Ba Liang Xiang Si Er Liang Jiu 八两相思二两酒 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ji Ji 寂悸

Ba Liang Xiang Si Er Liang Jiu 八两相思二两酒 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ji Ji 寂悸

Chinese Song Name: Ba Liang Xiang Si Er Liang Jiu 八两相思二两酒
English Tranlation Name: Eight Two Acacia And Two Two Wine

Chinese Singer: Ji Ji 寂悸
Chinese Composer:  Ji Ji 寂悸
Chinese Lyrics:  Zhang Shi Dong 张世东 

Ba Liang Xiang Si Er Liang Jiu 八两相思二两酒 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ji Ji 寂悸

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

bā liǎng xiāng sī èr liǎng jiǔ 
八 两    相    思 二 两    酒  
mǎn mǎn yì wǎn dōu shì chóu 
满  满  一 碗  都  是  愁   
qiě yǐn jiǔ   zài huí shǒu 
且  饮  酒    再  回  首   
mò ràng wǎng shì tàng shāng hóu 
莫 让   往   事  烫   伤    喉  
fú róng zhàng qián hóng sū shǒu 
芙 蓉   帐    前   红   酥 手   
ní cháng yǔ yī yù sāo tóu 
霓 裳    羽 衣 玉 搔  头  
jīn xiāo yè   jūn jì fǒu 
金  宵   夜   君  记 否  
xiāng féng wú yǔ lèi xiān liú 
相    逢   无 语 泪  先   流  
hóng xiù tiān xiāng wàng què jiāng hú yōu yōu 
红   袖  添   香    忘   却  江    湖 悠  悠  
lián juǎn xī fēng yǐ bǎ jiù mèng liáng tòu 
帘   卷   西 风   已 把 旧  梦   凉    透  
wàn zhàng háo qíng huà zuò chán zhǐ róu 
万  丈    豪  情   化  作  缠   指  柔  
wēn róu xiāng lǐ   rén bǐ huā shòu 
温  柔  乡    里   人  比 花  瘦   
wù shì rén fēi shì shuí yù shuō hái xiū 
物 是  人  非  是  谁   欲 说   还  休  
ruǎn yù wēn xiāng zěn dǐ fēng kuáng yǔ zhòu 
软   玉 温  香    怎  抵 风   狂    雨 骤   
yì lǚ qíng sī jié chéng yān zhi kòu 
一 缕 情   丝 结  成    胭  脂  扣  
bú zài méi tóu   biàn zài xīn tóu 
不 在  眉  头    便   在  心  头  
fú róng zhàng qián hóng sū shǒu 
芙 蓉   帐    前   红   酥 手   
ní cháng yǔ yī yù sāo tóu 
霓 裳    羽 衣 玉 搔  头  
jīn xiāo yè   jūn jì fǒu 
金  宵   夜   君  记 否  
xiāng féng wú yǔ lèi xiān liú 
相    逢   无 语 泪  先   流  
hóng xiù tiān xiāng wàng què jiāng hú yōu yōu 
红   袖  添   香    忘   却  江    湖 悠  悠  
lián juǎn xī fēng yǐ bǎ jiù mèng liáng tòu 
帘   卷   西 风   已 把 旧  梦   凉    透  
wàn zhàng háo qíng huà zuò chán zhǐ róu 
万  丈    豪  情   化  作  缠   指  柔  
wēn róu xiāng lǐ   rén bǐ huā shòu 
温  柔  乡    里   人  比 花  瘦   
wù shì rén fēi shì shuí yù shuō hái xiū 
物 是  人  非  是  谁   欲 说   还  休  
ruǎn yù wēn xiāng zěn dǐ fēng kuáng yǔ zhòu 
软   玉 温  香    怎  抵 风   狂    雨 骤   
yì lǚ qíng sī jié chéng yān zhi kòu 
一 缕 情   丝 结  成    胭  脂  扣  
bú zài méi tóu   biàn zài xīn tóu 
不 在  眉  头    便   在  心  头  
hóng xiù tiān xiāng wàng què jiāng hú yōu yōu 
红   袖  添   香    忘   却  江    湖 悠  悠  
lián juǎn xī fēng yǐ bǎ jiù mèng liáng tòu 
帘   卷   西 风   已 把 旧  梦   凉    透  
wàn zhàng háo qíng huà zuò chán zhǐ róu 
万  丈    豪  情   化  作  缠   指  柔  
wēn róu xiāng lǐ   rén bǐ huā shòu 
温  柔  乡    里   人  比 花  瘦   
wù shì rén fēi shì shuí yù shuō hái xiū 
物 是  人  非  是  谁   欲 说   还  休  
ruǎn yù wēn xiāng zěn dǐ fēng kuáng yǔ zhòu 
软   玉 温  香    怎  抵 风   狂    雨 骤   
yì lǚ qíng sī jié chéng yān zhi kòu 
一 缕 情   丝 结  成    胭  脂  扣  
bú zài méi tóu   biàn zài xīn tóu 
不 在  眉  头    便   在  心  头  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.