Thursday, April 25, 2024
HomePopBai Shu Ren Wei Gui 百书人未归 Sent You Hundreds Of Letters But...

Bai Shu Ren Wei Gui 百书人未归 Sent You Hundreds Of Letters But You Haven’t Returned Yet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Man Xiao Man Tong Xue 馒小蛮同学

Chinese Song Name:Bai Shu Ren Wei Gui 百书人未归 
English Translation Name:Sent You Hundreds Of Letters But You Haven't Returned Yet
Chinese Singer: Man Xiao Man Tong Xue 馒小蛮同学
Chinese Composer:Huang Wen Wen 黄文文
Chinese Lyrics:Sun Ying Nan 孙英男

Bai Shu Ren Wei Gui 百书人未归 Sent You Hundreds Of Letters But You Haven't Returned Yet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Man Xiao Man Tong Xue 馒小蛮同学

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shí lǐ cháng jiē guà dēng huǒ lán shān 
十  里 长    街  挂  灯   火  阑  珊   
cǐ qǐ bǐ fú xuān nào de shāng fàn 
此 起 彼 伏 喧   闹  的 商    贩  
gāo tái xì zǐ chàng shēng sǐ jiū chán 
高  台  戏 子 唱    生    死 纠  缠   
bīn kè mǎn zuò rě luò lèi shāng gǎn 
宾  客 满  座  惹 落  泪  伤    感  
xiǎo yuè qīng fēng chuī fú le liǔ àn 
晓   月  清   风   吹   拂 了 柳  岸 
yì qǔ lí shāng bàn cháng yè màn màn 
一 曲 离 殇    伴  长    夜 漫  漫  
jiāng shuí de xīn shì yōu yōu kuī tàn 
将    谁   的 心  事  悠  悠  窥  探  
kàn yǔ luò cháng ān   dà yàn xiàng běi fǎn 
看  雨 落  长    安   大 雁  向    北  返  
jì jǐn shū bǎi fēng rén yī jiù wèi hái 
寄 锦  书  百  封   人  依 旧  未  还  
zhāi yì duǒ mǔ dān   dǎ shī le huā bàn 
摘   一 朵  牡 丹    打 湿  了 花  瓣  
xiě yì fēng shū xìn xiāng sī jì jiāng nán 
写  一 封   书  信  相    思 寄 江    南  
tīng yǔ luò cháng ān   què nán zhǎn xiào yán 
听   雨 落  长    安   却  难  展   笑   颜  
zhǐ tàn xiāng sī zhī xīn wú duān fàn làn 
只  叹  相    思 之  心  无 端   泛  滥  
jiǎn bú duàn jī bàn   kǒng jīn shēng lí sàn 
剪   不 断   羁 绊    恐   今  生    离 散  
ruò néng zhí shǒu xiàng bàn biàn shì wú hàn 
若  能   执  手   相    伴  便   是  无 憾  
shí lǐ cháng jiē guà dēng huǒ lán shān 
十  里 长    街  挂  灯   火  阑  珊   
cǐ qǐ bǐ fú xuān nào de shāng fàn 
此 起 彼 伏 喧   闹  的 商    贩  
gāo tái xì zǐ chàng shēng sǐ jiū chán 
高  台  戏 子 唱    生    死 纠  缠   
bīn kè mǎn zuò rě luò lèi shāng gǎn 
宾  客 满  座  惹 落  泪  伤    感  
xiǎo yuè qīng fēng chuī fú le liǔ àn 
晓   月  清   风   吹   拂 了 柳  岸 
yì qǔ lí shāng bàn cháng yè màn màn 
一 曲 离 殇    伴  长    夜 漫  漫  
jiāng shuí de xīn shì yōu yōu kuī tàn 
将    谁   的 心  事  悠  悠  窥  探  
kàn yǔ luò cháng ān   dà yàn xiàng běi fǎn 
看  雨 落  长    安   大 雁  向    北  返  
jì jǐn shū bǎi fēng rén yī jiù wèi hái 
寄 锦  书  百  封   人  依 旧  未  还  
zhāi yì duǒ mǔ dān   dǎ shī le huā bàn 
摘   一 朵  牡 丹    打 湿  了 花  瓣  
xiě yì fēng shū xìn xiāng sī jì jiāng nán 
写  一 封   书  信  相    思 寄 江    南  
tīng yǔ luò cháng ān   què nán zhǎn xiào yán 
听   雨 落  长    安   却  难  展   笑   颜  
zhǐ tàn xiāng sī zhī xīn wú duān fàn làn 
只  叹  相    思 之  心  无 端   泛  滥  
jiǎn bú duàn jī bàn   kǒng jīn shēng lí sàn 
剪   不 断   羁 绊    恐   今  生    离 散  
ruò néng zhí shǒu xiàng bàn biàn shì wú hàn 
若  能   执  手   相    伴  便   是  无 憾  
kàn yǔ luò cháng ān   dà yàn xiàng běi fǎn 
看  雨 落  长    安   大 雁  向    北  返  
jì jǐn shū bǎi fēng rén yī jiù wèi hái 
寄 锦  书  百  封   人  依 旧  未  还  
zhāi yì duǒ mǔ dān   dǎ shī le huā bàn 
摘   一 朵  牡 丹    打 湿  了 花  瓣  
xiě yì fēng shū xìn xiāng sī jì jiāng nán 
写  一 封   书  信  相    思 寄 江    南  
tīng yǔ luò cháng ān   què nán zhǎn xiào yán 
听   雨 落  长    安   却  难  展   笑   颜  
zhǐ tàn xiāng sī zhī xīn wú duān fàn làn 
只  叹  相    思 之  心  无 端   泛  滥  
jiǎn bú duàn jī bàn   kǒng jīn shēng lí sàn 
剪   不 断   羁 绊    恐   今  生    离 散  
ruò néng zhí shǒu xiàng bàn biàn shì wú hàn 
若  能   执  手   相    伴  便   是  无 憾  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags