Sunday, December 3, 2023
HomePopBai Mian Shu Sheng 白面书生 White Flour Scholar Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Bai Mian Shu Sheng 白面书生 White Flour Scholar Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Yi Hang 贺一航

Chinese Song Name: Bai Mian Shu Sheng 白面书生
English Translation Name: White Flour Scholar
Chinese Singer: He Yi Hang 贺一航
Chinese Composer: Pan 潘
Chinese Lyrics: Song Pu Zhao 宋普照

Bai Mian Shu Sheng 白面书生 White Flour Scholar Lyrics 歌詞 With Pinyin By He Yi Hang 贺一航

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhé yí piàn chén xī dú yi dú sì shū wǔ jīng 
折  一 片   晨   曦 读 一 读 四 书  五 经   
bài yí wèi hú zǐ lǎo xiǔ jiè chǐ āi bù tíng 
拜  一 位  胡 子 老  朽  戒  尺  挨 不 停   
shèng xián dào dé   ěr biān dīng níng 
圣    贤   道  德   耳 边   叮   咛   
jiāo rén qiān ràng zūn lǎo shì běn xìng 
教   人  谦   让   尊  老  是  本  性   
qǔ yì mǒ yuè guāng sī yì fān rén shēng fú píng 
取 一 抹 月  光    思 一 番  人  生    浮 萍   
wēn yì hú zhuó jiǔ qiǎn dù zhè liáng chén měi jǐng 
温  一 壶 浊   酒  浅   渡 这  良    辰   美  景   
zǒu mǎ guān huā   yáo huàng dēng yǐng 
走  马 观   花    摇  晃    灯   影   
mèng zhōng yòu niàn lì lù yǔ gōng míng 
梦   中    又  念   利 禄 与 功   名   
bái miàn de shū shēng yóu zǒu yú fán chén shì jǐng 
白  面   的 书  生    游  走  于 凡  尘   市  井   
xiě jǐ háng shī biàn nóng le shuí de bó qíng 
写  几 行   诗  便   浓   了 谁   的 薄 情   
sī shú yuè míng zhuāng bù liǎo tiān xià tài píng 
私 塾  月  明   装     不 了   天   下  太  平   
hán chuāng kǔ dú zhǐ wéi gǎn kǎo jìn jīng 
寒  窗     苦 读 只  为  赶  考  进  京   
bái miàn de shū shēng ěr wén le jǐ xià chán míng 
白  面   的 书  生    耳 闻  了 几 夏  蝉   鸣   
yī shì bù yī duó bù zài zhú lín xiǎo jìng 
依 是  布 衣 踱  步 在  竹  林  小   径   
yún sàn yǔ tíng méi jiān hái chóu xù wèi dìng 
云  散  雨 停   眉  间   还  愁   绪 未  定   
yòu shì rén jiān dú zì dēng huǒ tōng míng 
又  是  人  间   独 自 灯   火  通   明   
zhé yí piàn chén xī dú yi dú sì shū wǔ jīng 
折  一 片   晨   曦 读 一 读 四 书  五 经   
bài yí wèi hú zǐ lǎo xiǔ jiè chǐ āi bù tíng 
拜  一 位  胡 子 老  朽  戒  尺  挨 不 停   
shèng xián dào dé   ěr biān dīng níng 
圣    贤   道  德   耳 边   叮   咛   
jiāo rén qiān ràng zūn lǎo shì běn xìng 
教   人  谦   让   尊  老  是  本  性   
qǔ yì mǒ yuè guāng sī yì fān rén shēng fú píng 
取 一 抹 月  光    思 一 番  人  生    浮 萍   
wēn yì hú zhuó jiǔ qiǎn dù zhè liáng chén měi jǐng 
温  一 壶 浊   酒  浅   渡 这  良    辰   美  景   
zǒu mǎ guān huā   yáo huàng dēng yǐng 
走  马 观   花    摇  晃    灯   影   
mèng zhōng yòu niàn lì lù yǔ gōng míng 
梦   中    又  念   利 禄 与 功   名   
bái miàn de shū shēng yóu zǒu yú fán chén shì jǐng 
白  面   的 书  生    游  走  于 凡  尘   市  井   
xiě jǐ háng shī biàn nóng le shuí de bó qíng 
写  几 行   诗  便   浓   了 谁   的 薄 情   
sī shú yuè míng zhuāng bù liǎo tiān xià tài píng 
私 塾  月  明   装     不 了   天   下  太  平   
hán chuāng kǔ dú zhǐ wéi gǎn kǎo jìn jīng 
寒  窗     苦 读 只  为  赶  考  进  京   
bái miàn de shū shēng ěr wén le jǐ xià chán míng 
白  面   的 书  生    耳 闻  了 几 夏  蝉   鸣   
yī shì bù yī duó bù zài zhú lín xiǎo jìng 
依 是  布 衣 踱  步 在  竹  林  小   径   
yún sàn yǔ tíng méi jiān hái chóu xù wèi dìng 
云  散  雨 停   眉  间   还  愁   绪 未  定   
yòu shì rén jiān dú zì dēng huǒ tōng míng 
又  是  人  间   独 自 灯   火  通   明   
bái miàn de shū shēng yóu zǒu yú fán chén shì jǐng 
白  面   的 书  生    游  走  于 凡  尘   市  井   
xiě jǐ háng shī biàn nóng le shuí de bó qíng 
写  几 行   诗  便   浓   了 谁   的 薄 情   
sī shú yuè míng zhuāng bù liǎo tiān xià tài píng 
私 塾  月  明   装     不 了   天   下  太  平   
hán chuāng kǔ dú zhǐ wéi gǎn kǎo jìn jīng 
寒  窗     苦 读 只  为  赶  考  进  京   
bái miàn de shū shēng ěr wén le jǐ xià chán míng 
白  面   的 书  生    耳 闻  了 几 夏  蝉   鸣   
yī shì bù yī duó bù zài zhú lín xiǎo jìng 
依 是  布 衣 踱  步 在  竹  林  小   径   
yún sàn yǔ tíng méi jiān hái chóu xù wèi dìng 
云  散  雨 停   眉  间   还  愁   绪 未  定   
yòu shì rén jiān dú zì dēng huǒ tōng míng 
又  是  人  间   独 自 灯   火  通   明   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags