Wednesday, December 6, 2023
HomePopAi Shi Yi Chang Xiang Si 爱是一场相思 Love Is A Longing For...

Ai Shi Yi Chang Xiang Si 爱是一场相思 Love Is A Longing For Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yue Xia Si Gu Ren 月下思故人 Hong Qiang Wei 红蔷薇

Chinese Song Name: Ai Shi Yi Chang Xiang Si 爱是一场相思
English Translation Name: Love Is A Longing For Love
Chinese Singer: Yue Xia Si Gu Ren 月下思故人 Hong Qiang Wei 红蔷薇
Chinese Composer: Chen Yi Long 陈一龙
Chinese Lyrics: Xin Rou 心柔

Ai Shi Yi Chang Xiang Si 爱是一场相思 Love Is A Longing For Love Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yue Xia Si Gu Ren 月下思故人 Hong Qiang Wei 红蔷薇

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

nán : 
男  : 
wǎn yí shù qīng sī   cáng yì zhǐ xīn shì 
绾  一 束  青   丝   藏   一 纸  心  事  
zhǔ yì zhǎn xiāng sī   yǐn yí shì qíng chī 
煮  一 盏   相    思   饮  一 世  情   痴  
nǚ : 
女 : 
ruò shì dǒng dé dàn rán   hóng chén yì zhòng qíng zhí 
若  是  懂   得 淡  然    红   尘   意 重    情   执  
zǎo zhī xiāng yù tài chí 
早  知  相    遇 太  迟  
cǐ fān yuán shí hé yǐ kōng yú sī 
此 番  缘   识  何 以 空   余 思 
nán : 
男  : 
xiě yì shǒu qíng shī   kè zài sān shēng shí 
写  一 首   情   诗    刻 在  三  生    石  
jiāng yì shēng xīn shì   quán sù yǔ nǐ zhī 
将    一 生    心  事    全   诉 与 你 知  
nǚ : 
女 : 
ruò shì jìng mò xián kàn   liú shuǐ dōng shì 
若  是  静   默 闲   看    流  水   东   逝  
zài yě bú fù làn diào chén cí 
再  也 不 复 滥  调   陈   词 
jīn shēng yǔ nǐ qíng yuán hé yǐ suí fēng shì 
今  生    与 你 情   缘   何 以 随  风   逝  
hé : 
合 : 
ài shì yì chǎng xiāng sī 
爱 是  一 场    相    思 
wǒ wéi nǐ lèi yǔ zhī 
我 为  你 泪  雨 织  
nǚ : 
女 : 
nǐ què bù dǒng wǒ de chóu sī 
你 却  不 懂   我 的 愁   思 
zhuǎn shēn ài jiàn jiàn xiāo shī 
转    身   爱 渐   渐   消   失  
hé : 
合 : 
ài shì yì chǎng xiāng sī 
爱 是  一 场    相    思 
wǒ niàn nǐ yǐ chéng chī 
我 念   你 已 成    痴  
jīn shēng yǔ nǐ yuán jìn yú cǐ 
今  生    与 你 缘   尽  于 此 
lái shēng yǒu yuán zài kāi shǐ 
来  生    有  缘   再  开  始  
nán : 
男  : 
xiě yì shǒu qíng shī   kè zài sān shēng shí 
写  一 首   情   诗    刻 在  三  生    石  
jiāng yì shēng xīn shì   quán sù yǔ nǐ zhī 
将    一 生    心  事    全   诉 与 你 知  
nǚ : 
女 : 
ruò shì jìng mò xián kàn   liú shuǐ dōng shì 
若  是  静   默 闲   看    流  水   东   逝  
zài yě bú fù làn diào chén cí 
再  也 不 复 滥  调   陈   词 
jīn shēng yǔ nǐ qíng yuán hé yǐ suí fēng shì 
今  生    与 你 情   缘   何 以 随  风   逝  
hé : 
合 : 
ài shì yì chǎng xiāng sī 
爱 是  一 场    相    思 
wǒ wéi nǐ lèi yǔ zhī 
我 为  你 泪  雨 织  
nǚ : 
女 : 
nǐ què bù dǒng wǒ de chóu sī 
你 却  不 懂   我 的 愁   思 
zhuǎn shēn ài jiàn jiàn xiāo shī 
转    身   爱 渐   渐   消   失  
hé : 
合 : 
ài shì yì chǎng xiāng sī 
爱 是  一 场    相    思 
wǒ niàn nǐ yǐ chéng chī 
我 念   你 已 成    痴  
nán : 
男  : 
jīn shēng yǔ nǐ yuán jìn yú cǐ 
今  生    与 你 缘   尽  于 此 
lái shēng yǒu yuán zài kāi shǐ 
来  生    有  缘   再  开  始  
hé : 
合 : 
ài shì yì chǎng xiāng sī 
爱 是  一 场    相    思 
wǒ wéi nǐ lèi yǔ zhī 
我 为  你 泪  雨 织  
nǚ : 
女 : 
nǐ què bù dǒng wǒ de chóu sī 
你 却  不 懂   我 的 愁   思 
zhuǎn shēn ài jiàn jiàn xiāo shī 
转    身   爱 渐   渐   消   失  
hé : 
合 : 
ài shì yì chǎng xiāng sī 
爱 是  一 场    相    思 
wǒ niàn nǐ yǐ chéng chī 
我 念   你 已 成    痴  
jīn shēng yǔ nǐ yuán jìn yú cǐ 
今  生    与 你 缘   尽  于 此 
lái shēng yǒu yuán zài kāi shǐ 
来  生    有  缘   再  开  始  
lái shēng yǒu yuán zài kāi shǐ 
来  生    有  缘   再  开  始  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags