Categories
Pop

Ban Sheng Qing 半生情 Half Life Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gao An 高安

Chinese Song Name:Ban Sheng Qing 半生情 
English Translation Name:Half Life Love 
Chinese Singer: Gao An 高安
Chinese Composer:Fu Qiang 付强
Chinese Lyrics:Shi Li Zhai 师立宅

Ban Sheng Qing 半生情 Half Life Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gao An 高安

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bàn shēng lè bàn shēng chóu 
半  生    乐 半  生    愁   
bàn shēng xǐ bàn shēng yōu 
半  生    喜 半  生    忧  
bàn shēng yuán fèn fù shuǐ liú 
半  生    缘   分  付 水   流  
bàn shēng kū bàn shēng xiào 
半  生    哭 半  生    笑   
bàn shēng ài bàn shēng hèn 
半  生    爱 半  生    恨  
bàn shēng shí guāng yǐ zǒu diào 
半  生    时  光    已 走  掉   
bàn shēng fēng bàn shēng yǔ 
半  生    风   半  生    雨 
bàn shēng chǎo bàn shēng nào 
半  生    吵   半  生    闹  
bàn shēng sī xù xīn lǐ rào 
半  生    思 绪 心  里 绕  
bàn shēng fēng bàn shēng chī 
半  生    疯   半  生    痴  
bàn shēng fán bàn shēng nǎo 
半  生    烦  半  生    恼  
bàn shēng yī jiù zài jīn zhāo 
半  生    依 旧  在  今  朝   
wǒ rén shēng yǐ guò bàn 
我 人  生    已 过  半  
shèng xià yí bàn shuí rén lián 
剩    下  一 半  谁   人  怜   
yì kē xīn fēn liǎng bàn 
一 颗 心  分  两    半  
yí bàn kǔ lái yí bàn tián 
一 半  苦 来  一 半  甜   
wǒ de yuán fèn liǎng duān 
我 的 缘   分  两    端   
tiān yá hǎi jiǎo gè yì biān 
天   涯 海  角   各 一 边   
yí gè rén yí bàn shì shuǐ yí bàn huǒ yàn 
一 个 人  一 半  是  水   一 半  火  焰  
bàn shēng fēng bàn shēng yǔ 
半  生    风   半  生    雨 
bàn shēng chǎo bàn shēng nào 
半  生    吵   半  生    闹  
bàn shēng sī xù xīn lǐ rào 
半  生    思 绪 心  里 绕  
bàn shēng fēng bàn shēng chī 
半  生    疯   半  生    痴  
bàn shēng fán bàn shēng nǎo 
半  生    烦  半  生    恼  
bàn shēng yī jiù zài jīn zhāo 
半  生    依 旧  在  今  朝   
wǒ rén shēng yǐ guò bàn 
我 人  生    已 过  半  
shèng xià yí bàn shuí rén lián 
剩    下  一 半  谁   人  怜   
yì kē xīn fēn liǎng bàn 
一 颗 心  分  两    半  
yí bàn kǔ lái yí bàn tián 
一 半  苦 来  一 半  甜   
wǒ de yuán fèn liǎng duān 
我 的 缘   分  两    端   
tiān yá hǎi jiǎo gè yì biān 
天   涯 海  角   各 一 边   
yí gè rén yí bàn shì shuǐ yí bàn huǒ yàn 
一 个 人  一 半  是  水   一 半  火  焰  
wǒ rén shēng yǐ guò bàn 
我 人  生    已 过  半  
shèng xià yí bàn shuí rén lián 
剩    下  一 半  谁   人  怜   
yí fèn ài fēn liǎng bàn 
一 份  爱 分  两    半  
yí bàn xián lái yí bàn suān 
一 半  咸   来  一 半  酸   
wǒ de qíng fèn liǎng biān 
我 的 情   分  两    边   
gé shān gé hǎi bù xiāng jiàn 
隔 山   隔 海  不 相    见   
yì tiáo lù yí gè nán qù yí gè běi hái 
一 条   路 一 个 南  去 一 个 北  还  
yì tiáo lù yí gè nán qù yí gè běi hái 
一 条   路 一 个 南  去 一 个 北  还  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.