   人  
yì shēng chī kuáng kùn hóng chén 
一 生    痴  狂    困  红   尘   
jiè wǒ sān qiān píng fēng 
借  我 三  千   屏   风   
zhǐ hù yì zhǎn dēng 
只  护 一 盏   灯   
zài zuì tā shí wàn chǎng mèng guò wàn qiān ní hóng 
再  醉  他 十  万  场    梦   过  万  千   霓 虹   
shēn qíng zǒng bèi zhuō nòng shuí qíng shēn shuí chī děng 
深   情   总   被  捉   弄   谁   情   深   谁   痴  等   
jì míng yuè qiān lǐ dào zhēn zhòng 
寄 明   月  千   里 道  珍   重    
cǐ tàn bàn shēng jiàn nóng jīn xī jǐ rén tóng 
此 叹  半  生    渐   浓   今  夕 几 人  同   
xīn yōu chūn huá qiū fēng yōu huān shuí yǔ gòng 
心  忧  春   华  秋  风   幽  欢   谁   与 共   
bàn shēng chén fú guī píng yōng 
半  生    沉   浮 归  平   庸   
zòng qíng shān shuǐ tiān dì zhōng 
纵   情   山   水   天   地 中    
mò děng sháo huá cuō tuó zhào qīng zhǒng 
莫 等   韶   华  蹉  跎  照   青   冢    
nián shào zhū shā tòu dǐng hóng qíng hù nóng 
年   少   朱  砂  透  顶   红   情   互 浓   
rú jīn què bù jīng fēng yún yǒng shù bēi hóng 
如 今  却  不 惊   风   云  涌   数  悲  鸿   
hé shí gèng bēi yáo chí jiǔ zuì wǔ yì huā róng 
何 时  更   杯  瑶  池  酒  醉  舞 忆 花  容   
zhí yù shǒu yǐ qíng kōng xiào cāng qióng 
执  玉 手   倚 晴   空   笑   苍   穹    
liǎng bìn bái fà shēng 
两    鬓  白  发 生    
fāng zhī shēn qíng chén zhòng 
方   知  深   情   沉   重    
tān liàn jiē chéng hèn 
贪  恋   皆  成    恨  
bù gǎn lùn zhèng gōng 
不 敢  论  正    公   
fú míng fǔ wǒ shēn 
浮 名   腐 我 身   
shuí lián shì jiān rén 
谁   怜   世  间   人  
yì shēng chī kuáng kùn hóng chén 
一 生    痴  狂    困  红   尘   
jiè wǒ sān qiān píng fēng 
借  我 三  千   屏   风   
zhǐ hù yì zhǎn dēng 
只  护 一 盏   灯   
zài zuì tā shí wàn chǎng mèng guò wàn qiān ní hóng 
再  醉  他 十  万  场    梦   过  万  千   霓 虹   
shēn qíng zǒng bèi zhuō nòng shuí qíng shēn shuí chī děng 
深   情   总   被  捉   弄   谁   情   深   谁   痴  等   
jì míng yuè qiān lǐ dào zhēn zhòng 
寄 明   月  千   里 道  珍   重    
cǐ tàn bàn shēng jiàn nóng jīn xī jǐ rén tóng 
此 叹  半  生    渐   浓   今  夕 几 人  同   
xīn yōu chūn huá qiū fēng yōu huān shuí yǔ gòng 
心  忧  春   华  秋  风   幽  欢   谁   与 共   
bàn shēng chén fú guī píng yōng 
半  生    沉   浮 归  平   庸   
zòng qíng shān shuǐ tiān dì zhōng 
纵   情   山   水   天   地 中    
mò děng sháo huá cuō tuó zhào qīng zhǒng 
莫 等   韶   华  蹉  跎  照   青   冢    
nián shào zhū shā tòu dǐng hóng qíng hù nóng 
年   少   朱  砂  透  顶   红   情   互 浓   
rú jīn què bù jīng fēng yún yǒng shù bēi hóng 
如 今  却  不 惊   风   云  涌   数  悲  鸿   
hé shí gèng bēi yáo chí jiǔ zuì wǔ yì huā róng 
何 时  更   杯  瑶  池  酒  醉  舞 忆 花  容   
zhí yù shǒu yǐ qíng kōng xiào cāng qióng 
执  玉 手   倚 晴   空   笑   苍   穹    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags