Wednesday, May 22, 2024
HomePopBan Sheng 半生 Half A Lifetime Lyrics 歌詞 With Pinyin By A...

Ban Sheng 半生 Half A Lifetime Lyrics 歌詞 With Pinyin By A You You 阿悠悠

Chinese Song Name: Ban Sheng 半生
English Tranlation Name: Half A Lifetime
Chinese Singer: A You You 阿悠悠
Chinese Composer: Yi Bo 一博 Zhang Chi 张池
Chinese Lyrics: Yi Bo 一博

Ban Sheng 半生 Half A Lifetime Lyrics 歌詞 With Pinyin By A You You 阿悠悠

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yù dù chéng fēng yáng fān yóu 
欲 度 乘    风   扬   帆  游  
àn guò chéng yǐ jiù 
岸 过  城    已 旧  
nà nián wéi shuí dǔ xiāng sī 
那 年   为  谁   赌 相    思 
shuí qù shuí wéi shuí ér liú 
谁   去 谁   为  谁   而 留  
céng hèn zhè sù mìng bù gōng 
曾   恨  这  宿 命   不 公   
yù jiàn de rén bù dǒng 
遇 见   的 人  不 懂   
hòu jiào tān chēn zhī niàn zuì rě rén 
后  觉   贪  嗔   之  念   最  惹 人  
huàn yuán jìn qīng fēng liǎng xiù 
换   缘   尽  清   风   两    袖  
bàn shēng jiāng běi rú gū zhōu 
半  生    江    北  如 孤 舟   
xīn rén lái   gù rén zǒu 
新  人  来    故 人  走  
bàn shēng làng dàng hé lái yì rén gòng bái tóu 
半  生    浪   荡   何 来  一 人  共   白  头  
bàn shēng jiāng nán sì gǔ lóu 
半  生    江    南  似 鼓 楼  
jiù ài hèn   yì bǐ gōu 
旧  爱 恨    一 笔 勾  
nǎ rú tīng tiān suí yuán xiào yǐn hóng chén jiǔ 
哪 如 听   天   随  缘   笑   饮  红   尘   酒  
yù dù chéng fēng yáng fān yóu 
欲 度 乘    风   扬   帆  游  
àn guò chéng yǐ jiù 
岸 过  城    已 旧  
nà nián wéi shuí dǔ xiāng sī 
那 年   为  谁   赌 相    思 
shuí qù shuí wéi shuí ér liú 
谁   去 谁   为  谁   而 留  
céng hèn zhè sù mìng bù gōng 
曾   恨  这  宿 命   不 公   
yù jiàn de rén bù dǒng 
遇 见   的 人  不 懂   
hòu jiào tān chēn zhī niàn zuì rě rén 
后  觉   贪  嗔   之  念   最  惹 人  
huàn yuán jìn qīng fēng liǎng xiù 
换   缘   尽  清   风   两    袖  
bàn shēng jiāng běi rú gū zhōu 
半  生    江    北  如 孤 舟   
xīn rén lái   gù rén zǒu 
新  人  来    故 人  走  
bàn shēng làng dàng hé lái yì rén gòng bái tóu 
半  生    浪   荡   何 来  一 人  共   白  头  
bàn shēng jiāng nán sì gǔ lóu 
半  生    江    南  似 鼓 楼  
jiù ài hèn   yì bǐ gōu 
旧  爱 恨    一 笔 勾  
nǎ rú tīng tiān suí yuán xiào yǐn hóng chén jiǔ 
哪 如 听   天   随  缘   笑   饮  红   尘   酒  
bàn shēng jiāng běi rú gū zhōu 
半  生    江    北  如 孤 舟   
xīn rén lái   gù rén zǒu 
新  人  来    故 人  走  
bàn shēng làng dàng hé lái yì rén gòng bái tóu 
半  生    浪   荡   何 来  一 人  共   白  头  
bàn shēng jiāng nán sì gǔ lóu 
半  生    江    南  似 鼓 楼  
jiù ài hèn   yì bǐ gōu 
旧  爱 恨    一 笔 勾  
suì yuè zhǐ xún yì rén dàn dàn bàn shēng yóu 
岁  月  只  寻  一 人  淡  淡  半  生    游  
mò chū guāng yīn yì juàn kè xià bàn shēng yóu 
墨 出  光    阴  一 卷   刻 下  半  生    游  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags